Educational Nouns Flashcards Preview

Swedish > Educational Nouns > Flashcards

Flashcards in Educational Nouns Deck (30):
1

education

en utbildning

2

examination

en granskning / en undersökning

3

the second year

andra året

4

assignment

ett uppdrag / en uppgift

5

computer

en dator

6

meeting

ett möte

7

the third year

tredje året

8

vacation

en semester

9

research and development

forskning och utveckling

10

thesis

en avhandling

11

the fourth year

fjärde året

12

maturity test

mognadsprov

13

the final year

sista året

14

computer program

ett datorprogram

15

work practice

en arbetspraktik

16

en utbildning

education

17

en granskning / en undersökning

examination

18

andra året

the second year

19

ett uppdrag / en uppgift

assignment

20

en dator

computer

21

ett möte

a meeting

22

tredje året

the third year

23

en semester

vacation

24

forskning och utveckling

research and development

25

en avhandling

thesis

26

fjärde året

the fourth year

27

sista året

the final year

28

mognadsprov

maturity test

29

ett datorprogram

computer program

30

en arbetspraktik

work practice