Forelæsning 7 og 8 - Adgangsbarrierer og 'Empirical tests of SCP-paradigm'. Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 7 og 8 - Adgangsbarrierer og 'Empirical tests of SCP-paradigm'. > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 7 og 8 - Adgangsbarrierer og 'Empirical tests of SCP-paradigm'. Deck (26):
1

Forklar §11 i Konkurrenceloven

Det er forbudt for en eller flere virksomheder mv. at misbruge en dominerende stilling.

2

Hvad er Chicago-skolens syn på adgangsbarrierer?

Sjældent adgangsbarrierer er langsigtede problemer. Man kan komme ind på markeder, hvis man bare forsøger (skift i forbruger præferencer gør, at tiderne skifter)

3

Nævn de Klassiske adgangsbarrierer til markedet.

- Economies of Scale
- Absolutte omkostningsforskelle
- Produktdifferentiering

4

Nævn de Strategiske adgangsbarrierer til markedet.

- Switching costs (rabatsystemer)
- Skabe netværk economies
- Brand proliferation (Mange forskellige brands under et hovedbrand)

5

Nævn de Strategiske adgangsbarrierer til markedet i form af prisstrategier.

- Limit pricing
og
- Predatory pricing

6

Nævn 'Absolutte omkostningsfordele for de eksisterende firmaer'

- Erfaring
(RogD bliver "billigere" over 10 år)
- Eneret til vigtigt input
(SAS havde fyldt op i attraktive gate-slots)
- Produktion kan være vertikalt integreret
(Gør det svært for konkurrenter at komme ind på markedet)

7

Hvad er en finansieringsbarrierer?

- Ofte er det dyrere for nye virksomheder at skaffe kapital til at gå ind på et marked.
(hvis det er umuligt at låne er det en barriere)

Eksempel: Banker låner ikke ud til Sunk Costs

8

Hvilke barrierer har ølbryggerierne i casen fra undervisningen? Hvad syntes de er særligt svært?

Det som skaber adgangsbarrieren er:
Kapitalmarkedsbarrieren ("Difficult to raise capital", siger de)

9

Hvad mener Chicago Skolen er en væsentlig barrierer for hvad angår konkurrencen?

Regler og lovgivning er den væsentligste barrierer. Fjerner man bl.a. dem, så vil der blive bedre konkurrence.

10

Hvorfor kan den 'klassiske adgangsbarrierer' produktdifferentiering være en adgangsbarrierer?

Fordi forbrugerne ofte foretrækker kendte mærker. Er man istand til at printe sig i forbrugernes bevidsthed, så er det en barrierer for nye virksomheder på markedet.
- Giver også fordele, når man skal lancere nye produkter.
- Der er høje Sunk Costs for nye virk. ved f.eks reklame
- Eksisterende virk. kan have economies of scale i reklame.

11

Hvorfor er den 'strategiske adgangsbarrierer' Switching Cost en barrierer?

- Omkostninger ved at skifte mærke/leverandør
- Loyalitetsskabende rabatter
(Kumulativ rabat: Rabat der stiger over tid - Eurobonussystemet)

12

Hvorfor er den 'strategiske adgangsbarrierer' Netværks eksternaliteter en barrierer?

Er når nytten af produktet afhænger af andre også har købt produktet.

Telefonselskaber gør, at man kan ringe billigere eller gratis til de kunder der har samme abonnement f.eks.

13

Forklar den 'strategiske adgangsbarrierer' Brand Proliferation

Betyder mærkevarespredning.
Man kan overcrowde markedet med sine egne produkter i forskellige varianter. Matas f.eks.
Eller ruten Tirstrup-KBH: Når man ikke det første fly, så går der et 30 min. efter.

14

Hvad går den 'strategiske adgangsbarrierer' og prisstrategi Limit Pricing ud på?

Her sætter man prisen så lavt potentielle konkurrenter holdes ude af markedet.
Prisen sættes så lavt at indtrængere ikke vil kunne dække deres omkostninger ved at komme ind på markedet (Det er en pre-entry strategy = Sætter pisen før konkurrenter går ind på markedet)

15

Hvorfor er Limit Pricing ikke i strid med Konkurrenceloven?

Strategien er ikke i strid med KL, fordi den er til gode for forbrugerne.

16

Er Limit Pricing pris-dumping?

Nej - Dumping vil være at sætte prisen lavere end ens gennemsnits omkostninger (Så det koster at holde den anden part ude af konkurrencen)
Derfor er det ikke ulovligt at bruge limit pricing.

17

Hvad forstås ved den 'strategiske adgangsbarrierer' og prisstrategi Predatory Pricing?

Predatory pricing er en post-entry prisstrategi.
Når konkurrenterne er kommet ind på markedet, så sænker man priserne ned under ens gennemsnitlige omkostninger og taber penge på produkter, for så at hæve prisen igen, når konkurrenterne er ude af markedet.

18

Er Predatory Pricing lovligt?

Nej - Predatory Pricing er ulovligt jf. §11, stk. 3. i Konkurrenceloven.
"Urimelige forretningspriser og urimelige salgspriser."

19

Hvad er hovedtrækkene i de betingelser, der skal være opfyldt, for at de danske konkurrencemyndigheder anser en virksomheds prisfastsættelse for t være Predatory Pricing og dermed ulovlig med §11, stk 3.

- Pris under de gennemsnitlige variable omkostninger (ulovligt)
- Gælder kun for virksomheder der har en dominerende stilling (købmanden på hjørnet må godt have lave priser)

20

Forklar kort hvordan en virksomhed kan blive frifundet for at bruge prisstrategien Predatory Pricing, selvom den sætter priserne ned under de gennemsnitlige omkostninger?

- Hvis virksomheden ikke har til hensigt at udrydde en konkurrent.
- Hvis virksomheden ikke har en dominerende stilling på markedet.
- Introtilbud (Dog kun for en begrænset periode)

21

Hvorfor kan den 'strategiske adgangsbarrierer' Sunk Costs herunder Signalling Commitment virke som adgangsbarrierer?

Fordi at øget investeringer i Sunk Cost signalerer, at ledelsen i den eksisterende virksomhed på markedet har kapacitet til at indgå i en priskrig og øge output om nødvendigt for at holde konkurrenter væk (signalling commitment)

22

Hvad beskriver 'Signalling Commitment'?

Virksomheden sender troværdige signaler til konkurrenterne om at man er klar til at investere kraftigt i overkapacitet og Sunk Cost investeringer

23

Hvorfor medfører kraftige investeringer i Sunk Cost en høj exit barrier for den eksisterende virksomhed?

Ledelsen i det eksisterende firma signalere, at man ikke har andet valg end 'at kæmpe' på grund af de afholdte Sunk Costs, der er Sunk = Derfor høj exit barrierer

24

Kan virksomheder undgå at investere i overkapacitet/Sunk Costs og stadig skræmme andre virksomheder væk fra markedet?

JA - Man kan opbygge sig et brutalt ry som virksomhed. At man udrydder ens konkurrenter.
- Det kræver hukommelse om markedet og kræver at konkurrenterne ved at ens tidshorisont er uendelig!

25

Kom med et eksempel på den 'strategiske adgangsbarrierer' Signalling.

En virksomhed annoncere at om X antal måneder, så kommer der en ny udgave/forbedret produkt på markedet.

Det afholder konkurrenter for at gå ind på markedet.

Hvis forbrugerne får at vide, at om X antal måneder, så kommer der en ny Iphone, så sparer de muligvis op til den frem for at købe en Sony.

26

Hvad går en 'hit-and-run'-strategi ud på under Contestable Markets?

Ryain Air:
Åbner en rute. Ser om de tjener penge på ruten. Lukker ruten så snart den er urentabel.

Passagertransport (sommerferie):
Forhøjet efterspørgsel under sommerferie for fly. Flyselskab indsætter ekstra fly i den periode, for så at forlade markedet igen efter sommeren.