Gamle sæt - Spot Flashcards Preview

Modul 6 - Histologi > Gamle sæt - Spot > Flashcards

Flashcards in Gamle sæt - Spot Deck (30):
1

Benævn celletyperne i overfladeepithelet i ventrikel (pylorus)

 • mukøse celler
 • enteroendokrineceller
 • stamceller

2

Anfør om der i præparatet Pancreas findes

 • Indskudsstykker: ?
 • Spytrør: ?

 • Indskudsstykker: ja
 • Spytrør: nej

3

Benævn det lag, der i forhold til den normale tarmvægs opbygning, mangler i galdeblærens væg. 

Lamina muscularis mucosae og Tela submucosa

 

Obs: indeholder besvarelsen kun et lag bør det godtages på grund af fejl i formulering af spørgsmål. I Geneser er kun lamina muscularis mucosae anført og ikke tela submucosa, men dette lag mangler også.

4

 Angiv den/de type/-r muskulatur der findes i lamina muscularis mucosae. 

 Glat muskulatur

5

Anfør overflade-epitheltypen i ileum

 

énlaget cylinderepithel

6

Benævn den kirteltype der ses i Glandula submandibularis

Sero-mukøs (blandet kirtel)

7

Anfør overfladeepitheltype i Tonsilla palatina

(kommet mange gange!)

Flerlaget, uforhornet pladeepithel

8

Angiv hvad tandens hårde væv udgøres af.

Dentin, emalje og cement

9

Benævn den kirteltype der ses i Gl. sublingualis

 

Muko-serøse (blandet kirtel)

10

Anfør for Oesophagus overfladeepitheltype

Flerlaget, uforhornet pladeepithel

11

Angiv hvilken/hvilke kirteltype(r), der ses i Glandula submandibularis 

sero-mukøs (blandet kirtel)

12

Angiv den/de type/-r muskulatur der findes i lamina muscularis mucosae af Oesophagus

glat muskulatur

13

Med hvilke(n) sekretionsform(er) secernerer den i præparatet viste (mamma, lakterende fase)  kirteltype ?

 • merokrin (protein del)
 • apokrin (lipid del)

14

Benævn den kirteltype der ses i Gl. parotidea (ørespytkirtlen) 

 

serøs/exokrin kirtel

15

Anfør overfladeepithel-typen i ileum

enlaget cylinderepithel

16

Benævn celletyperne i corpus-fundus-kirtlerne

 • mukøse halsceller
 • parietalceller,
 • hovedceller
 • endokrine celler (ECL-, G- og Dceller)
 • stamceller

17

Anfør hvilke af de histologiske snit I eller II der stammer fra en normal person.

Svar: AI

18

Anfør hvilke af de histologiske snit I eller II der stammer fra en normal person.

Svar: BI

19

Angiv hvilken kirteltype der ses i Gl. sublingualis

Muko-serøs (blandet kirtel)

20

Anfør den/de muskeltype/-r der findes i det markerede område (Diagnose: Tunge)

tværstribet skelet muskulatur og glat muskulatur (kar)

21

Benævn den celle der danner: 1. tandens emalje;  2. tandens dentin

 • 1. ameloblast
 • 2. odontoblast

22

Anfør i hvilket lag plexus Meissneri er lokaliseret

tela submucosa

23

Benævn den/de kirteltype/-r der ses i Pancreas

Blandet. Exokrin (serøs) og endokrin.

24

Anfør overfladeepitheltype i Jejunum 

Enlaget cylinderepithel

25

Benævn den substans der farves i præparatet (Lever, PAS-farvning)

Glykogen korn

26

Markeret celle: Parietalcelle i Ventrikel (Corpus fundus)

2. Anfør den markerede celles sekretionsprodukt/-er:

HCl og intrinsic faktor

27

Anfør overfladeepitheltypen for det på billedet viste område (Prolabiet):

tyndt forhornet, flerlaget pladeepithel 

28

 Anfør overfladeepiteltype i Appendix

 Enlaget cylinderepitel med børstesøm

29

 Anfør den markerede celles (Hovedcelle) sekretionsprodukt/-er:

 Pepsinogen

30

Angiv den funktionelle enhed i leveren 

Acinus