Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - smarta överlevare Flashcards Preview

Biologi 2 > Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - smarta överlevare > Flashcards

Flashcards in Filmuppgifter: Växternas hemliga liv - smarta överlevare Deck (17):
1

Hur överlever växter i torra och varma områden där vatten är en bristvara och värme finns i överflöd?

 • De är CAM-växter - alltså är deras klyvöppningar endast öppna på natten.
 • De är passiva på dagen och aktiva på natten.
 • De blommar sällan, men när de gör det så gör de det på natten. 

2

Vad menas med "nektar-korridoren"? Hur är den viktig för fladdermössen respektive kaktusarna?

 • Fladdermössen emigrerar för att föda. 
 • Detta händer samtidigt som kaktusarna blommar.
 • Fladdermössen får nektar för resten av resan, och kaktusarna drar nytta pga fladdermössen sprider deras pollen.
 • På vägen hem får kaktusarna frukt. 

3

Hur har kaktusar anpassat sitt utseende för att hålla kvar fuktigheten?

 • Vaxiga blad leder vattnet ner i reservoarer. 
 • Hår - fungerar som skugga- och värmeskydd och håller kvar vattnet längre.
 • Växer under marken - förutom bladen, som är ovan mark.
 • Inga löv - klorofyll finns i en kraftfull stam.
 • Exanderar ifall regn kommer, för att kunna ta upp mer.
 • Långsam metabolism: blomning triggas av regn och de väntar alltså på rätt tillfälle.
 • Ofta runda eller sfäriska - minimerar vattenförlust. 

4

Mosslummer, Selaginella, som är ytterst välanpassad till regn, kallas också uppståndelseväxt. Varför?

Den ser typ död ut, men när det börjar regna kan den återhämta sig så snabbt att det nästan ser ut som att den kommit tillbaka från de döda.

5

Varför är kaktusarnas blomning färgrik men kort?

De måste attrahera pollinerare snabbt innan torkan kommer tillbaka.

6

Varför växer ökenplantor långsamt och kan därför bli gamla? 

Exempel: Agave, hundraårsväxten

De har långsam metabolism för att spara energi.

7

Hur kan ökenväxter skydda sig mot de djur som vill åt det vatten växten innehåller?

 • Taggar (lämnar dock plats åt pollinerare)
 • Kamouflage 
 • Producerar gift/kemikalier som smakar äckligt

8

Hur skyddar sig barrträden mot insekter som vill åt deras vatten?

De producerar äckliga kemikalier som endast lockar till sig nyckelpigor, som i sin tur äter till exempel bladlöss.

9

Hur minskar Eukalyptus konkurrensen från andra växter?

Bladens olja sprids till marken då de faller och detta förhindrar andra växter från att kunna växa där.

10

Hur kan självantändning gynna citrosen?

Elden förstör allt runtomkring, inklusive citrosen själv, men citrosens frön är brandsäkra, vilket innebär att de överlever och kan växa utan konkurrenter. 

11

Hur hjälper herbariet i Kew till så att växtarter inte utrotas?

Vetenskapsmän kan lära sig mer och/eller odla fler ifall en art är utrotningshotad.

12

Varför kan det bara en fördel att ändra bladutseende i takt med tillväxt?

Exempel: Café Marron-trädet

Djur som äter gröna blad (till exempel sköldpaddor) är inte intresserade om bladen inte är gröna.

Café Marron har bruna och smala blad i början men utvecklar gröna blad (effektiviserar fotosyntesen) då de är utom räckhåll. 

13

Varför är skalet på fröet så viktigt?

 • Hjälper till att överleva transport.
 • Hjälper till att överleva under längre tid.
 • Formen hjälper till att transportera fröet längre sträckor, till exempel taggar - fastnar i päls, och "vingar" - svävar iväg med vinden.

14

Varför har Kew en fröbank? Vad gör de med fröna?

 • Låter vetenskapsmän studera frön.
 • Tidskapsel
 • Innehåller 10 % av jordens arter, som vi känner till.
 • Frys förvarar frön i -20°C.

15

Varför låter man ibland vissa frön från Kews fröbank gro?

Vi vet inte hur länge frön kan överleva så de måste testas regelbundet (varje decennium).

Fungerar det läggs de tillbaka i banken och testas igen nästa gång, men om det inte fungerar måste vetenskapsmän ta reda på varför - och hur man ska få det att fungera nästa gång.

16

Vilka skäl finns det till att fröbanken är så viktig för att förhindra utrotning av jordens cirka 400 000 växtarter?

Om en art är utrotad, så är den borta från mänskligheten för alltid. Men om det då finns en fröbank så kan vetenskapsmän:

 • studera utrotningshotade arter och lära sig hur man ska rädda dem.
 • gro flera frön från den utrotningshotade arten, och därmed ge populationen en boost. 

17

Hur stor del av jordens yta täcks av öken?

Ungefär 1/3