GABA-receptorer Flashcards Preview

Modul 9 > GABA-receptorer > Flashcards

Flashcards in GABA-receptorer Deck (7)
Loading flashcards...
1

Hvad dannes GABA ud fra?

Glutamat via glutamatsyre decaboxylase (GAD)

2

Beskriv proces fra dannelse til genoptagelse/fjernelse af GABA

1. GABA dannes ud fra glutamat via glutamatsyre decarboxylasen
2. GABA lagres i vesikler
3. Aktionspotentialer når nerveterminalen og åbner spændingsafhængige calciumkanaler-->exocytose af GABA
4. GABA binder til postsynaptiske GABA-receptorer
5. GABA genoptages
- præsynaptisk via GAT1
- i atsrocytter via GAT3
6. I astrocytten omdannes GABA til glutamat via GABA transaminasen. Glutamat omdannes herefter til glutamin via glutaminsynthetasen.

3

Hvad står GABA for?

Gamma-amino-smørsyre
eller
gamma-amino-butansyre

4

Benævn navnet på den transporter som genoptager GABA

GAT1 (præsynaptisk) og GAT 3 (astrocyt)

5

Hvor mange former for GABA-receptorer findes der?

2 stk
GABAa
og
GABAb

6

Angiv karakteristika for GABAa-receptoren

Det er en pentamer dvs. består af 5 subunits
chloridkanal-->derfor inhibatorisk
typisk lokaliseret postsynaptisk

7

Angiv karakteristika for GABAb-receptoren

Det er en Gi receptor
Aktivering medfører åbning af kaliumkanal og lukning af calciumkanal
langsom inhibitorisk
Præsynaptisk og postsynaptisk