Edward 18 Flashcards Preview

Swahili > Edward 18 > Flashcards

Flashcards in Edward 18 Deck (23):
0

Please come

Uje
Mje
Njoo (more polite)
Njooni (more polite plural)

1

He is 67 years old

Ana miaka sitini na saba

2

Please go

Uende
Mwende
Nenda (more polite)
Nendeni (more polite plural)

3

I am not sure

Sina hakika

4

Please do not see

Usione
Msione

5

Don't go home today please

Usiende nyumbani leo

6

Please go home today

Uende nyumbani leo

7

Do not take a lot of medicine, because it is dangerous

Usimeze dawa nyingi kwa sababu ni hitari

8

Do not forget to return here after a week

Usisahau kurudi hapa baada ya juma moja

9

Remember to take your medicine every day

Ukumbuke kumeza dawa yako kila siku

10

Do not talk, you need to work

Usiongee, unahitaji kufanya kazi

11

Do not exercise without a nurse

Usifanye mazoezi bila mwuguzi

12

Do not cook dinner today

Usipike chakula cha jioni leo

13

Don't come tomorrow because we will be in Nairobi

Usije kesho kwa sababu tutakuwa Nairobi

14

Do not drink beer, you will get cancer

Usinywe pombe utakuwa na saratani

15

Don't smoke

Usivute sigara

16

Don't be late tomorrow, we will go to Nairobi

Usichelewe kesho, tutaenda katika Nairobi

17

Don't cross the road without looking

Usivuke barabara bila kuangalia

18

Do not prepare the tea before preparing the bread

Usitayarishe chai kabla ya kutayarisha mkate

19

Do not return here without the card

Usirudi hapa bila kadi

20

Do not give children money

Usipatie watoto pesa

21

Stroke

Kiharusi

22

How old is he?

Ana miaka mingapi?