Frázová Slovesa Flashcards Preview

English > Frázová Slovesa > Flashcards

Flashcards in Frázová Slovesa Deck (66):
1

Zničit

Break down

2

Vloupat se

Break into

3

Vychovávat/vyzdvihnout

Bring up

4

Zavolat na zpátek

Call back

5

Odvolat

Call off

6

Pokračovat

Carry on

7

Narazit na něco

Come across

8

Zdědit

Come into

9

Počítat s někým

Count on

10

Zmenšit

Cut down

11

Odříznut

Cut off

12

Čelit něčemu

Face up to

13

Dojít (mléko)

Run out

14

Přejet

Run over

15

Začít cestu

Set off

16

Vyřešit

Sort out

17

Mluvit hlasitěji

Speak up

18

Rozejít se

Split up

19

Zdědit vlastnosti

Take after

20

Nepřijmout / ubytovat někoho

Take in

21

Vzlétnout

Take off

22

Převzít

Take over

23

Začít novou aktivitu

Take up

24

Vynadat

Tell off

25

Diskutovat

Talk over

26

Odmítnout

Turn down

27

Vypočítat/zjistit

Work out

28

Zhroutit se

Fall through

29

Vyplnit

Fill in

30

Naplnit

Fill up

31

Zjistit

Find out

32

Objasnit

Get across

33

Utéct bez trestu

Get away with

34

Přežít

Get by

35

Smutný

Get down

36

Mít úspěch

Get on

37

Překonat

Get over

38

Dovolat

Get through

39

Darovat / prozradit

Give away

40

Vzdát se / kapitulace

Give In

41

Rozdávat

Give out

42

Vzdát

Give up

43

Odpálit

Go off

44

Co se děje

Go on

45

Jít na rande

Go out

46

Zvýšit se

Go up

47

Vyrůst

Grow up

48

Vydrž / počkej

Hold on

49

Pokračovat / neustále

Keep on

50

Držet krok

Keep up

51

Zklamat

Let down

52

Propustit

Let off

53

Chovat se podle

Live up to

54

Hlídat

Look after

55

Pohrdat

Look down on

56

Hledat

Look for

57

Prověřit

Look into

58

Vyhledat

Look up

59

Obdivovat

Look up to

60

Nerozumět

Make out

61

Vymyšlený

Make up

62

Naučit

Pick up

63

Kritizovat

Put down

64

Odložit

Put off

65

Spojit telefonicky

Put through

66

Tolerovat

Put up with