Första världskriget & Sovjetunionen Flashcards Preview

Historiaprov - Imperialism & Världskrig > Första världskriget & Sovjetunionen > Flashcards

Flashcards in Första världskriget & Sovjetunionen Deck (41):
1

När enades Tyskland?

År 1871

2

Vem "byggde upp" Tyskland?

Otto von Bismarck.

3

Varför ville Bismarck skapa Allians?

För att i enandet av Tyskland hade han tagit områden av Frankrike och ville nu undvika ett tvåfrontskrig med Frankrike och Ryssland och slöt därmed ett hemligt avtal med ryssarna.

4

Vilka ingick i trippelalliansen?

Tyskland, Österrike-Ungern, Italien

5

Vad hände efter Bismarcks avgång?

Hans avtal med Ryssland förnyades inte och istället hjälpte Frankrike Ryssland med järnvägsbygge och i gengäld lovade Ryssland att stödja Frankrike.

6

Varför bildades trippelententen?

För att Storbritannien kände sig hotade av Tysklands upprustning och även deras nya sjömakt.

7

Varför upprustade Tyskland innan WW1?

För att Vilhelm II ansåg att man borde ta över världen med flottan som medel.

8

Vilka länder ingick i trippelententen och när bildades den?

År 1907 med Ryssland, Frankrike och Storbritannien.

9

När avlossades skottet i Sarajevo?

28 juni 1914.

10

Vad var Schlieffenplanen?

Eftersom Tyskland nu riskerade krig på två fronter (FRA och RUS både i andra alliansen) så skulle man först ta Frankrike eftersom Ryssland var gammalt och segt och skulle inte hinna mobilisera.

11

Varför bildades många slaviska stater under 1800-talet?

För att osmanska riket försvagades.

12

Vad ville serberna under början av 1900-talet?

De ville skapa en union på balkanhalvön med Serbien som mittpunkt. Stöddes av Ryssland. Dock tog Österrike Bosnien och Hercegovina år 1908. Dessutom förlorade man Albanien som blev självständigt.

13

Vad var panslavism?

Att man såg alla slaver som ett enat folk, ville skapa en union, ex. Serbien.

14

Vad gjorde Österrikes kejsare efter skottet i Sarajevo?

Han frågade Tyskland om han hade deras stöd och det svarade Wilhelm II att det kan han lita på.

15

Vad menas med carte blanche och vem fick det?

Att man kan göra vad man vill. Österrike fick detta av Tyskland efter skottet i Sarajevo.

16

Vad gjorde Österrike mot Serbien efter skottet i Sarajevo och varför?

Eftersom Gavrilo Princip var serb så krävde de att Österrikare skulle få delta i utredningen av mordet/rättegången (kränkning av suveränitet). Serbien gick med men inte på allt (p.g.a. suveränitet) och Österrike förklarade då krig mot Serbien.

17

Hur gick Svarta Veckan?

30 juli - Ryssland mobiliserar (p.g.a de stödde Serbien).
1 augusti - Tyskland mobiliserar (p.g.a. carte blanche).
3 augusti - Tyskland förklarar krig mot Frankrike (p.g.a. Schlieffenplanen) + ockuperar därför Belgien.
4 augusti - Storbritannien förklarar krig mot Tyskland (p.g.a allians med Frankrike)

18

Hur var Tysklands plan till att börja med i WW1?

Att ta Frankrike först, sen Ryssland (Schlieffenplanen)

19

Vad/när var undret vid Marne?

Tyskarnas offensiv såg god ut 1914 (kunde se Eiffeltornet) men stannades vid Marne (flod vid Paris) och skyttegravskrig inställde sig.

20

Vad skedde på östfronten?

Ryssland mobiliserade snabbare än förväntat men Tyskland bekämpade dem ex. Tannenberg 1915.

21

När slöt Tyskland och Ryssland fred?

År 1917 p.g.a. svält och revolution.

22

Vad hände till sjöss?

Tyskland med ubåtar, försöker sänka alla båtar påväg till England för "svälta ut fienden".

23

Vad var "det oinskränkta ubåtskriget"?

Att år 1917 sa Tyskland att de skulle sänka alla båtar i en zon runt England och då fick USA nog eftersom de sände båtar till England.

24

Vad avslutade WW1?

Att USA gick med och landsatte 1 miljon soldater på fransk mark. Då kunde inte Tyskland stå emot och Wilhelm II abdikerade 1918 och två dagar därefter den 11/11 kl. 11 skrevs freden på.

25

Vad gick fel i fredsförhandlingarna?

USA president Wilson ville ha milda straff men Frankrike och England ville ha hämnd och straffet blev därför hårt.

26

Vad var Versaillesfreden?

Tyskland tog hela skulden och fick betala för det.
Tyskland fick inte ha någon arme (högst 100 000 man)
Tyskland fick ge upp Elsass-Lothringen (som Bismarck tog) till Frankrike och delar av Schlesien till Polen.
Tyskland fick inte ha kolonier (tillföll Frankrike & England)

27

Vad hände med Österrike-Ungern efter kriget?

De fick ge upp en massa stater och Ungern tappade många människor till Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Polen.

28

Vad var arméns roll i det ryska tsarsamhället?

Att slå ner bondeuppror, skydda mot yttre fiender och hålla folkgrupper i schack.

29

Hur såg fördelningen i det tsarryska samhället ut?

90% bönder, ägda av adeln/kyrkan/tsaren på stora gods.

30

Varför/när avskaffades livegenskapen i Ryssland?

År 1861 eftersom folket ansåg att det hindrade utveckling och Ryssland ansågs omodernt efter Krimkriget.

31

Vad hände när man avskaffade livegenskapen i Ryssland?

Bönderna fick köpa sina egna gårdar, men hade inte råd. Lånade av staten

32

Vad hände i Ryssland under 1850-talet?

Ryssland började industrialiseras, men arbetarna hade låga löner, höga hyror och långa arbetsdagar. Inte mycket bättre än bönderna. Kunde dock läsa p.g.a. skolor. Blev kritiska mot adeln och bildade partier.

33

Vad menade det socialdemokratiska partiet i Ryssland?

Att man borde samarbeta med liberalerna först för att industrialiseras och sedan ha socialistisk revolition.

34

Vad ledde Lenin för något parti?

En grupp inom socialistpartiet som kallades bolsjevikerna (majoritetsmännen) som tog avstånd från liberalerna.

35

Vad ledde Rysslands krig mot Japan till?

Folk insåg bristerna i ryska samhället (Japan mer avancerad), tsaren går med på parlament (duma) 1905.

36

Vad hände i Ryssland när dem gick med i WW1?

Alla pengar gick åt kriget och folk fick ont om mat och upplopp skedde här och var.

37

Vad är en sovjet?

En samling arbetare och soldater som skulle ta över landets styrelse.

38

Hur/när störtades tsaren?

Upplopp i Petrograd 1917 (St. Petersburg) där Petrogradsovjeten tog makten. Även parlamentet anslöt sig men tappade makt. Tsaren befann sig vid fronten, soldater gjorde myteri -> tsaren abdikerade.

39

Vad hände efter att tsaren abdikerade?

Lenin och Trotskij kom tillbaka och lovade fred, bröd och "all makt åt sovjeterna".

40

Vad var oktoberrevolutionen?

Bolsjevikerna besatte alla viktiga platser i Petrograd och Lenin bildade ny regering som utlyste nyval som de förlorade och därför upplöstes parlamentet. Proletariatets diktatur hade införts.

41

Vad hände i Ryssland efter Tysk-Ryska freden år 1918?

Kommunisterna (bolsjevikerna) möttes av uppror (vita) som fick stöd av ENG/FRA/USA, men Trotskij organiserade Röda armen och efter flera års inbördeskrig segrade kommunisterna och bildade Sovjetunionen 1922.