Enterococcus faecalis & faecium Flashcards Preview

Bakterier > Enterococcus faecalis & faecium > Flashcards

Flashcards in Enterococcus faecalis & faecium Deck (18):
1

Gruppe(Enterococcus faecalis + faecium)

Enterokokker
Deler alle gruppe D cellevægsantigen "glycerol teichoic acid".

2

Gram(Enterococcus faecalis + faecium)

Positiv

3

Form(Enterococcus faecalis + faecium)

Runde, ovale

4

Lejring(Enterococcus faecalis + faecium)

I par og kortkæder

5

Størrelse(Enterococcus faecalis + faecium)

0,5-1,2 µm (dog ikke opgivet i bogen)

6

Andet(Enterococcus faecalis + faecium)

Ingen sporedannelse.
Fermentering af kulhydrater --> mælkesyre

7

Inddeling(Enterococcus faecalis + faecium)

Forekommer som en del af normalfloraen i mave-tarm-kanalen hos mennesker og dyr.

8

Ilt(Enterococcus faecalis + faecium)

Fakultativt anaerobe

9

Mobilitet(Enterococcus faecalis + faecium)

Ubevægelige

10

Katalase(Enterococcus faecalis + faecium)

Negativ

11

Alpha- og/eller betahæmolytisk(Enterococcus faecalis + faecium)

Alpha-hæmolytisk og sjældent ß-hæmolytisk. Kan også fremstå som non-hæmolytiske (gamma)

12

Forekomst(Enterococcus faecalis + faecium)

Del af normalfloraen i tarmen hos mennesker og dyr.
E. faecalis og E. faecium findes i tyktarmen + urinvejene
E. faecium findes i lavere mængde end E. faecalis.

13

Smittekilder(Enterococcus faecalis + faecium)

Direkte og indirekte kontakt mellem mennesker.
Flest infektioner er endogene. Risiko for infektion er ved brug af urin- eller intravaskulære katetre, lange hospitalsophold samt brug af bredsprektret antibiotika som ikke rammer enterococcer.

14

Virulensfaktorer(Enterococcus faecalis + faecium)

Virulens skyldes to ting:
1) Evnen til at adhærere til væv og danne biofilm --> medieres af overfladeproteiner, membranglycolipider, gelatinase og pili.
2) Antibiotikaresistens - enten genetisk (inherited) eller opnået (aqquired)

Clearance af enterokokker fra blod og væv sker ved hurtigt influx af neutrofile og opsonisering af bakterien, så immunkomprimmeterede patienter er særligt udsatte for enterokok-infektioner.

Risikofaktorer for infektion: Kateter, lange hospitalsindlæggelser og brug af bredsspektret antibiotika som ikke rammer enterokokker

15

Sygdomme(Enterococcus faecalis + faecium)

Bakterierne er årsag til urinvejsinfektioner.
Kan give nyrebækkenbetændelse(pyelonefritis), galdevejsinfektioner, sårinfektioner og bakteriæmi. Endocarditis + peritonitis.
Enterokokker i tarmen-->brud på tarmvæggen --> peritonitis

16

Diagnose(Enterococcus faecalis + faecium)

Unikke blandt streptokokker i deres evne til at gro på medier indeholdende galde i modsætning til s. pneumoniae.

PYR-testen--> PYR positiv: Danner L-pyrrolidonyl arylamidase. S. pyogenes er også PYR-positiv.

Gror fint på nonselektivt medie(blodagar eller chocoladeagar) + er resistente over for optochin(i modsætning til s. pneumoniae) + katalase negativ.

17

Behandling(Enterococcus faecalis + faecium)

Bakterierne bliver forholdsvis let resistente for antibiotika. Er altid resistent over for cephalosporiner.
Sensitiviteten for penicillin og andre antibiotika, derfor skal der testes for følsomhed. Ved penicillinallergi eller resistens kan anvendes vancomycin, enkelte er dog resistente over for denne.

18

Forebyggelse(Enterococcus faecalis + faecium)

Hygiejne + fornuftig brug af antibiotika.