Ezekiel 7 Flashcards Preview

Ezekiel > Ezekiel 7 > Flashcards

Flashcards in Ezekiel 7 Deck (172):
1

אבד

to perish, destroy

2

אבל אבל־1

to mourn

3

אדן אָדוֹן

lord

4

אדם אָדָם־1

man

5

אדם אֲדָמָה־1

ground, earth, land

6

אחד אֶחָד

one m;

7

אין אַיִן־1

nothing, is not

8

אישׁ אִישׁ

man

9

אכל

to eat

10

אל אַל

no, not

11

אל אֶל

to, toward

12

אמר אמר־1

to say

13

אני אֲנִי

I, myself

14

אנף אַף־2

nose, anger

15

רבע אַרְבַּע

four, Arba

16

ארץ אֶרֶץ

land, earth

17

אשׁר אֲשֶׁר

which

18

את אֵת־1

direct object;

19

אתה אַתָּה

you m. sing.;

20

ב בְּ

in, at, with

21

בהל

to dismay, terrify, hasten

22

בוא

to come

23

בושׁ בּוּשָׁה

shame

24

בזז בַּז

plunder, Baz

25

בית בַּיִת־1

house

26

בן בֵּן־1

son

27

בקשׁ

to seek

28

ברך בֶּרֶךְ

knee

29

גאה גָּאוֹן

pride, majesty

30

גוה גּוֹי

nation

31

גיא גַּיְא

valley

32

דבר דָּבָר

word, speech

33

דבר דֶּבֶר־1

pestilence

34

דם דָּם

blood

35

דרך דֶּרֶךְ

way

36

ה הַ

the, Ha

37

הדד הֵד

shout, echo

38

הוה הוָֹה

disaster

39

היה

to be

40

הלך

to walk, go

41

המה

to roar

42

המה הֵמֶה

wealth

43

המה הָמוֹן

multitude, sound

44

הן הִנֵּה

behold

45

הר הַר

mountain

46

ו וְ

and

47

זיד זָדוֹן

pride

48

זהב זָהָב

gold, Zahab

49

זקן זָקֵן

elder, old

50

זור זָר

stranger

51

חגר

to gird

52

חוס

to pity

53

חוץ חוּץ

outside

54

חזה חָזוֹן

vision

55

חזק

to be strong

56

חיה חַי־1

life

57

חיה חַיָּה־2

life

58

חלל חלל־1

to profane, begin

59

יחם חֵמָה

wrath, heat

60

חמל

to pity

61

חמס חָמָס

violence, wrong

62

חרב חֶרֶב

sword

63

חרה חָרוֹן

fury, burning

64

יד יָד

hand

65

ידע

to know

66

יה יהוה

LORD, GOD

67

יום יוֹם־1

day

68

אנה יוֹנָה־1

dove

69

יכל

to be able

70

יצא

to go out

71

ירשׁ

to possess, inherit, dispossess

72

שׂרה, אל יִשְׂרָאֵל

Israel

73

ישׁב

to sit , dwell

74

כ כְּ

as, like

75

כה כֹּה

thus, here

76

כהן כֹּהֵן

priest

77

כון

to be firm, establish, prepare

78

כי כִּי־2

that, because, when

79

כלל כֹּל

all

80

כלה

to be complete, finished

81

כן כֵּן־2

so, thus

82

כנף כָּנָף

wing, edge

83

כסה

to cover

84

כסף כֶּסֶף

silver, money

85

ל לְ

to, Le

86

לא לֹא

not, Lo

87

לבשׁ

to wear

88

הום מְהוּמָה

confusion, panic

89

מות

to die

90

נטה מַטֶּה

tribe, staff

91

מים מַיִם

water

92

מכר

to sell

93

כשׁל מִכְשׁוֹל

stumblingblock

94

מלא

to fill

95

לחם מִלְחָמָה

war

96

מלך מֶלֶךְ־1

king

97

מכר מִמְכָּר

sale

98

מן מִן

from

99

מעה מֵעֶה

belly

100

קדשׁ מִקְדָּשׁ

sanctuary

101

שׁפט מִשְׁפָּט

judgment, Mishpat

102

נבא נָבִיא

prophet

103

נגע

to touch, strike

104

נדד נִדָּה

impurity

105

נהה נֹהַּ

distinction

106

נכה

to smite

107

נפשׁ נֶפֶשׁ

soul

108

נצל

to take away deliver

109

נשׂא נָשִׂיא־1

leader, prince

110

נתן

to give, put, set

111

סבב

to go around

112

עבר עֶבְרָה

wrath

113

עדה עֲדִי

ornament

114

עוד עוֹד

again, still, longer

115

עון עָוֹן

iniquity

116

עזז עַז

strong, mighty

117

עין עַיִן

eye, spring, Ain

118

עיר עִיר־1

city

119

עלה עַל־2

upon, over, above

120

עמם עַם

people

121

יעץ עֵצָה־1

counsel

122

עשׂה עשׂה־1

to do, make

123

ננ עֵת

time

124

ננ עַתָּה

now

125

פ

[major break]

126

פלט

to escape, deliver

127

פלט פָּלִיט

fugitive

128

פלץ פַּלָּצוּת

horror

129

פנה פָּנֶה

before, face

130

פרח פרח־1

to bud, sprout, break out

131

פרץ פָּרִיץ

violent

132

צבה צְבִי־1

beauty

133

צוץ צוץ־1

to flourish, blossom

134

צלם צֶלֶם־1

image

135

צפר צְפִירָה

doom, diadem

136

צפן

to hide

137

קום

to arise, stand

138

קיץ קיץ־2

to awake

139

קנה

to buy

140

קפד קְפָדָה

destruction

141

קצץ קֵץ

end

142

קרב קָרוֹב־1

near

143

קרח קָרְחָה

baldness

144

ראשׁ רֹאשׁ־1

head

145

רעע רַע

bad, evil

146

רעב רָעָב

hunger

147

רעע רָעָה

evil

148

רפה

to sink, fail, leave alone

149

רשׁע רֶשַׁע

wickedness

150

רשׁע רָשָׁע

wicked

151

רתק רַתּוֹק

chain

152

שׂבע

to satisfy, fill

153

ננ שָׂדֶה

field

154

שׂים

to put, set

155

שׂמח

to rejoice

156

ננ שַׂק

sackcloth

157

שׁבת

to cease, rest

158

שׁוב

to return

159

שׁלם שָׁלוֹם

peace, welfare, completeness

160

שׁלח

to send

161

שׁלך

to throw, fling, cast

162

שׁלל שָׁלָל

spoil, Shalal

163

שׁמע שְׁמוּעָה

report

164

שׁמם שְׁמָמָה

desolation

165

שׁפט

to judge

166

שׁפך

to pour out

167

שׁקץ שִׁקּוּץ

abomination

168

תוך תָּוֶךְ

midst

169

יעב תּוֹעֵבָה

abomination

170

ירה תּוֹרָה

law

171

תקע תָּקוֹעַ

trumpet

172

תקע

to blow, thrust