Fourth Test Flashcards Preview

Hebrew > Fourth Test > Flashcards

Flashcards in Fourth Test Deck (57):
1

נושא באמתחתו

יש לו, ברשותו

2

אשתקד

בשנה שעברה

3

באישון לילה

בחשכה, בשעת לילה מאוחרת, בסתר

4

בגילופין

בשכרות

5

ביד רמה

בתקיפות

6

בירא (יער)

עקר עצים

7

במצח נחושה (של נחושת)

בלי בושה, בחוצפה; כמו עזות מצח

8

בעיניים כלות

בציפייה רבה, בקוצר רוח, בחוסר סבלנות

9

בתואנה

בתירוץ, באמתלה

10

דדה

הלך בצעדים איטיים/ בהליכה מתנדנדת (=הידס)

11

הגה

א. ביטא,אמר (הגה מילה)
ב. חשב

12

הגיה

בדק ותיקן טעויות בחומר כתוב, הגהה

13

הלין (על)

התלונן

14

התעמר ב

התעלל, התאכזר

15

זועק חמס

מתלונן על עוול שנעשה לו

16

זחוח

שם תואר שלילי לאדם מתנשא, בטוח בעצמו יותר מדי

17

חדשות לבקרים

לעיתים קרובות

18

חזון נפרץ

תופעה נפוצה, רגילה

19

חישל

חיזק

20

חלחלה

פחד, זעזוע ממראה מפחיד

21

טרוטי עיניים

בעלי מבט עייף מחוסר שינה

22

כאוס

תוהו ובוהו, אי סדר

23

כבשן

א. תנור גדול לחימום חומרים שונים (בתעשייה)
ב. סמן לחום כבד ולוהט

24

כינון

ייסוד, הקמה (אירוע מכונן- מרכזי, חשוב)

25

כיסופים

געגועים, כמיהה, השתוקקות עזה

26

כמש

נבל, קמל, התייבש

27

כשלג דאשתקד

משל לדבר שאינו מעניין עוד

28

ליהג

פטפט, אמר דברים חסרי טעם

29

דברי להג

שטויות

30

לית

אין (בלית ברירה, לית דין, לית דיין)

31

מהמורה

חפירה או בור בדרך (גם בשימוש מטאפורי)

32

מופרך

חסר בסיס, אין לו אחיזה במציאות

33

מז'ור

תרופה, מרפא

34

מיגר

חיסל, השמיד

35

מכורה

מולדת

36

מס שפתיים

דברים הנאמרים ללא כוונת מימוש לצאת על ידי חובה

37

מקשה

שדה אבטיחים/מלונים/קישואים;
עשוי מקשה אחת - יחידה אחת שלמה, ללא הבדלים

38

משאת נפש

שאיפה עזה

39

נבצר ממנו

אין ביכולתו

40

נהירה

א. ברורה
ב. זרימה של בני אדם רבים

41

נכוחה

באופן ישר ונכון, בצורה הגיונית

42

נכלולי

רמאי, ערמומי (מלשון נוכל)

43

עיטור

א. קישוט, ציור סביב הכתוב
ב. אות הצטיינות

44

עיי חורבות

הרס רב, עמה של אבני מפולת

45

עריץ

רודן, שלטי אכזר (שם עצם)
אכזרי (שם תואר)

46

עשוי לבלי לת

אמיץ, שאינו פוחד (חת = פחד)
כמו: אל תרא ואל תחת

47

קבל עם ועדה

בריש גלי, בראש חוצות, בפרהסיה (לעיני כל)

48

קורץ מ

עוצב, גובש, נעשה (קורץ מחומר...)

49

קרם עור וגידי

הגיע לשלב ההגשמה, קיבל צורה שלמה

50

רגב

גוש עפר

51

רהוט

שוטף, ללא שגיאות =! עילג

52

שוו בנפשכם

תארו לעצמכם, תנו דעתכם

53

שיפוי

פיצוי/ תשלום שאדם מקבל מחברת ביטוח על נזק

54

תלוי על בלימה

אין לו בסיס, נטול אחיזה במציאות

55

תמהיל

היחס בין הרכיבים השונים של תכנית, מדיניות וכו׳

56

תמימי דעים

מסכימים הסכמה מלאה, יש להם דעה אחת

57

אמתחת

שק גדול