Financiele analyse van leveranciers (thema 2) Flashcards Preview

module 4 > Financiele analyse van leveranciers (thema 2) > Flashcards

Flashcards in Financiele analyse van leveranciers (thema 2) Deck (17):
1

Wat is het stappenplan voor de financiele analyse van leveranciers?

1. gegevens verzamelen 2. gegevens bestuderen 3. financiele risico's berekenen 4. kredietanalyse uitvoeren

2

Waarom doe je een financiele analyse van leveranciers?

- de toeliveringsketen (supply chain)  heeft een directe impact op de winstgevendheid en de wijze van opereren van een onderneming

 

- het vinden, contracteren en managen van leveranciers kost tijd en focus

 

- de supply van kritische leveranciers moet worden veilig gesteld

3

Wanneer is een leverancier kritisch?

 • omvang van het contract
 • het belang voor de organisatie
 • impact op het primaire proces van de organisatie
 • de termijn van het contract

4

Noem 5 voordelen van een financieel gezonde leverancier.

 • betere mogelijkheden en meer financiele ruimte om te komen tot kostenverlagingen
 • betrouwbare levering en meer focus
 • meer commitment en focus op performance verbeteringen
 • het managen van de relatie kost minder tijd en moeite
 • het managen van risico's is eenvoudiger

5

Noem 4 bijkomende voordelen van financiele analyse.

 • mogelijkheid tot het stellen van vragen over de bedrijfsvoering
 • informatie verzamelen als input voor onderhandelingen
 • vergroting van kennismacht
 • inzicht in mogelijkheden om (samen) kosten te besparen (in de supply chain)

6

Stap 1: Verzamel financiele gegevens.

Welke gegevens zijn dit?

 • Het meest recente jaarverslag
 • jaarverslagen van de voorgaande 3 tot 5 jaar
 • de verklaring van de accountant
 • interim financiele overzichten (current trading)

7

Waar kun je de cijfers verkrijgen?

8

Benoem 3 soorten werkzaamheden van de accountant.

 • controle: opinie afgeven
 • beoordeling: lagere  vorm van zekerheid
 • samenstelling: overzicht samenstellen

9

Stap 2: Bestudeer de financiele gegevens.

Welke stappen neem je?

 • lees het jaarverslag
 • lees de accoutantsverklaring
 • verzamel overige informatie (presentaties van het management voor analisten en beleggers in geval van beursgenoteerde leveranciers)
 • Google

10

De jaarrekening geeft inzicht in de financiele gezondheid (financiele positie) van een onderneming.

Welke 3 begrippen kennen we hierbij?

 • winstgevendheid
 • kredietwaardigheid (solvabiliteit)
 • liquiditeit (beschikbare geldmiddelen)

11

Stap 3: berekend de relevante financiele risico's.

Uit welke onderdelen bestaat deze stap?

12

Welke 4 punten vormen de definitie van winstgevendheid?

 • winst is het positieve verschil tussen opbrengsten en kosten; is het verschil negatief dan is er sprake van verlies
 • winst wordt over een bepaalde periode gerapporteerd (kwartaal, jaar)
 • winst is een indicator van het succes van de onderneming
 • winst is een voorwaarde van de onderneming om op langere termijn te kunnen overleven

13

Wat zijn de engelse termen van de winstgevendheidsratio's?

 • nettowinstmarge (profit margin ratio)
 • rentabiliteit van het totale vermogen (return on assets)
 • rentabiliteit van het eigen vermogen (return on equity)

14

Wat is de rentedekkingsfactor? (interest coverage ratio)

Dit is de verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de rentelasten van het vreemd vermogen.

15

Wat is de definitie van activiteitenratio's?

Met behulp van de activiteitenratio’s kunnen we ons een beeld vormen van de verschillende activiteiten van een onderneming, bijvoorbeeld met betrekking tot voorraden, vorderingen of schulden.

16

Benoem 3 voorbeelden van korte omlooptijden.

 • minder rente verlies
 • het geinvesteerde vermogen komt eerder vrij
 • minder kans op incourantheid van de voorraden

17

Benoem de engelse termen van de activiteitenratio's.

 • omloopsnelheid van de voorraad (inventory turnover ratio)
 • omloopsnelheid van de debiteuren (accounts payables to sales ratio)
 • omloopsnelheid van crediteuren (collection period ratio)