Forelæsning 6 - Faktorer bag salgskoncentration - systematiske faktorer og tilfældighed Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 6 - Faktorer bag salgskoncentration - systematiske faktorer og tilfældighed > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 6 - Faktorer bag salgskoncentration - systematiske faktorer og tilfældighed Deck (17):
1

Hvilke systematiske faktorer er der bag salgskoncentrationen?
(Kapitel 10 i LWG)

- Economies of scale
- Entry og exit
- Sunk costs
- Branchens livscyklus
- Virksomhedernes kernekompetencer og distinctive capabilities
- Offentlig regulering

2

Forklar den systematiske faktor - Economies of Scale: Hvis der er høj MES ift. efterspørgslen

Så er der plads til færre konkurrenter, fører til høj markedskoncentration.

3

Hvis Economies of Scale opnåes ved et lavt produktionsomfang - f.eks 1/1000 af markedet, dvs. MES (produktion) lav ift. efterspørgslen

Plads til flere konkurrenter, resulterer i lav markedskoncentration.

4

Forklar den systematiske faktor: Entry/Exit herunder 'tilgang af virksomheder påvirker koncentrationsforholdene'

ENTRY:
Apple påvirker 'large Scale Entry'. Stor virksomhed (tilgang) på markedet vil øge koncentrationen på markedet.
EXIT:
Exit har samme effekter med modsat fortegn (Skanska gik ud, koncentrationsgraden faldt)

5

Forklar 'push effekt' under den systematiske faktor Entry/exit.

Push effekt:
Tilgang af nye virksomheder, skubber eksisterende ud.

6

Forklar 'pull effekt' under den systematiske faktor Entry/exit.

Exit skaber plads til nye virksomheder.

7

Hvorfor anses Sunk Costs at være en adgangsbarrierer til markedet og dermed en væsentlig faktor bag forøget salgskoncentration?

Dyrt for konkurrent at gøre et fejlslagent forsøg på at trænge ind på et marked (Omkostningerne ved at forsøge tabes)

8

Hvad er Sunk Costs?

Omkostninger man er nødt til at have for overhovedet at komme ind på et marked.

9

Hvad er Endogene Sunk Costs?

Omkostninger virksomheden selv bestemmer. Omkostninger til: Reklame eksempelvis.

10

Hvad er Exogene Sunk Costs?

Omkostninger andre bestemmer udefra, dvs. ikke noget virksomheden selv bestemmer.
Prisen på en maskine eksempelvis.

11

Hvad viser Figure 10.1: The industry life cyckle and market concentration?

Introduction, Growth, Maturity og Decline

Lav koncentration: Introduction

Høj koncentration: Decline

12

Hvad undersøgte Stigler (1951) i Industry lifecycle, vertical integration and concentration?

Stigler undersøgte betydningen af branchers livscyklus for koncentrationen i de vertikalt forbundne led i værdikæden.

13

Hvad kendetegner kapabiliteter og kerne kompetencer?

- At man ikke kan købe dem.
- De skal opbygges over tid (relationer skal opbygges over tid.)

14

Hvordan kan offentlig regulering øge koncentrationen?

1) Krav til oprettelse af virksomheder
2) Høj krav til kapital (hos banker eksempelvis)
3) Begrænset antal licenser tilgængelig

15

Hvordan kan offentlig regulering mindske koncentrationen?

1) Deregulere
2) Forbyde fusioner, hvis det skader

16

Hvad går 'The Random Growth Hypothesis' i korte træk ud på?

En hypotese om, at det er tilfældigt fordelt hvilke virksomheder vokser, og hvilke der ikke vokser.

Koncentrationen stiger, da brancherne får tilført noget tilfældigt (nogle kan falde og nogle kan stige)

17

Forklar Gibrats lov

Virksomhedernes størrelsesfordeling bliver mere skæv over tid og koncentrationen stiger.
(Tilfældigheder kan bringe koncentrationsgraden op)