Els Sistemes Nerviós I Endocrí Flashcards Preview

Biologia > Els Sistemes Nerviós I Endocrí > Flashcards

Flashcards in Els Sistemes Nerviós I Endocrí Deck (40):
1

Quina és la funció principal del sistema nerviós i endocrí?

Coordinen el nostre cos i efectuen la funció de relació

2

Quina funció té el sistema nerviós?

La funció del sistema nerviós consisteix en la percepció d'estimuls, l'elaboració de la resposta a aquets estímuls i la transimisió de la resposta a les glàndules o músculs

3

Què són els estímuls?

Els estímuls són un canvi en l'ambient que provoca que el sistema nerviós ho capti

4

Neurones segons la forma:

Multipolar bipolar i monopolar

5

Què és àxon?

Ramificació però on surt l'informació

6

Que són les dendrites?

Ramificació per on entra l'informació

7

Neurones sensorials

S'encarreguen de transmetre els estímuls, solen ser monopolars o bipolars. Les dendrites es troben al receptor i l'àxon arriba fins al sistema nerviós central

8

Que és la mielina?

És un greix blanc que permet la conducció saltatòria

9

Interneurones

S'encarreguen de elaborar la resposta són multipolars les dendrites i l'àxon es troben al sistema nerviós central

10

Sinapsi:

Mecanisme de comunicació entre dos o més neurones amb fi de transmetre un impuls nerviós destinat a coordinar una funció de l'organisme. Perquè l'impuls nerviós travessi l'espai sinàptic calen els neurotransmissors.

11

Neurones motrius

S'encarreguen de transmetre la resposta són multipolars les dendrites es troben en el sistema nerviós central i l'àxon a l'efector l'àxon és més llarg

12

En quines dues parts es divideix el sistema nerviós?

Sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric

13

Per quines parts està format el sistema nerviós central?

Està format per l'encèfal i la medul·la espinal

14

Com es divideix l'encèfal?

Cervell, cerebel i bulb raquidi

15

Cervell

Dividit en dos hemisferis es troben les àrees que controlen les funcions superiors el moviment muscular i els sentits

16

Cerebel

Controla els moviments del cos i la posició coordina les respostes i els músculs

17

Bulb raquidi

Controla els moviments involuntaris i els actes reflexes

18

Meninges

Aràcnodes, piamadre i duramadre

19

Sistema nerviós perifèric

Està format per els nervis tant motors com sensitius poden ser cranials si provenen de l'encèfal o raquidis si provenen de la medul·la

20

Segons la funció el sistema nerviós perifèric es divideix en

Sistema nerviós somàtic sistema nerviós vegetatiu sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic

21

Sistema nerviós somàtic funció

S'ocupa dels moviments voluntaris

22

Sistema nerviós vegetatiu funció

S'encarrega de l'activitat involuntària

23

Sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic

Activar els òrgans i els relaxa

24

Malalties psíquiques

Són alteracions de les funcions intel·lectuals ex: depressió ansietat o esquizofrènia

25

Depressió

Malaltia o psíquica que provoca una profunda tristesa i la incapacitat de fer una vida normal

26

Ansietat

Conjunt d'alteracions fisiològiques i psiològiques que provoquen por angoixa i hiperactivitat

27

Esquizofrènia

Malaltia que provoca transtorns greus de personalitat i una tendència a desconectar això del món exterior deliris i al·lucinacions

28

Malalties neurològiques

Són degudes al mal funcionament de les neurones o a lesions

29

Meningitis i epilèpsia

Meningitis inflamació de les meninges epilèpsia les neurones motores provoquen descàrregues que provoquen convulsions

30

Malalties
neurodegeneratives

Són provocades per la degeneració de les cèl·lules nervioses ex parkinson huntington esclerosis multiple

31

TDAH

Afecta en la capacitat de la persona de parar atenció a les accions que fa provoca hiperactivitat i impulsivitat

32

Drogues

Són substàncies químiques que actuen sobre el sistema nerviós a nivell de neurotransmissors creant dependència

33

Sistema endocrí

Està constituït per cèl·lules que secreten substàncies químiques de la sang quan aquestes cèl·lules es junten formen les glàndules endocrines

34

Pàncrees
Hipòfisi
Tiroides
Capsules suprarenals
Ovaris i testicles

Produeix insulina i glucagó
Controla el sistema endocrí
Produeix tiroxina i calcitonina
Produeix corticoides i adrenalina
Estrogens i testosterona

35

Hiperfunció
Hipofunció

Augment de les hormones excessiu
Disminució...

36

Tiroxina

Regula la combustió dels nutrients per produir ATP

37

Calcitonina

Regula la concentració de calci i sals minerals a la sang

38

Insulina i glucagó

Regulen de concentració de glucosa a la sang

39

corticoides

Accelera en el metabolisme mantenen la concentració de la sals a la sang

40

Adrenalina

Resposta a l'estrés