Forelæsning 12 - Diversificering (conglomeration) og de-diversificering (deconglomeration) Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 12 - Diversificering (conglomeration) og de-diversificering (deconglomeration) > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 12 - Diversificering (conglomeration) og de-diversificering (deconglomeration) Deck (18):
1

Hvad er product extension?

Når en virksomhed introducerer nye eller lignende produkter eller serviceydelser.

Apple eksempelvis

2

Hvad er market extension?

Når en virksomhed går ind på andre geografiske markeder.

Når en producent der laver træplader, bruger pladerne til at lave døre.

3

Hvad er relateret diversificering?

Product extension
og
market extension

4

Hvad er urelateret diversificering?

Når virksomheder udvider i retning, der ikke har noget at gøre med virksomhedens primære aktiviteter.
(Kaldes 'Pure diversificering')

- Sker ofte ved opkøb
- Novo Nordisk er gået fra kun at producere enzymer til vaskemiddel til at producere enzymer til insulin (til sukkersyge patienter.
- AP. Moeller Maersk har havne, containervirksomhed, bankdrift (ejerandel i Danske Bank), olie og gas mv, AP Terminals. I det hele tager konglomerater.

5

Hvad er diversificering?

En strategi, hvor en virksomhed er involveret i produkter, distribution, salg af en lang række forskellige produkter og serviceydelser.

6

Hvad bruger man Ansoff's vækstmatrice til?

Se en virksomheds vækstmuligheder.

7

Hvorfor er 'krydssubsidiere' ens produkter en diversificeringsstrategi under Markedsmagt?

Lundbeck havde patentudløb på antidepressivmedicin. De bruger midlerne fra et produkt til at udvikle nye produkter og komme ind på nye markeder.

8

Hvorfor er 'predation-strategi' en diversificeringsstrategi under Markedsmagt?

Fordi tabet ved at sælge til priser under ens variable omkostninger kan finansieres på overskudsgivende markeder og skræmme konkurrenterne væk.

9

Hvorfor er 'Reciprocity' en diversificeringsstrategi under Markedsmagt?

Den diversificerede virksomhed står stærkere på modkøbsmarkeder.
Eks.
AP. Moeller siger:
Vil I bruge os på transportmarkedet, så skal I aftale 100.000 styks.
Diversificerede virksomheder har altså lettere ved at aggere på modkøbsmarkeder.

10

Hvorfor er 'mulighed for afskærmning vha. bundling' en diversificeringsstrategi under Markedsmagt?

Fordi er man ikke diversificeret kan man ikke bundle og afskærme - meget enkelt.

Eks.
Microsoft har mulighed for at bundle og derved afskærme markedet for browsere og videoaudioprogrammer.

11

Hvorfor er 'risiko spredning' et godt motiv til en diversificeringsstrategi?

Vha. diversificering kan man sprede risiko.
AP Moeller Maersk eksempelvis:
Har både containervirksomhed, havneterminaler, olie og gas, Danke Bank og Dansk Supermarked.
De risikospreder deres forretningsforhold og konjunkturforhold. Det er godt. Går det skidt i den ene branche, så går det godt i den anden.

12

Hvorfor er 'Agent problemer' et motiv til en diversificeringsstrategi?

- Fordi bestyrrelsen har svært ved at styre lederne.
- Aktionærene har svært ved at styre bestyrelsen.
Agent problemer kan være værdiødelæggende.

13

Hvordan kan en diversificeringsstrategi reducere transaktionsomkostninger?

1) Gode muligheder for at overvåge lån og kapitalmarkeder.
2) Virksomheder kan ses som en samling af unikke ressourcer (Motorene Honda anvender i plæneklippere kan komme i motorcykler, biler og traktorer)
3) Aktiver kan være vanskelige at overføre.
4) Udnytte integration economies (Gillette køber Duracell - De kan tage batterier med, når de sælger barbergrej)

14

Hvorfor øger diversifikation sandsynligheden for karteldannelse?

Jo flere forskellige markeder, man møder konkurrenter på, jo tættere er kontakten, jo mere støder man ind i hinanden.

15

Hvad viser BCG-matrix?

Stars: Virk. med høj markedsandel og høj vækst

Cash cows: Virk. med høj markedsandel. Nogle der bare tjener penge ind.

Question marks: Dårlig performance. Måske de skal væk?

Dogs: God ide at komme af med de her virksomheder. Tjener intet.

16

Hvilke motiver er der til fokusering og deconglomeration (Altså gå den modsatte vej af diversificering)

- Ofte høj gældsratio i konglomerater (konglomerater er svære at gennemskue for långivere)
- Svært at have overblik for den øverste ledelse i diversificerede firmaer (AP. Moeller skal have overblik over containervirk, bankdrift og supermarkedsdrift)
- Ineffektiv intern allokering af kapital (Hvis der er rigeligt cash flow i virk. så kan budgettering blive påvirket af man kender nogen over i ens diversificerede virksomhed)
- Urelateret diversificering er ofte ikke profitabelt.

17

Hvilke danske eksempler er der på dekonglomeration? (Altså, det modsatte af diversificering)

- AP Moeller vil splittes op.
- LEGO var i store problemer og solgte bl.a. flyaktiviteter og tøj-aktiviteter
(LEGO ville tilbage til deres kernekompetencer)

18

Hvad kan beslutningstagere bruge emnet 'diversificering' til?

- Ledelsen kan rationelt tage de punkter, hvor gevinsterne vil være ved diversificering.
- Bestyrelsen kan være på vagt over for ledelsen, når de kommer med deres argumenter for at diversificere.

Bonusinfo:
Aktieanalytikere ser opsplitning som en god og værdiskabende ting, altså noget positivt for virksomheden.