Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - regnskogens botanik Flashcards Preview

Biologi 2 > Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - regnskogens botanik > Flashcards

Flashcards in Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - regnskogens botanik Deck (20):
1

Varför växer det bra i regnskogen?

Där finns mycket värme och mycket vatten.

2

Hur mycket av jordens yta täcks av regnskog?

Cirka 2 %

3

Hur stor procent av världens arter finns i regnskogar?

Över 50 %

4

Vad konkurrerar växter om?

Solljus och utrymme.

5

Vad händer med vattnet som träffar Taros blad?

Det rinner av → bladen är torra fast man häller på hur mycket som helst.

6

Hur bevarar ananasväxten vatten?

Det samlas i mitten av plantan.

7

Hur får ananasväxten näring?

Genom spillningen från grodor som lever där.

8

Vilken sorts växt fanns redan på dinosauriernas tid?

Kottepalmen

9

Vilka var de första växterna
* i vattnet?
* på land?
* med stam?

* Alger
* Mossor
* Ormbunksväxter

10

Hur sker pollineringen hos barrväxten?

Vind sprider pollen (väldigt ineffektivt).

11

Varför är blommor ett effektivt pollineringssätt?

Blommor lockar till sig insekter som kan sprida vidare pollen.

12

Vilka två faktorer gjorde att blomväxterna har blivit så dominanta?

* Symbios mellan växter och djur.
* Dubblering av genomet → större genetisk variation.

13

Vilken var den första blommande växten?

Näckros.

14

Vad lockas insekterna (generellt) av hos blomman?

Färg, smak, lukt.

15

Vilka organ hos insekterna är fördelaktiga för att få tag i nektar?

Ögon, vingar, mun.

16

Vilken är den artrikaste blomväxten?

Orkidé.

17

Hur lång tunga har svärmaren som pollinerar orkidén=

33 cm.

18

Vilka försvarsmekanismer kan växter ha?

* Gift
* Löv som ser ut om fjärilar (insekter tror det är fullt)
* Prickar som ser ut som ägg (insekter tror det är fullt)

19

Hur tillgodogör sig Kannrankan kväve och mineraler?

Den fångar insekter som den sedan bryter ned. De trillar ner och fastnar.

20

Hur räddades världens minsta näckros?

Den odlades på land (precis uppe på vattenytan typ).