Forelæsning 2 - Managerial theories of the firm og oligopol modeller med konkurrence Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 2 - Managerial theories of the firm og oligopol modeller med konkurrence > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 2 - Managerial theories of the firm og oligopol modeller med konkurrence Deck (16):
1

Forklar 'Managerial theories of the firm'

Grundlæggende modeller, der analyserer ledernes bidrag til virksomhedens mål og adfærd.

2

Hvad mener Baumol? (Managerial theories of the firm)

Ledelsen i større firmaer er primært interesseret i at maksimere organisationens omsætning.
Ejerne ønsker profitmaksimering.
Ergo er der modsatrettede ønsker.

3

Hvad mener Williamson? (Managerial theories of the firm)

- Der er en sammenhæng mellem 'profit' og 'staffexpenditure'.
- Hvis ejerne ikke har tilstrækkelig indflydelse på den daglige ledelse, så afgør ledelsens præferencer virksomhedens mål.

4

Hvad mener Marri's Growth Maximization Model? (Managerial theories of the firm)

- Modellen viser virksomheders udbud.
- Virksomhedslederne vil gerne have mest mulig vækst, da det giver højest løn, positivt ry, jobsikkerhed.
- Jo højere vækst man ønsker, jo større krav er der til afkast for virksomheden.

5

Hvad er konsekvenserne af Baumol's model, Williamson's model og Marri's model for konkurrencen?

Lederne vil gøre ALT for at få profit:

De vil misbruge dominerende stilling til at vokse, lave kartel-aftaler og fusionere for at hæmme konkurrencen.

6

Hvilke 3 oligopolmodeller arbejder vi med i dette fag?

Bertrand-modellen: Pris-konkurrence

Edgeworth-modellen: Pris-konkurrence i tilfælde med begrænset kapacitet

Modellen for pris-lederskab.

7

Forklar kort Bertrand-modellen: Pris-konkurrence.

- I et marked med oligopol, med homogene varer, konkurreres der på prisen.

- Hvis virksomheder tager FORSKELLIGE priser, vælger forbrugeren at købe hos den virksomhed, som udbyder den laveste pris.

- Hvis virksomheder tager den SAMME pris, så er forbrugeren ligeglad med hvilken producent de køber varen af.

8

Forklar kort hvad Edgeworth's duopolmodel viser.

Modellen viser adfærden blandt oligopolister herunder 'price-setting' med kapacitetsbegrænsninger.

Eks: Man har en pris, starter en priskrig. En udbyder sænker prisen og starter en ny priskrig.

9

Forklar hvad der kendetegner Dominant Firm Price Leadership?

- At dominerende virksomheder kan prisfastsætte for at få den maksimale profit.
- Den dominerende kan tage efterspørgselskurven og trække udbudskurven, for de små virksomheder fra, og derved agere som monopolist.

10

Forklar hvad Barometrisk prislederskab er?

- En situation, hvor skiftende firmaer melder sin pris ud (eks. tankstationer)
- Lederen er en slags barometer for branchen.
- Modellen viser, hvordan virk. A melder en pris ud, og hvordan de andre virksomheder følger denne pris.

11

Er Barometrisk prislederskab kartel?

Ikke altid!

Kun hvis:
- Der er få virksomheder
- Virksomhederne er relativt store
- Store adgangsbarrierer i branchen
- Omkostningsforholdene for firmaerne i branchen er ens.

12

Udgør Carlsbergs adfærd et problem for forbrugerne? For samfundet?

- Intet problem for forbrugerne.
Problemet er, at Carlsberg kan mindske konkurrencen ved at sælge under Vestfyen's marginalomkostninger og eliminere Vestfyen.
-Ja, producerer man under en virksomheds marginalomkostninger, producerer man under hvad der er samfundsmæssigt gavnligt.

13

Er Carlsbergs handling i casen ulovlig?

Casen ligger op til at Carlsberg har en dominerende stilling på det danske marked = Ulovligt at misbruge en dominerende stilling, ifølge §11 i KL.

14

Hvad er problemet, hvis en virksomhed ikke får dækket dens marginalomkostninger?
På kort og langt sigt.

Kort sigt: Ikke et stort problem
Langt sigt: Et problem og resulterer i lukning.

15

Betyder det noget for, hvis Carlsberg har til hensigt at eliminere Vestfyen, i casen?

JA!
Predatory Pricing bryder med §11, stk3 i KL.

16

Hvordan ser øk. skoler på Carlsberg casen?
(Chicago Skolen og tilhængere af SCP-paradigmet)

Chicago Skolen:
Carlsberg har succes fordi de er store og effektive. Ingen indgriben i sådan en sag.

SCP:
Carlsberg ændre deres conduct ved at få højere profit. Her skal gribes ind.