Equality Vocabulary Flashcards Preview

Engelsk 1st > Equality Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Equality Vocabulary Deck (24):
1

Motsi, stride mot

Contradict

2

Arbsidsstokk

Workforce

3

Umenneskelig

Inhuman

4

Raseskillepolitikk

Segregation

5

Diskriminering

Discrimination

6

Grunnlovsstridig

Unconstitutional

7

Settle I gang

Initiate

8

Lagret

Embedded

9

Tilatelse

Permission

10

Lede

Conduct

11

Valgmedarbeider/en som går fra dør til dør

Canvasser

12

Avbryte/gjøre narr av

Heckle

13

Slagord

Slogan

14

Løkke til henging

Noose

15

Tilfeldig

Occasional

16

Tilstøtende

Adjoining

17

Smøre inn

Smear

18

Kjeve

Jaw

19

Fingerledd/knoke

Knuckle

20

Sår

Wound

21

Studenthjem/internat/sovesal

Dorm

22

Gjøre oppmerksom på

Alert

23

Avlede

Divert

24

Demonstrant/streikevakt

Picket