Expressing Opinion Flashcards Preview

Polish - Jagiellonian 2013 > Expressing Opinion > Flashcards

Flashcards in Expressing Opinion Deck (13):
1

według mojej opinii

in my opinion...

2

według mnie

according to me...

3

moim zdaniem...

in my opinion

4

sądzę, że...

I think that

5

uważam, że..

I think that

6

myślę, że...

I think that....

7

Jestem pewien/pewna, że

I'm sure that

8

wydaje mi się, że

It seems to me...

9

bez wątpienia

undoubtedly

10

jestem przekonany(a) / pewny(a)

I am convinced

11

z mojego punktu widzenia

from my point of view

12

[nie] zgadzam się z

I [don't] agree with ...

13

twierdzić że

to claim that