Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - dolda egenskaper Flashcards Preview

Biologi 2 > Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - dolda egenskaper > Flashcards

Flashcards in Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - dolda egenskaper Deck (20):
1

Vad behöver växter?

Solljus, vatten, näringsämnen.

2

Hur fungerar "limmet" på sileshårens stam?

Det ser ut som nektar så insekter lockas dit, fastnar, och kvävs till döds. Växter omsluter insekten och tar upp näringsämnen från den.

3

Vad händer i Venus flugfällan efter att den slagits ihop?

Den smälter sitt byte med saltsyra. Detta tar 10 dagar.

4

Hur fungerar bläddrornas blåsor?

Det finns 1 ingång och med en enda rörelse sugs bytet in i den, och sen är den fast.
Blåsan är fylld med vakuum, och insugningen sker på under en millisekund.

5

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att blomma på våren?

+ Inga konkurrenter
- Sker blomningen för tidigt kan den utsättas för frost och dö

6

Varför måste vårblommorna växa och blomma snabbt?

De måste hinna få solljus innan träden får tillbaka sina löv och blockerar solljuset.

7

Vad ser insekter för våglängder?

Det vi ser + ultraviolett.

8

Hur långt bort kan en insekt lukta en växt?

En mile, alltså cirka 1,6 km.

9

Hur mycket av växternas dofter kan vi uppfatta?

Cirka 5 %

10

Vad växer ner från pollenkornet, till fruktämnet, vid befruktning?

Pollenslang.

11

Hur växer/sitter löven på träden? Varför?

Så att det är minimalt med överlappning så alla kan få solljus. Får lövet inget solljus dör det.

12

Hur äter sniglar?

De har en tunga som sliter loss blad.

13

Hur förökar sig bladlöss?

Könlig, och könlöst.
Könlöst: skapar kloner av sina icke-befruktade ägg. Dessa kloner är redan befruktade då de föds.

14

Varför "låter" växten skinnbaggen gå på dess stam?
(OBS. en specifik växt)

Den kan inte ta bryta ned insekterna som fastnar. Skinnbaggen gör detta, och växten drar nytta av dens spillning.

15

Hur håller man insekterna i schack i Kew?

Man inför predatorer då och då.

16

Varför får växterna höstfärger?

Växterna drar tillbaka klorofyllet för att spara på det och då tar karoten över och höstfärgerna syns.

17

Vad lever de flesta svampar av ?

Döda vävnader (från både växter och djur).

18

Hur fungerar symbiosen mellan den gamla eken och svampen på dess rötter?

Svampen kan ta upp kväve direkt från marken, och trädet tar upp det från svampen, som också drar nytta av detta då trädet ger den boplats och socker.

19

Hur utnyttjar svampen myran i filmen?

Den tar över myrhjärnan och får den att klättra upp till toppen. Där dödas den, och sedan börjar svampen växa därifrån (för att ta sig närmare solljuset), och sprider sina sporer.

20

Vad är speciellt med jätteknölkallan?

* Den blommar bara vart sjunde år.
* Den tar två månader att växa.
* Den blommar endast i två dagar.
* Den är/har den största blomman i världen.
* Den imiterar ett nydött djur genom att ge ifrån sig värme (varmaste delen är 37°) och den luktar som ruttet kött.