Geschiedenis Flashcards Preview

*Toetsweek 2016 > Geschiedenis > Flashcards

Flashcards in Geschiedenis Deck (14):
1

adviesraad

een groep raadgevers die de koning helpt beslissingen te nemen

2

bondgenoot

een staat of persoon waarmee je door een verdrag verenigd bent

3

centrale rekenkamer

een groep mensen die de inkomsten en uitgaven van de koning controleert

4

centralisatie

het streven van een koning of regering om vanuit een hoofdstad het grondgebied centraal te regeren

5

drie-standenmaatschappij

een verdeling van de samenleving in drie standen: de geestelijkheid, de adel en het werkende volk. Deze opvatting ontwikkelde zich vanaf de 11de eeuw

6

heilige land

Palestina, het land dat volgens de Bijbel God aan het volk van Israël heeft beloofd

7

huurlingen

(Soms buitenlandse) soldaten die in betaalde dienst zijn van een leger

8

kroon

de macht die door zin ambtenaren wordt uitgeoefend

9

kruisvaardersstaten

door de kruisvaarders gestichte staten in het Midden-Oosten en het Oostelijk Middellandse Zeegebied

10

Magma Carta

document uit 1215 waarin de Engelse adel en de koning regels hebben vastgelegd over bijv. belastingen en straffen

11

parlement

in de Middeleeuwen was het Engelse parlement een adviesraad van de koning waar de belangrijkste edelen en geestelijken inzaten. Vanaf de 14de eeuw werd deze raad in 2ën gedeeld. tegenwoordig is een parlement de volksvertegenwoordiger van een staat.

12

paus

de paus is het hoofd van de rooms-katholieke kerk. In de Middeleeuwen stond de paus aan het hoofd van alle christenen in Europa.

13

staand leger

Een permanent bestaand leger van huursoldaten waar de koning altijd over kon beschikken

14

Staten-Generaal

een vergadering van vertegenwoordigers van de drie standen die door de Franse koning bij elkaar kon worden geroepen.