gerund Flashcards Preview

Pali intensive course > gerund > Flashcards

Flashcards in gerund Deck (38):
1

kiṇāti

kiṇitvā / ketvā

2

deseti

desetvā

3

karoti

karitvā / katvā

4

pāpunāti

pāpunitvā

5

jināti

jinitvā / jetvā

6

suṇāti

suṇitvā / sutvā

7

jānāti

jānitvā / ñatvā

8

cināti

cinitvā

9

coreti

coretvā

10

bhāveti

bhāvetvā

11

chādeti

chādetvā

12

tanoti

tanitvā

13

pappoti

pappuyya / patvā

14

bhavati

bhavitvā

15

vasati

vasitvā

16

gacchati

gantvā

17

tiṭṭhati

ṭhatvā

18

uṭṭhahati

uṭṭhahitvā

19

uṭṭhāti

uṭṭhāya

20

nisīdati

nisīditvā

21

āgacchati

āgantvā / āgamma

22

sayati

sayitvā

23

apagacchati

apagantvā

24

dhāvati

dhāvitvā

25

pacati

pacitvā

26

bhuñjati

bhuñjitvā / bhutvā

27

labhati

labhitvā

28

uggacchati

uggantvā / uggamma

29

rudati

ruditvā

30

passati

passitvā / disvā

31

rodati

roditvā

32

vadati

vaditvā

33

vikkiṇāti

vikkiṇitvā / vikkiṇiya

34

daṇḍayati

daṇḍayitvā

35

anusāsati

anusāsitvā / anusāsiya

36

jīvati

jīvitvā

37

pivati

pivitvā

38

icchati

icchitvā