Fiiller Flashcards Preview

Verb > Fiiller > Flashcards

Flashcards in Fiiller Deck (44):
1

begin

işe koyulmak,başlamak

2

blow

üflemek

3

bring

getirmek

4

catch

yakalamak

5

cost

mal olmak

6

draw

çizmek

7

fall

düşmek

8

feed

beslemek

9

find

bulmak

10

get

almak

11

give

vermek

12

grow

büyümek

13

hang

asmak

14

hear

duymak

15

hide

gizlemek

16

hit

vurmak,çarpmak

17

hurt

kalbini kırmak

18

keep

tutmak

19

leave

ayrılmak

20

lend

ödünç vermek

21

let

izin vermek

22

pay

ödemek

23

put

koymak

24

ring

çalmak(telefon)

25

say

söylemek

26

sell

satmak,ekilmek

27

send

göndermek,yollamak

28

spend

harcamak

29

stand

dikilmek

30

steal

çalmak,hırsızlık

31

tell

anlatmak

32

throw

fırlatmak

33

wake

kalkmak

34

clap

alkışlamak

35

knock

kapıyı çalmak

36

comb

taramak

37

pick up

toplamak

38

carry

taşımak

39

climp

tırmanmak

40

cry

ağlamak

41

conservation

korumak

42

varying

değişmek

43

to alter

değiştirmek

44

supply

sağlamak,tedarik etmek