EGZAMIN 2018 Flashcards Preview

Mikrobiologia > EGZAMIN 2018 > Flashcards

Flashcards in EGZAMIN 2018 Deck (47)
Loading flashcards...
1

1.Patogen alarmowy w zakażeniach szpitalnych:

a) Acinetobacter sp.

b) mycoplasma pneumoniae

c) bacillus anthracis

d) chlamydia pneumoniae

e) mycobacterium tuberculosis

a) Acinetobacter sp.

2

2. Definicja MIC 

a) najmniejsze stężenie antybiotyku, które hamuje wzrost bakterii
b) najmniejsze stężenie antybiotyku, które zabija bakterie

a) najmniejsze stężenie antybiotyku, które hamuje wzrost bakterii

3

3. Wankomycyna zarezerwowana do leczenia:

a) MRSA i MRCNS

b) MRSA i E.coli ESBL +

c) MRSA i VRE

a) MRSA i MRCNS

4

4. Fałsz o Pseudomonas aeruginosa (powtórzyło się 2 razy)

a) jest chorobą odzwierzęcą i leczy się ją penicyliną

b) coś, że w kale można ją wykryć u ludzi i zwierząt

c) G-,

a) jest chorobą odzwierzęcą i leczy się ją penicyliną

5

5.  Czym spowodowany jest mięsak Kaposiego?

 

HHV-8

6

6. Jaki patogen wymaga podania anatoksyny i hospitalizacji? (2 razy)

a) Corynebacterium diphteriae

b) Bordatella pertussis

c) Clostridium difficile

a) Corynebacterium diphteriae (błonica)

7

7. Miano ASO 1:1280, jaki patogen? (2 razy)

a) S. pyogenes

b) S. agalactiea

c) S. pneumoniae

a) S. pyogenes

8

8. Czym jest powodowany zespół oparzonej skóry u noworodka?

a) toksyna eksfoliatywna S. aureus

b) TSST-1

c) enterotoksyna

d) adhezyna

e) hialuronidaza

a) toksyna eksfoliatywna S. aureus

9

9. Prawda o Actinomyces sp.

a) wywołuje chorobę o postaci brzusznej, płucnej, szyjno – twarzowej

b) trzeba przewozić w warunkach tlenowych

c) lek z wyboru to amfoterycyny B

a) wywołuje chorobę o postaci brzusznej, płucnej, szyjno – twarzowej

 

10

10. Który czynnik zjadliwości Helicobacter pylori pozwala mu przeżyć w żołądku?

a) Ureaza

b) toksyna wakuolizująca

a) Ureaza

11

11. Zespół Waterhouse’a - Friederichsena to:

piorunująca posocznica meningokokowa

12

12. Jednym z wariantów choroby wywołanej przez Legionella pneumophila jest (powtórzyło się 2 razy):

a) Gorączka Pontiac

b) zesp. Waterhousa-Fridrichsena

a) Gorączka Pontiac

13

13. Wiodącym drobnoustrojem wywołującym ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych u dzieci do 5. roku życia jest: (2 razy)

a) S. pneumoniae

b) Cryptococcus neoformans

c) H. influenzae

c) H. influenzae

 

tu w sumie pasuje H.influenzae i S.pneumoniae

ale 

U niemowląt od 2 miesiąca życia i u dzieci do 5 lat zapalenie opon są wynikiem zakażenia pałeczkami Haemophilus influenzae, a u dzieci starszych, młodzieży i u dorosłych z bakterii powodujących zapalenia opon dominują meningokoki oraz pneumokoki. [http://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece,zapalenie-opon-mozgowych---przyczyny--objawy--leczenie,artykul,1621580.html]

14

14. Jakie są objawy boreliozy III stopnia?

a) postępujące objawy neurologiczne i zapalenie stawów

b) zakażenie ogólnoustrojowe

c) rumień wędrujący

a) postępujące objawy neurologiczne i zapalenie stawów

15

15. Profilaktyka S.agalactiae u noworodków

a) wymaz odbytu i pochwy u cięzarnej w 35 tyg.
b) podajemy surowicę odpornościową (albo szczepionkę?) po/w 35. tyg. Ciąży
c) szczepimy przeciwko GBS
d) wymaz tylko z pochwy w 35 tyg.

 

a) wymaz odbytu i pochwy u cięzarnej w 35 tyg.

16

16. Na preparacje widać “sowie oczy” jaki to wirus?

a)CMV
b) EBV

a)CMV

 

cytomegalowirus

 

17

17.Wszystkie poniższe bakterie należą do beztlenowych wydzielających egzotoksyny (coś w tym stylu) z wyjątkiem
a)M.tuberculosis
b) c. difficile
c) c. botulinum
d) propioni acnes

a)M.tuberculosis

18

18. W jaki sposób zarazisz się leptospirozą? 

a) kontakt przyranny z zakażoną wodą
b) zjedzenie skażonego mięsa, jaj

 

a) kontakt przyranny z zakażoną wodą

 

 

Jest to bardzo często występująca choroba odzwierzęca. Rezerwuarem bakterii są różne zwierzęta, zarówno ssaki, ptaki, jak i gady i płazy.

Do zakażenia człowieka dochodzi w sposób przypadkowy przez błony śluzowe lub uszkodzoną skórę narażoną na kontakt z płynami ustrojowymi zwierzęcia z ostrą leptospirozą lub poprzez ekspozycję na wodę (słodkowodny rezerwuar) lub glebę zanieczyszczoną moczem zakażonych przewlekle zwierząt. Do zakażenia może też dojść w wyniku pogryzienia przez zwierzęta, drogą inhalacyjną oraz przezłożyskowo w trakcie ciąży.

19

19. Weterynarz z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, żółtaczka i hepatomegalia, podwyższone markery wątrobowe:

 

a) leptospiroza

 

20

20. Wskaż prawdę o Listerii monocytogenes

a) że rośnie w 4 stopniach
b) pozostaje ruchliwa w temp. 40-45 stopni
c) kwasooporna 

a) że rośnie w 4 stopniach

?

21

21. Kto jest narażony na zakażenie WZW?

a) pielęgniarka która skaleczyła się igłą od krwi pacjenta z bezobjawowym nosicielstwem WZW B
b) pielęgniarka skaleczyła się igłą od krwi pacjenta z WZW A
c) dziecko je z tego samego talerza co matka,a matka ma WZW B
d) pani sprzątająca, której nieuszkodzona skóra miała kontakt z kałem

 

a) pielęgniarka która skaleczyła się igłą od krwi pacjenta z bezobjawowym nosicielstwem WZW B

22

22. 70-letnia kobieta z zapaleniem jelit, skarży się na ból w lewym podbrzuszu, w KT widoczny duży ropień. Co jest prawdopodobną przyczyną zarażenia?

a) N. gonorrhoe i s. pneumonie

b) Candidia i s. aureus

c) s.aureus i E. coli

d) klebsiella pneumonie i … jakies inne kombinacje

e) Bacteroides fragilis i E. coli

e) Bacteroides fragilis i E. coli

23

23. Młody mężczyzna z naroślą na narządach płciowych, wielkości 2-10 mm z serowatym czymś, czym jest wywołana?

a) HSV-2

b) HIV

c) HPV typ 11

d) Mięczak zakaźny

d) Mięczak zakaźny

24

24. Co jest najczęstszą przyczyną herpanginy:

a) wirus coxacie A

b) wirus coxacie B

c) echowirus

a) wirus coxacie A

ale echowirus też...

25

26. jakiś tam pacjent, wyizolowano od niego dwoinki Gram+ wrażliwe na optochinę:
a) s. pyogenes
b) s. pneumoniae
c) jakieś tam inne

 

b) s. pneumoniae

26

27. W przypadku odry miejscem zmian pierwotnych jest:

a) komórki nabłonkowe i tkanki limfatycznej górnych dróg oddechowych

b) monocyty, makrofagi

c) komórki mm. poprzecznie prążkowanych

d) limfocyty T

e) wszystkie poprawne

a) komórki nabłonkowe i tkanki limfatycznej górnych dróg oddechowych

 

chyba???

27

28.  Która bakteria przechodzi przez łożysko i powoduje przedwczesny poród i śmierć płodu?

a) N. gonorrhoea

b) Hib

c) Mycoplasma hominis

d)Listeria monocytogenes

e) Acinetobacter freundii

a) N. gonorrhoea

 

wg lekarskiego 

d)Listeria monocytogenes

28

29. Objawy KKSF (kaszel, katar, zapalenie spojówek, fotofobia); widoczne plamki Koplika; co to?

 

Odra

29

30. Dlaczego dzieciom podaje się szczepionkę na różyczkę, skoro u dzieci przebieg jest łagodny?

a) działanie karcinogenne

b) powikłania zw. z sercem

c) niebezpieczny dla kobiet w ciąży i płodu

d) przechodzi w postać utajoną

c) niebezpieczny dla kobiet w ciąży i płodu

30

31. HPV co robi w keratynocytach

a) koilocyty

b) wielojądrzaste kom. (HSV)

c) oczy sowy (CMV)

d) syncytialne kom.

a) koilocyty