Farmakologi - Prostaglandiner & leukotriner Flashcards Preview

Modul 7 - Gamle sæt, fysiologi > Farmakologi - Prostaglandiner & leukotriner > Flashcards

Flashcards in Farmakologi - Prostaglandiner & leukotriner Deck (56):
1

 

Redegør kort for mulig effekt på leukotriensyntese af at hæmme cyclooxygense med almindelig håndkøbsmedicin 

 

Hæmning af cycloxygenase vil betyde at mere substrat (arakidonsyre) er tilgængeligt for lipoxygenase og dermed KAN leukotriensyntesen øget i celler m begge enzymer. 

 

2

 

a. Du laver et forsøg med blodplader i et reagensglas hvor de stimuleres til aggregation. Angiv hvilket eicosanoid (i-v) de især frisætter:

i. PGE2 

ii. PGI2 

iii. TxA2 

iv. PGFα 

v. PGD2 

 

b. Du laver forsøg med et blodkar i laboratoriet. Det gennemskylles med en buffervæske. Angiv hvilket eicosanoid (i-v), der især frigives til væsken, som skyller igennem. 

 

 

2. Blodplader frisætter især TxA2 og endothel især PGI2. 

 

3

 

En fødsel er i gang. En kvinde har pga en lidelse regelmæssigt indtaget regelmæssig aspirin (acetylssalicylsyre).

Beskriv mulige effekter på organismen af aspirin i forbindelse med fødsel. 

COX hæmning vil afsvække veaktivitet (normalt PGE2 og PGF2) og øge blødningstendens (normalt TXA2)

 

4

Prostaglandiner og NSAID

En gravid kvinde i 32. graviditetsuge har ve-aktivitet og truende for tidlig fødsel. Hvilken type behandling kan man overveje?

 • a.Vaginal stikpille med PGF2alpha
 • b.Vaginal stikpille med PGE2 analog
 • c.Forsigtig dosering med en NSAID
 • d.Behandle med hjertemagnyl i lav dosis
 • e.Behandle med thromboxananalog som vaginal stikpille.

svar: c

5

Prostaglandiner og NSAID

I diskuterer forskelle og ligheder mellem histamin og prostaglandinsystemet i læsegruppen.

Angiv, hvilket udsagn der er korrekt:

 • a. Histamin findes i præformeret lager der frisættes ved exocytose
 • b. Thromboxan frisættes ved exocytose fra blodplader ved stimulation
 • c. Hæmmere af histaminsystemet i klinisk brug er typisk stoffer der blokerer histidin dekarboxylase
 • d. Histaminsyntese og lagring sker diffust i vævene i mange forskellige celletyper ligesom prostaglandiner
 • e. Ligesom PGI2 har histamin en systemisk rolle i normalfysiologisk regulering af kredsløbet.

Svar: a

6

Cyclooxygenasehæmmere, sandt/falsk

1. b

7

Cyclooxygenasehæmmere, sandt/falsk

2. a

8

Cyclooxygenasehæmmere, sandt/falsk

3. d

12

Eicosanoider og lægemidler

Misoprostol er en PGE1-analog der kan gives for at beskytte ventrikelslimhinden.

 • a. Beskriv mekanismer for virkningen på maveslimhinden
 • b. I diskuterer i almen praksis om en gravid kvinde med halsbrand og tidligere mavesår, skal behandles med misoprostol. Redegør for overvejelser.

a.

 • PGE1/2 stimulerer bikarbonatsekretion og trapping i øget mukusproduktion.
 • Samtidig øget mukosas blodflow og syresekretionen hæmmes.

b.

 • Det er IKKE en god ide at give misoprostol, det er kontraindiceret, da det fremmer kontraktion af uterus og veaktivitet og sandsynligvis nedsætter uterusperfusion

13

Cyclooxygenaser og prostaglandiner

 

Et nyt lægemiddel testes for virkninger på dannelsen af prostacyklin (PGI2) i blodplasma. Data viser at lægemidlet sænker koncentrationen af prostacyklin hos raske forsøgspersoner i plasma. Dette fund kan fortolkes således at lægemidlet sandsynligvis: 

 • A. Hæmmer aktiviteten af thrombocytter 
 • B. Hæmmer COX-1 i ventriklen 
 • C. Fremmer COX-2 aktivitet i endothelet 
 • D. Hæmmer dannelsen af thromboxan 
 • E. Hæmmer COX-2 aktiviteten i endothelet 
 • F. Lægemidlet vil være gavnligt for patienter med hjertekredsløbssygdom 

Svar: E

14

Redegør kort for hvilken af de 2 prøver der tester aktivitet af COX-1 enzymet og hvilken der tester aktivitet af COX-2 enzymet.

 • Prøven der koagulerer (1) tester ret selektivt COX-1 aktivitet i thrombocytterne mens prøve 2 stimulerer leukocytter i prøven til COX-2 induktion (er svært, de flest vil nok bruge udelukkelsesmetode).
 • Fint, hvis der kan argumenteres for inflammation og induktion af COX-2

15

Beskriv kort hvilket prostanoid (gruppebetegnelse for de 5 primære prostaglandinder), der mest sandsynligt vil akkumulere i serum fra prøve 1 og i plasma fra prøve 2.

 • 1-prøven vil give voldsom stigning i thromboxan frisat fra thrombocytter. 2-prøven vil give kraftig stigning i PGE2 –
 • er også ok hvis nogen skriver PGI2 (blot man IKKE skriver thromboxan).

16

Redegør for om der vil være ændringer i prostanoidkoncentration der måles i prøve 1 og 2 hos en person der har indtaget

 • 1) aspirin (magnyl)

og hos en person der er i behandling med

 • 2) glukokortikoid.

Aspirin er en irreversibel ret selektiv COX-1 hæmmer der vil modvirke thromboxan dannelse i 1-prøven men ikke COX-2 aktivitet i 2-prøven.

 

Glukokortikoid hæmmer phospholipase og transkription af COX-2, men ikke COX-1. Der vil forventes afsvækkelse i begge prøver men langt størst i prøve 2.

17

Prostaglandiner og NSAID

Du diskuterer med nogle kolleger hvilket smertestillende stof det er bedst at vælge til at behandle en hjerte-kar patient med (pt. lider af hypertension og har tidligere haft en blodprop i hjertet), som også har kroniske smerter fra slidgigt i hofterne.

 • a.Din kollega hævder, at det bedste er en COX-2 blokker da den har færrest bivirkninger fra mave-tarmkanalen.
 • b.En anden kollega mener, at pt. klarer sig fint kun med lavdosis aspirin (hjertemagnyl).
 • c.En tredje kollega i lægehuset mener, at patienten bør have diklofenac, der hæmmer COX-2 og COX-1 i lige høj grad.
 • d.Du hælder til at give paracetamol.
 • e.Chefen synes at hjertemagnyl samt en COX-2 hæmmer er godt.

Svar: d

18

Angiv sandt/falsk for hvert af følgende udsagn a-f, der vedrører forskelle og ligheder mellem non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) og acetylsalicylsyre (=ASA).

 • a. ASA er en selektiv COX-1 hæmmer
 • b. NSAID hæmmer ikke thrombocytfunktion
 • c. Typiske gastrointestinale bivirkninger efter både ASA og NSAID er irritation af maveslimhinden og mavesår
 • d. Begge stoftyper er reversible antagonister, der virker via kompetitiv hæmning af COX aktive center
 • e. ASAgiverbedrebeskyttelsemodtromboserenddeflesteNSAID
 • f. I NSAID-gruppen er der mange stoffer der hæmmer både COX-1 og COX-2

 • a-S
 • b-F
 • c-S
 • d-F
 • e-S
 • f-S

19

Eicosanoider og lægemidler

Det har i en årrække været forsøgt at udvikle lægemidler, der hæmmer thromboxan syntase og thromboxan receptorer.

Diskutér hvilke fordele man har forudsagt, at disse lægemidler vil have i forhold til eksisterende behandling.

Ved at hæmme tx synthase og TP undgår man de bivirkninger der knytter sig til at hæmme kaskaden allerede ved COX enzymet der bredt hæmmer synetese af alle nedstrøms eicosanoider.

20

Cyclooxygenaser og prostaglandiner

Et nyt lægemiddel testes for virkninger på blodets evne til at størkne. En forsøgsperson har fået indgivet stoffet og 1 ml blod udtages og man lader det stå ved stuetemperatur i 1 time. Derefter måles thromboxan i prøven. Det viser sig at forsøgspersonen danner mindre thromboxan i serum efter lægemidlet sammenlignet med en prøve hvor han ikke indtog lægemiddel. Det betyder med stor sandsynlighed at: 

 • A. Endothelcellerne har været hæmmet i patienten. 
 • B. COX-2 er hæmmet i monocytter 
 • C. COX-1 er hæmmet i thrombocytter 
 • D. Der er flere thrombocytter i prøven med lægemiddel 
 • E. COX-1 har været hæmmet i ventriklen 
 • F. Lægemidlet er farligt i forhold til patienter med hjertekredsløbssygdom 

Svar: C 

 

21

Angiv for hvert udsagn om det er sandt eller falsk 

 • A. Klinisk anvendte hæmmere af prostaglandiner er typisk receptor antagonister 
 • B. Prostaglandiner kan anvendes som lægemiddel til at fremme dannelse af mavesækkens beskyttende mukus-lag
 • C. Enzymer medvirker til at katalysere syntese af biologisk aktive prostaglandiner i denne rækkefølge: 1) Cyclooxygenase → 2) Fosfolipase→ 3)Prostaglandin syntase 
 • D. Acetylsalicylsyre (aspirin, magnyl) virker anti-trombotisk (modvirker blodpropdannelse) 
 • E. Ekspression af cyclooxygenase type 2 stimuleres af inflammation 

A-F 

B-S

C-F 

D-S

E-S

22

”Medicinsk” abort kan udføres før udgangen af 9. graviditetsuge ved behandling med syntetisk antiprogesteron (mifepriston) i kombination med prostaglandin. Det anbefales at indtage oral mifepriston før lokalbehandling med prostaglandin.

Redegør for effekten. 

 

 • Progesteron er nødvendigt for at opretholde graviditeten.
 • Hæmmet progesteron medfører fosterdød.Anti-progesteron indtages derfor først.
 • Dernæst stimuleres uterin muskulaturen og cervix modnes med lokal prostaglandin der medfører udstødning af graviditetsproduktet. 

23

En kvinde modtages på obstetrisk afdeling (fødeafdeling) og har truende for tidlig fødsel med ve-aktivitet. Behandlende team forsøger farmakologisk at dæmpe veaktiviteten.

Angiv for hvert udsagn, om det er SANDT eller FALSK, at tilstanden kan behandles med 

 • A. β2-adrenoceptor agonist 
 • B. α1-receptor agonist 
 • C. lokalt prostaglandin E2 
 • D. non-selektiv blokker af cyclooxygenase 
 • E. oxytocin-receptor antagonist 

Opgaven forudsætter ikke kendskab til behandlingsvalg, -prioriteringer eller algoritmer, men er ”teoretisk”.

 • A-S 
 • B-F 
 • C-F 
 • D-S 
 • E-S 

 

24

 

Erektil dysfunktion kan behandles med direkte intrakavernøs indgift af prostaglandin ved injektion. Redegør for effekten på målceller. 

 

PGE2 medfører afslapning af det kavernøse glatte muskelvæv via stimulering af cAMP direkte på vævet samt med muligt bidrag fra stimuleret NO-dannelse fra endothel. 

 

25

 

Redegør for effekten på erektion og ejakulation ved blokade af parasympatisk transmission. 

 

 • Parasympatiske nerver fra S2-4 medierer kirtelsekretion fra Cowperske kirtler samt prostata og har en hovedrolle i at initiere erektionsprocessen.
 • Det sker dog overvejende via frisætning af NO direkte fra nerveender (vil være hæmmet ved nerveskade) og i mindre grad via acetylkolin-M3 receptor induceret endothelial NO-frisætning (derfor mindre virkning af farmakologisk hæmning af muskarinerge receptorer ift nerveskade).
 • Så et svar der inddrager denne diskussion eller angiver at der kan ses hæmning med erektil dysfunktion er fint.
 • Emission er sympatisk drevet.
 • Ejakulation fremmes i høj grad af m. bulbospongiosus innerveret fra det somatiskeomatis nervesystem hvor transmission bæres af acetylkolin men via nikotine receptorer.
 • Derfor ses ikke typisk hæmning af ejakulation. . 

26

Figur viser syntese af PGE2.

Angiv navn for molekylerne 1-5

 • 1-membranfosfolipider;
 • 2-Fosfolipase;
 • 3-cycloxygenase eller COX (hvis der skrives COX-1 eller COX-2 er begge dele rigtigt;
 • 4) PGG2 eller PGH2 –begge dele er rigtigt;
 • 5) PGE syntase (hvis nogen skriver isomerase er det ok – PG syntase også ok.  

27

Angiv hvor i syntesevejen glukokortikoider hæmmer processer

Især 2; fosfolipase, hæmmes, men også trankription af cox-2 alts 3, så både 2 og 3 tilsammen eller hver for sig er rigtig.

28

Angiv hvor i syntesevejen acetylsalicylsyre (aspirin/magnyl mfl.) påvirker processerne 

Aspirin er en COX-1 hæmmer, derfor 3

29

Tabellen viser effekten af en række kompetitive cyclooxygenase (COX) inhibitorer på COX-1 (”IC50 COX-1”) og COX-2 (”IC50 COX-2”) enzymaktivitet. Den koncentration af stoffet, der giver 50 % af den maximale hæmning af COX-1 og COX-2 er angivet (IC50) for hvert stof. I den sidste søjle er angivet COX-2/COX-1 selektivitet som en ratio af IC50 værdierne. 

A. Diskuter for hver af følgende patientkategorier hvilke stoffer du ville vælge fra tabellen til at behandle: 

 • 1. En patient med akut opstået ”blodprop”-(trombe) i hjertets kranspulsåre (koronartrombose) og i høj risiko for at få flere 
 • 2. En patient med kronisk leddegigt (”reumatoid artritis”) med aktiv sygdom (inflammation) i mange led 
 • 3. En patient med mavesårssygdom gennem mange år og nu kroniske smerter fra hofteled pga slidgigt (artrose). 

1.

 • Her er det målet at hæmme COX-1/thrombocytters thromboxansytese.
 • Der vælges derfor selektiv COX-1 hæmmer med høj IC50 for COX-2 og lav IC50 for COX-1-nederst fra listen (piroxicam, ibuprofen, indomethacin feks).
 • Hvis nogle skriver aspirin er det også helt fint selvom det ikke er i tabellen. 

 

2.

 • Inflammation medieres signifikant af COX-2 – her vil det være velvalgt med en COX-2 selektiv hæmmer (lav IC50 for COX-2 høj IC 50 for COX-1)-altså stoffer øverst på listen etoricoxib, rofecoxib mfl. Studerende der kommer ind på hjertebeskyttelse og overvejelser vedr. risiko for blodprop mm v COX-2 hæmmer er på rette vej, men det er ikke pensum .....og bør ikke give flere point. 

 

3.

 • Mavesår-GI barriere opretholdes via COX-1 og selektive COX-1 hæmmere vil ikke være optimale.
 • Det vil herudfra være rationelt at anvende COX-2 selektiv blokker. 

 

30

B. Angiv

 • a. de enzymer der syntetiserer substrat for COX og  
 • b. de enzymer der anvender substrat fra COX 

 

Fosfolipaser er OK, PLA og PLC er fint.

31

 

Angiv andre veje substrat for COX kan omsættes, når der anvendes COX inhibitorer 

 • Lipoxygenase (leukotriener) er tilstrækkeligt til fuldt point.
 • Besvares m P450 mikrosomale enzymer til EETs og HETES er det også tilstrækkeligt

32

”Forskere advarer mod populær gigtmedicin” (DR.DK) – ”Vi har fundet ud af at Diclofenac har en kraftig forøget risiko for hjerterelateret problemer og død”, det siger overlæge og seniorforsker Gunnar Gislason til DR Nyheder(Teksten er fra Danmarks Radios hjemmeside den 18. juni 2012). 

Tabellen viser IC50-værdier for en række COX hæmmere.

a. Med udgangspunkt i tabellen skal du kort redegøre for årsagen til, at Diclofenac kunne udløse bivirkninger fra hjerte-kredsløbssystemet.

 • Det ses at diclofenac har lavere IC50 for COX-2 ift COX-1 hvilket betyder det er en relativt selektiv COX-2 hæmmer.
 • Det skal kunne beskrives, som det vigtigste, derefter at det medfører at COX-1 i blodplader ikke påvirkes i samme grad som COX-2 der syntetiserer ”hjerteprotektivt” prostacyklin i endothelet og at det er en mulig forklaring på bivirkninger. 

33

”Forskere advarer mod populær gigtmedicin” (DR.DK) – ”Vi har fundet ud af at Diclofenac har en kraftig forøget risiko for hjerterelateret problemer og død”, det siger overlæge og seniorforsker Gunnar Gislason til DR Nyheder(Teksten er fra Danmarks Radios hjemmeside den 18. juni 2012). 

Tabellen viser IC50-værdier for en række COX hæmmere.

 

Du studerer blodpladers evne til at aggregere (”samle sig og hænge sammen”). Du ønsker at hæmme denne proces med et lægemiddel.

b. Redegør kort for hvilket stof du kunne vælge fra tabellen til dette formål.

 • Det vigtige er, at demonstrere viden om at det drejer sig om at hæmme COX-1.
 • Hvilket stof der vælges er sekundært blot det kan vises at man kan benytte IC50 og vælger ud fra de laveste IC50- f.eks. indometacin 

34

”Forskere advarer mod populær gigtmedicin” (DR.DK) – ”Vi har fundet ud af at Diclofenac har en kraftig forøget risiko for hjerterelateret problemer og død”, det siger overlæge og seniorforsker Gunnar Gislason til DR Nyheder(Teksten er fra Danmarks Radios hjemmeside den 18. juni 2012). 

Tabellen viser IC50-værdier for en række COX hæmmere.

 

c. Angiv 2 indikationer for at behandle patienter med prostaglandiner.

 • Kunne være mavesår eller abortus provocatus eller igangsætning af fødsel.

35

A. Angiv for hver delproces nedenfor om prostaglandindannelsen i hvert enkelt tilfælde er overvejende afhængig af opstrøms aktivitet af cyclooxygenase type 1 (skriv 1) eller cyclooxygenase type 2 (skriv 2) 

 • a. Syntese af thromboxan A2 i aktiverede thrombocytter 
 • b. Prostaglandindannelse i et knæled angrebet af svær kronisk leddegigt (inflammation) 
 • c. Den normale ventrikelmukosas prostaglandinproduktion 
 • d. Syntese af prostacyclin (PGI2) fra endothelet 
 • e. Syntese af PGE2 i hypothalamus i forbindelse med en feberreaktion 
 • f. Syntese af PGE2 i monocytter/makrofager (en slags hvide blodlegemer) udsat for bakterier i blod og væv 

a-1,

b-2,

c-1,

d-2,

e-2,

f-2 

 

36

Du laver forsøg med mastceller i laboratoriet. Mastcellerne er isolerede fra peritonealhulen fra en patient. Du stimulerer isolerede mastceller med et allergen og efter 6 timer har de frigivet histamin og prostaglandiner til mediet (væsken som cellerne gror i). Du skifter mediet et par gange (”skyller” cellerne) og stimulerer cellerne på samme måde igen. 2. gang kan du ikke måle histamin i mediet, mens prostaglandin stadig kan måles i betydende mængder.

Redegør kort for årsagen til denne forskel. 

 

Histamin er lagret i granula og ”bruges op”, mens prostaglandiner syntetiseres de novo fra membranfospholipider, der kan erstattes 

 

37

 

2 gravide kvinder kommer ind på en obstetrisk hospitalsafdeling, hvor du er ansat: 

Kvinde 1 er kun omtrent halvvejs i sin graviditet (24 uger), men har fået begyndende ve-aktivitet (kontraktioner af uterus glatte muskelceller). 

Kvinde 2 er 2 uger over normalt fødselstidspunkt i sin graviditet, og fødslen er ikke begyndt. 

Diskuter teoretiske overvejelser om hvordan man kunne gribe ind i prostaglandinsystemet for at hjælpe de to kvinder (du skal ikke angive dosis eller lægemiddelnavn)

Hos Kvinde 1 er problemet kontraktioner og prostaglandiner bidrager til dette. Det kunne derfor være indiceret at hæmme prostaglandindannelsen med COX-hæmmere (NSAID, - måske nævnes glukokortikoid – det er OK). Nogle nævner sikkert, at der kan være bivirkninger til COX-hæmmere (øget blødning og nyremisdannelser hos foster)og det ligefrem er kontraindiceret – det er fint, men er ikke et krav til fyldest gørende svar. 

Kvinde 2: her kan det være indiceret at give PGF2alpha eller PGE1 analoger i stikpilleform (PGE2 analoger kan også gives systemisk)- altså at fremme cervixmodning og kontraktioner (veer). Vigtig for besvarelsen er tankegangen - ikke så meget hvilket prostanoid der er tale om

38

Angiv for både A og B de relevante enzymer

 • (1) der anvender arakidonsyre som substrat; den dominerende biologisk aktive metabolit, som frigives
 • (2); samt den receptor
 • (3), metabolitten virker på i målcellerne.

 

Udfyld skema i besvarelsen 

39

Angiv hvilket af nedenstående udsagn der IKKE er korrekt: 

(Analoger=molekyler der ligner funktionelt) 

 • a. PGE2 og PGF2alpha analoger (feks carboprost) anvendes til at blødgøre cervix ved igangsætning af fødsel og ved provokeret abort 
 • b. Indgift af prostacyclin analoger (feks iloprost) kan sænke det pulmonale tryk og anvendes til behandling af patienter med pulmonal hypertension 
 • c. PGE2 og analoger hæmmer dannelsen af beskyttende mukosalag i ventriklen og gives derfor ikke peroralt til patienter
 • d. Hæmmere af cyclooxygenase kan medføre fald i nyrefunktion og give ødemer ved virkning på nyrerne. 

 • e. PGE1 og PGE2 analoger kan anvendes til behandling af erektil dysfunkton 

 • f. Acetylsalicylsyre modvirker dannelse af blodpropper 

   

2 C er ikke korrekt, pga 2 medvirker til at opretholde ventriklens mukosabarriere 

 

40

Angiv hvilket af nedenstående udsagn om prostaglandiner, der er FALSKT 

 • 1. Inddeling af prostanoider i grupper sker på basis af forskellige substitutioner i cyclopentanringen 
 • 2. Inddeling af prostanoider i serier sker på basis af antallet af dobbelt-bindinger i sidekæder 
 • 3. Cyclooxygenase 1 og 2 kodes af forskellige gener og regulering af genekspressionen er forskellig 
 • 4. Fosfolipase aktivitet er et nødvendigt men ikke tilstrækkeligt trin i syntesen af PGE2 
 • 5. EP receptorer for PGE2 findes i cytoplasma og translokeres til kernen ved aktivering 
 • 6. COX-1 og COX-2 aktivitet kan begge medføre dannelse af PGE2 

 

FALSK udsagn er 5: receptorer er membranassocierede 7 TM – G-protein koblede receptorer.

41

Angiv for hvert udsagn om det er sandt eller falskt 

 • 1. Gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer kendetegnes ved at hæmme både COX-1 og COX-2, men i variabel grad 
 • 2. COX-2 hæmmere (COXIBs) blokerer dannelsen af thromboxan fra aktiverede blodplader 
 • 3. Hjertemagnyl (aspirin, acetylsalicylsyre) øger dannelsen af protektivt mucuslag i ventriklen 
 • 4. Prostacyclin-lignende stoffer anvendes til at igangsætte fødsel og fremmer ve-aktiviteten 
 • 5. Leukotriener virker overvejende som bronkokonstriktorer 
 • 6. Glukokortikoider hæmmer dannelsen af prostaglandiner ved at modvirke transkription af COX-1 

 • 1. sandt
 • 2. Falsk-denne proces er COX-1 medieret.
 • 3. Falsk-denne proces hæmmes
 • 4. Falsk- Her anvendes PGF2alpha analoger eller PGE2 rec. agonister.
 • 5. Sandt
 • 6 Falsk

42

En gigtpatient har hos sin praktiserende læge en række klager, som han mener skyldes bivirkninger fra den smertestillende medicin han indtager. Han behandles med NSAID stoffet, diklofenac. 

 

Angiv hvilke(n) af de nedenstående klager der med nogen sandsynlighed kan henføres til medicinen

 1. Ødemer i benene (”hævede ben”)
 2. Bumser på ryggen
 3. Tør hoste
 4. Ondt i maven
 5. Hyppig natlig vandladning
 6. Intens hårvækst i ørerne

Kapitler i lærebøgerne handler ikke om bivirkninger, men udfra virkninger må det forventes at studenterne ved at mukosebarrieren påvirkes i ventriklen og at nyrernes funktion stimuleres af PG.

Korrekte svar er derfor 1 & 4. 4 skal være i den korrekte besvarelse, mens det kræver dybere forståelse at have 1 med ud fra dette kapitel. 

43

 

Angiv på besvarelsesark navne på enzymerne som katalyserer trin 1, 2 og 3 i reaktionsvejen nedenfor: 

 

1 .Fosfolipase C og eller A2 er begge rigtige, bare phospholipase er også OK 

2. Cyclooxygenase-1 og 2 eller bare cyclooxygenase 

3. prostaglandin syntaser eller isomeraser.

44

Beskriv kort årsagen til at der udfra samme forstadie, PGH2, i aktiverede thrombocytter frigives thromboxan og i endothelceller frigives prostacyklin (PGI2). 

Årsagen er at thrombocytter udtrykker TX syntaser der udfra PGH2 danner thromboxan A2, mens endothelet udfra samme forstadie pga selektiv ekspression af prostacyklinsyntase danner PGI2. 

 

45

Du laver forsøg i laboratoriet med thrombocytter (blodplader). Du udtager 1 ml blod fra en armvene i en forsøgsperson. Blodet kommes i et glasrør, hvor det står ved 37C i 1 time. 

Glasoverfladen aktiverer blodpladerne. Bagefter centrifugerer du prøven og måler i serum, at en biologisk aktiv C20-fedtsyremetabolit er steget 10.000 gange i koncentration i forhold til en blodprøve, der ikke har stået i 1 time i glasrør. 

a. Angiv hvilken metabolit, der stiger så kraftigt i koncentration 

 

Det drejer sig mest sandsynligt om tromboxan eller TxA2. 

 

46

Du laver forsøg i laboratoriet med thrombocytter (blodplader). Du udtager 1 ml blod fra en armvene i en forsøgsperson. Blodet kommes i et glasrør, hvor det står ved 37C i 1 time. 

Glasoverfladen aktiverer blodpladerne. Bagefter centrifugerer du prøven og måler i serum, at en biologisk aktiv C20-fedtsyremetabolit er steget 10.000 gange i koncentration i forhold til en blodprøve, der ikke har stået i 1 time i glasrør. 

 

En forsøgsperson har gennem 3 dage op til et tilsvarende forsøg indtaget COX-2 hæmmeren rofecoxib. Du måler den samme stigning i C20-fedtyremebolit i blodserum hos denne person, som hos en person der ikke har indtaget medicin.

Redegør kort for årsagen til dette. 

 

Blodpladerne udtrykker COX-1 der danner substrat for thromboxan syntase. COX-2 selektive hæmmere har derfor lille eller ingen effekt på thromboxan syntese og frisættelse i blodplader 

 

47

Du laver forsøg i laboratoriet med thrombocytter (blodplader). Du udtager 1 ml blod fra en armvene i en forsøgsperson. Blodet kommes i et glasrør, hvor det står ved 37C i 1 time. 

Glasoverfladen aktiverer blodpladerne. Bagefter centrifugerer du prøven og måler i serum, at en biologisk aktiv C20-fedtsyremetabolit er steget 10.000 gange i koncentration i forhold til en blodprøve, der ikke har stået i 1 time i glasrør. 

 

En forsøgsperson oplyser, at have indtaget ”hovedpinepiller” dagen før et tilsvarende forsøg. Du måler nu i en blodprøve fra denne person en markant nedsat evne til at øge koncentrationen af C20-fedtsyremetabolitten i serum. Diskuter årsagen til dette fund. 

 

 • Svagt smertestillende medicin omfatter bla. aspirin og NSAID gruppen af stoffer. Disse stoffer hæmmer alle COX-1 og i variende grad også COX-2.
 • De vil derfor hæmme thrombocytaggregation og thromboxanfrisætning. Forsøgspersonen har sandsynligvis indtaget aspirin eller NSAID 

48

Du laver forsøg i laboratoriet med thrombocytter (blodplader). Du udtager 1 ml blod fra en armvene i en forsøgsperson. Blodet kommes i et glasrør, hvor det står ved 37C i 1 time. 

Glasoverfladen aktiverer blodpladerne. Bagefter centrifugerer du prøven og måler i serum, at en biologisk aktiv C20-fedtsyremetabolit er steget 10.000 gange i koncentration i forhold til en blodprøve, der ikke har stået i 1 time i glasrør. 

 

Du tager lidt af serum fra forsøget beskrevet ovenfor og tilfører det til et isoleret blodkar i et forsøg. Blodkarret trækker sig straks kraftigt sammen. Redegør kort for signalvejen, der medfører kontraktion. 

 • Det aktiverede serum indeholder en høj koncentration af thromboxan som via sin 7TM g-protein koblede receptor (TP) øger den intracellulære koncentration af calcium.
 • Det medfører aktivering af det kontraktile apparat. 

 

49

NSAID 

Redegør kort for virkningen af NSAID på 

1. uterus evne til at trække sig sammen ved fødsel, 

2. ventriklens mukosabarriere 

 • Det bør ikke give fuldt point hvis ikke der redegøres, dvs. det er ikke nok at skrive ”falder” ell. lign.
 • PGE2 og især PGF2alfa medvirker til at fremme veaktiviteten i en normal fødsel.
 • NSAID hæmmer COX-1 og i nogen grad COX-2.
 • De vil sænke prostanoidsyntesen og dermed have en ve-svækkende effekt. COX-1 medvirker til mukosabarrieren ved at styrke mukusproduktion og frigivelse samt indirekte, ved at øge gennemblødning og hæmme syresekretion (EP3 receptor).
 • Denne funktion kompromitteres ved NSAID indtag.

50

a.

 • Organisk, C-20 polyumæettet fedtsyre

b.

 • Fra cellemembran phospholipider, er for-estret i 2-stillingen til glycerol.

c.

 • Primært phospholipase A2,  som findes i flere isoformer (c. i og sPLA2),  men også phospholipase

51

52

53

54

55

1. Fosfolipase C og eller A2 er begge rigtige, bare phospholipase er også OK

2. Cyclooxygenase-1 og 2 eller bare cyclooxygenase

3. prostaglandin syntaser eller isomeraser.

56

Angiv for 

A) glukokortikoider, 

B) aspirin (acetylsalicylsyre) samt for 

C) gruppen af non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

-hvor i syntesevejen de hæmmer dannelsen af prostaglandiner

 • A) phospholipase samt COX-2
 • B) COX-1
 • C) COX-1 og COX-2, selektivitet er variabel 

57

Patienter med kronisk leddegigt, som er en inflammatorisk sygdom der angriber led, behandles ofte med non-steroide anti-inflammatoriske stofferog med kortikosteroider.

A. Redegør kort for, hvor i prostanoid-syntese vejen ovenstående stoffer griber ind.

Steroider hæmmer både PLA aktivering og COX-2 induktion mens NSAID primært hæmmer COX aktiviteten.

58

Patienter med kronisk leddegigt, som er en inflammatorisk sygdom der angriber led, behandles ofte med non-steroide anti-inflammatoriske stofferog med kortikosteroider.

B. Redegør kort for hvilke effekter prostaglandiner normalt har i det inflammatoriske respons 

 • Prostaglandiner medvirker til at øge karpermeabiliteten og forstærker smerte ved en perifer virkning.
 • Udløser feber i centralnervesystemet og påvirker inflammatoriske immunceller

59

En 32-årig førstegangsfødende kvinde har fået veer i hjemmet. Mod smerten indtager hun håndkøbsmedicin af typen NSAID, som hæmmer cyclooxygenase.

Redegør kort for sandsynlige effekter af medicinen på 

 • A. Ve-aktiviteten (livmoderens sammentrækning)
 • B. Blodets evne til at størkne
 • C. Ductus arteriosus hos fosteret
 • D. Ventriklens syreproduktion

A. I den gravide uterus dannes især COX-produktet PGF2alpha men også PGE2 som begge virker kontraherende og dermed styrker ve-aktiviteten. NSAID afsvækker ve-aktiviteten.

 

B. Da COX-1 hæmmes irreversibelt thrombocytter vil evnen til til thromboxan syntese sænkes og blodets evne til at størkne (aggregationsevnen) vil nedsættes.

 

C. Afhængig af passage til fosteret vil NSAID medvirke til at Ductus arteriosus lukker præmaturt.

 

D. Syreproduktionen hæmmes tonisk af PGE2 og mucosabarrieren opretholdes også af PGE2 via EP1 receptor. Dvs der vil være tendens til øget syreproduktion