Flashcards Segona Avaluació Preview

Filosofia > Flashcards Segona Avaluació > Flashcards

Flashcards in Flashcards Segona Avaluació Deck (30):
1

Quin és un dels tres distintius de l'ésser humà?

És la seva capacitat de crear i comprendre símbols

2

Què és un símbol?

A més de convencionals són arbitraris. Un símbol és la representació d'un pensament o una idea que pot ser percebuda per qualsevol per algun dels sentits. La seva etimologia deriva del grec "σύμβoλoν (símbolon), que voldria dir 'llançar amb' o 'ajustar amb', és a dir, el símbol treu a la llum una altra realitat sense desaparèixer ell mateix, sinó es combinen les dues

3

Quin és el paper que ocupa en la nostra constitució com a humans?

És la capacitat de construir un univers de representacions i de carregar-lo de sentit

4

Què és un símbol lingüístic?

És un element clau en la nostra inserció cultural

5

Què és raonar?

Raonar no és sinó dominar el llenguatge i dialogar amb un mateix. Si es posés èmfasi en la capacitat moral o en la creativitat artística, no ens quedarà més remei que referir-nos al discurs i a la creació de símbols

6

Què és el llenguatge?

El llenguatge és una creació simbòlica que ocupa sens dubte, un lloc preeminent, tant per la seva relació amb el pensament com per la seva capacitat comunicativa

7

Quins varen ser els tres filòsofs del Renaixement que ens varen convèncer que la terra no era el centre de la creació i ens va desplaçar a recórrer una òrbita més al voltant del sol?

Els tres filòsofs foren Copèrnic, Galileu i Kepler

8

A què ens permet desenvolupar el llenguatge?

Ens permet desenvolupar la nostra consciència

9

Què és la consciència?

La consciència és la facultat que et permet ser actor dels teus actes i responsable de les conseqüències que d'ells se segueixen

10

Què és representar?

Representar no és més que fer present qualsevol objecte o fet en la ment per mitjà de signes

11

Què és el codi lingüístic?

El codi lingüístic és aquell que per la seva plasticitat i capacitat resulta més rellevant per nosaltres

12

Quines són les dues característiques que dotaran els signes de la seva extraordinària potència?

Aquestes dues característiques serien l'ús d'uns elements per representar i transmetre algun significat i, l'altra seria la progressiva convencionalitat dels diferents elements triats per donar-li el significat

13

Què son els signes lingüístics?

Els signes lingüístics són els més naturals, és a dir, els més immediats, per tant, són aquells que qualsevol persona en un entorn humà emet per primer lloc i de manera espontània

14

Què és la capacitat lingüística?

Es descriuria com aquella capacitat d'emprar les paraules de manera efectiva tan a l'hora d'escriure-la o xerrar-la

15

Qui va proposar la ideologia de l'existència d'una capacitat lingüística innata en les persones?

La proposà Noam Chomsky

16

Què és la gramàtica generativa?

La gramàtica generativa és una teoria, el qual l'iniciador fou Noam Chomsky, és la base de totes le llengües que existeixen en aquest món

17

En què consisteix la funció bàsica de les paraules?

Consisteix a ocupar el lloc d'objectes i fer que el nostre interlocutor pugui evocar o representar-la a la seva ment

18

Quin seria un sinònim per 'el coneixement dels codis'?

El domini del diccionari

19

Què és la lògica?

La lògica és una ciència formal que estudia els principis de la demostració, ja sigui vertader o fals

20

Què pretenia el Tractatus lógico-filosoficus?

Pretenia aclarir els límits del pensament establint quines coses es poden pensar amb sentit

21

Quina és la idea bàsica del segon Wittgenstein?

La seva idea bàsica és que el significat dels mots està associat a l'ús que en feim d'aquest

22

Què defensaven els lingüistes E. Sapir i B. L. Whorf?

Els nord-americans defensava que el pensament es concreta en paraules, llenguatges, diferents han de determinar inevitablement maneres diferents de veure i viure el món

23

Què defensa la teoria conductista?

La teoria defensava que el llenguatge es pot ensenyar per mitjà d'un sistema de càstigs i de recompenses, de la mateixa manera que qualsevol altra conducta

24

Què defensava la teoria pragmàtica?

Defensava insistir exclusivament en la veritat o en la validesa lògica és oblidar que amb les paraules, a més de descriure o argumentar, fem moltes més coses

25

Quines són les combinacions de proposicions simples?

Són les proposicions complexes

26

Què és una tautologia?

És tota aquella proposició que sempre és vertadera

27

Què és una contradicció?

És tota aquella proposició que sempre és falsa

28

Quines son les proposicions que parlen de la realitat?

Són les proposicions indefinides

29

Per què està format el llenguatge?

El llenguatge està format per frases que afirme o neguen alguna cosa

30

Què és el pensament?

Es pensa que és tota aquella conversa callada que mantenim amb nosaltres mateixos