Fysiologi - Prolaktin, Oxytocin & ADH Flashcards Preview

Modul 7 - Gamle sæt, fysiologi > Fysiologi - Prolaktin, Oxytocin & ADH > Flashcards

Flashcards in Fysiologi - Prolaktin, Oxytocin & ADH Deck (11):
1

Antidiuretisk hormon

Angiv hvor antidiuretisk hormon (ADH/vasopressin) bliver syntetiseret og beskriv kort ADH’s primære funktion.

 • ADH dannes i nervecellekerner i hypothalamus (de magnocellulære neuroner) og pakkes i vesikler som transporteres ned langs axonet til neurohypofysen og frigives her til det systemiske kredsløb.
 • ADH virker direkte på målcellerne via specifikke G-protein koblede receptorer og medvirker til at øge vand permabiliteten i nyrens samlerør ved at indsætte vandkanaler (AQP2).
  • (til censor: de studerende har endnu ikke haft om nyrerne).

2

Antidiuretisk hormon

Skitser sammenhængen mellem plasmaosmolalitet og ADH hos en person med ”normal” væskebalance (euvolumia), hos en person med volumen tab på mere end 10 % i forbindelse med et trafikuheld og hos en person, som har drukket 3 L vand indenfor en halv time.

 • Det er forventeligt at de studerende kan beskrive sammenhængen mellem stigende plasma osmolalitet og ADH sekretion (euvolumia).
 • Ligeledes bør de studerende have en forståelse for, at der er situationer hvor ADH sekretionen øges selv ved lave plasma osmolaliteter (volumen kontraktion) og at sekretionen mindskes ved volumen ekspansion.

3

Prolaktin

Angiv prolaktins målvæv samt stoffets virkninger på disse væv.

 

 • Fremmer mælkeproduktionen (Lactogenese) ved at øge syntesen af komponenter i mælk (laktose, casein og lipider).
 • Stimulerer i samspil med progesteron og østogen udvikling af brystvæv.
 • Prolaktin hæmmer ægløsning ved at hæmme GnRH og dermed LH og FSH sekretionen. 

4

Prolaktin

Angiv, hvor prolaktin dannes og beskriv hvorledes prolaktin-niveauet i blodet er reguleret. 

 • Prolaktin dannes i adenohypofysens laktotrofe celler.
 • Prolaktins sekreretion hæmmes tonisk af dopamin (via D2 receptorer). 

5

B. Redegør kort for mandens symptomer ud fra din viden omkring ADHs virkning.

 • Da tumoren udskiller store mængder ADH som ikke er underlagt negativ feedback kontrol vil faldet i serum osmolaritet ikke registreres.
 • Den øgede reabsorption af vand øger total kropsvæske, og der vil forekomme en fortynding af serum ioner (osmolytter).
 • Derfor har patienten er markant fald i serum osmolaritet og natrium ion koncentration.(ADH secerneret fra neurohypofysen vil være markant hæmmet)

6

A. Redegør for syntese og reguleringen af ADH

 • ADH syntetiseres i hypothalmus (supraoptiske og paraventrikulære kerner), som stimuleres ved en stigning i plasma osmolaritet (registreres af osmoreceptorer).
 • ADH er et polypeptidhormon der dannes ud fra et pre-pro hormon som pakkes i neurosekretoriske vesikler.
 • Under transporten af vesiklerne langs axonet foregår der en videre spaltning af pre-prohormonet ved proteolytisk kløvning videre til det aktive hormon ADH.
 • Ved axonterminale lokaliseret i neurohypofysen, secerneres ADH til cirkulationen.
 • ADH udøver 

  sin effekt ved at øge reabsorptionen af vand i nyren (Ikke pensum: ADH øger antallet af vandkanaler AQP2 i nyrens samlerør og dermed øges vandreabsorptionen).

 

7

Redegør kort for syntese og sekretion af oxytocin

Oxytocin er et lille peptidhormon som syntetiseres ud fra et pro-hormon i de magnocellulære neuroner  (supraoptiske og paraventrikulære kerner) i hypothalamus og transporteres i sekretoriske granula langs axonet til axon terminalerne i posterior hypofysen (hypofysens baglap), hvor oxytocin seserneres til det systemiske kredsløb

8

Angiv 1 eksempel på regulering og fysiologisk effekt af oxytocin

1)

 • Ved amning stimuleres brystvorternes sensoriske nerver, som via afferente nerve impulser, påvirker de magnocellulære neuroner til oxytocin syntese og sekretion.
 • Oxytocin stimulere til kontraktion af de myoepiteliale celler omkring de mælkefyldte aveoli i brystkirtel vævet hos en ammende kvinde og presser mælken ud dermed med mælkesekretionen.

2)

 • Ved initiering af en fødsel aktiveres stræk receptorer i livmoderen som via afferente nerve impulser stimulerer de magnocelluære neuroner til syntese og sekretion af oxytocin.
 • Oxytocin stimulerer til glatmuskelkontraktion i livmoderen og hjælper til fødsel.

9

Angiv prolaktins og oxytocins betydning for laktationen.

 • Sekretion af mælk styres af prolaktin.
 • Oxytocin er af betydning ved diegivning.

10

Gør kort rede for den overordnede kontrol af prolaktins sekretion

 • Prolaktin dannes af laktotroper i hypofysens forlap.
 • Sekretionen af prolaktin er hovedsagelig afhængig af et release-inhibiting hormone fra hypothalamus, dopamin

11

Gør kort rede for oxytocins sekretion ved amning

 •  Ved diegivning udløses et neuroendokrint refleks hvor de afferente neuroner er sanseceller i brystvorterne og det efferente led giver sekretion af oxytocin fra hypofysens baglap.
 • Oxytocin fremkalder kontraktion af den glatte muskulatur i mælkegangene