Farmakologia w Resuscytacji Flashcards Preview

Anestezjologia > Farmakologia w Resuscytacji > Flashcards

Flashcards in Farmakologia w Resuscytacji Deck (12):
0

Działanie epinefryna?

- działa pobudzająco na receptory alpha1 & alpha2 oraz beta1 & beta2
- powoduje wzrost oporu obwodowego, zapobiega zapadaniu się żył, powoduje wzrost ciśnienia rozkurczowego w aorcie oraz zwiększenie przepływu mózgowego i wieńcowego, a także wzrost siły skurczu mięśnia sercowego, poprawę przewodzenia i automatyzmu w układzie bodźcoprzewodzącym serca i zwiększenie amplitudy migotania komór

1

Dawkowanie epinefryny?

1 mg dożylnie co 3-5 minut dopóki nie zostanie przywrócone samoistne krążenie
(stosowanie zwiększanych dawek nie jest polecane)

2

Działania niepożądane epinefryny (po przywróceniu spontanicznej czynności serca)?

- Tachykardia
- Zaburzenia rytmu
- Obkurczenie naczyń nerkowych
- Wzrost zużycia tlenu
- Niedokrwienie mięśnia sercowego

3

Wskazania do podania epinefryny?

- zatrzymanie krążenia niezależnie od mechanizmu
- anafilaksja
- lek drugiego rzutu we wstrząsie kardiogennym

4

Działanie atropiny?

- działa parasympatykolitycznie: blokuje pobudzenie nerwu błędnego
- działanie polega na zwiększeniu częstości pobudzeń zatokowych oraz poprawie przewodnictwa i automatyzmu układu bodźcoprzewodzącego; antagonizuje działanie acetylocholiny na receptor muskarynowy
- najbardziej skuteczna przy zatrzymaniu krążenia z powodu pobudzenia nerwu błędnego (zatrzymanie odruchowe)

5

Dawkowanie atropiny w NZK?

Jednorazowo 3 mg dożylnie

Uwaga! Dawka mniejsza niż 0,5 mg może spowodować paradoksalną bradykardię!

6

Działanie uboczne atropiny (po przywróceniu spontanicznej czynności serca)?

- tachykardia (przewaga współczulna) z arytmią
- suchość w jamie ustnej
- zaburzenia akomodacji oczu
- splątanie

7

Wskazania do podania atropiny?

SPRAWDŹ!

- asystolia - chyba już nie!
- PEA o częstości zespołów QRS <60/min
- bradykardia zatokowa, węzłowa lub przedsionkowa powodujące niestabilność hemodynamiczną

8

Działanie amiodaronu?

- lek pierwszego rzutu w migotaniu komór opornym na defibrylację
- stabilizuje błony komórkowe, wydłuża czas trwania potencjału czynnościowego i okres refrakcji w komórkach mięśniowych przedsionków i komór serca
- wydłuża odstęp QT
- zwalnia przewodnictwo przedsionkowo-komorowe
- łagodne działanie izotropowo ujemne, może powodować hipotensję i bradykardię, którym można zapobiegać, podając leki izotropowe i płyny

9

Dawkowanie amiodaronu?

300 mg = 2 amp. rozpuszczone w 20 ml 5% glukozy w powolnym wstrzyknięciu przez 1-2 minuty po trzech defibrylacjach

10

Wskazania do podania amiodaronu?

- VF/VT oporne na defibrylację, (utrzymujące się po trzecim wyładowaniu)
- hemodynamicznie stabilny częstoskurcz komorowy i inne oporne tachyarytmie

11

Działanie lidokainy?

- zmniejsza pobudliwość komórek mięśnia sercowego, tłumi ektopowe komorowe zaburzenia rytmu, podwyższa próg migotania komór
- stabilizuje błony komórkowe, zmniejsza szybkość depolaryzacji, obniża próg defibrylacji