Evolutionaire perspectieven op persoonlijkheid Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Evolutionaire perspectieven op persoonlijkheid > Flashcards

Flashcards in Evolutionaire perspectieven op persoonlijkheid Deck (18):
1

2 vormen seksuele selectie/competitie

1. intraseksuele competitie - leden van hetzelfde geslacht vechten met elkaar om seksuele toegang

2.interseksuele selectie - kiezen van partner vanwege voorkeur en kwaliteit partner 

2

uitleg: differential gene reproduction

genen die een organisme helpen om zich succesvol de reproduceren werden vaker verdergegeven dan andere genen

3

uitleg: inclusieve geschiktheidstheorie

"inclusief" het gaat niet alleen om reproductie op zich, maar ook het zorgen voor het overleven en reproduceren van genetisch verwanten

4

3 producten van het evolutieproces

1. aanpassingen

2. bijproducten van aanpassingen (neus: eigenlijk ruiken, maar ook bril dragen)

3. evolutionaire ruis, variaties die nauwelijks invloed hebben 

5

uitleg: domeinspecifiek (aanpassingen)

aanpassingen zijn specifiek ontworpen om een bepaald probleem op te lossen

voor elk probleem ontstaat een nieuwe aanpassing

6

uitleg: functionaliteit

aanpassingsmechanismes zijn ontworpen om bepaalde doelen te bereiken

7

verschil inductief/deductief

deductief: hypothese opstellen -> toetsen

inductief: observeren -> hypothese opstellen

8

uitleg: sociale angst

angst om negatief beoordeeld te worden in interpersoonlijke situaties

functie: sociale isolatie voorkomen

9

7 universele emoties

1.geluk

2.afgunst 

3. boosheid

4. angst

5. verbazing

6. verdriet

7. minachting

10

uitleg: evolutionair voorspelde sekseverschillen

verschillen tussen seksen zijn ontstaan op de gebieden waar mannen en vrouwen verschillende problemen tegenkamen en vervolgens verschillende aanpassingen ontwikkeld hebben

11

uitleg: effective polygyny

sommige mannen zijn succesvoller in het reproduceren

->effectief polygyny

12

uitleg: sexually dimorphic 

hoe groter effective polygyny, hoe meer verschillen man/vrouw in grootte

mensen (12%)

13

wat zijn sekseverschillen in jaloezie?

mannen sneller jaloers als vrouw seks heeft met een andere man -> hij weet niet meer zeker op het kind van hem is

vrouwen sneller jaloers als man een emotionele relaties heeft met een andere vrouw -> de man moet dan mss nog een andere kind beschermen, dus minder bescherming voor haar kind

14

zijn mannen of vrouwen kieskeuriger qua partnerkeuze? waarom?

vrouwen

het geslacht wat meer moet investeren in het nageslacht zal proberen minder te reproduceren maar beter op de partners letten

15

uitleg: reactief erfelijk -reproductiestrategie

strategie om genen verder te geven kan verschillen

bv. afhankelijk van geerfde lichaamsbouw

16

uitleg: frequentie afhankelijke selectie 

succes in reproductie afhankelijk van hoeveel anderen dezelfde strategie gebruiken 

bv. fraude - succesvol als niet teveel studenten het doen

als iedereen begint zal er beter opgelet worden -> geen aantrekkelijke mogelijkheid meer 

17

twee strategien van vrouwen ter selectie van partner

1. beperkte seksuele strategie - man zoeken die bereid is veel te investeren en vaste relatie ingaan. wel wachten met seks hebben -> man commited

2. onbeperkte seksuele strategie - partner kiezen naar kwaliteit van zijn genen, seks uitstellen niet nodig 

18

uitleg: balancerende selectie 

genetische variatie wordt behouden door selectie 

verschillende niveaus op verschillende persoonlijkheidsdimensies zijn geschikt in verschillende omgevingen