Glutamatreceptorerne Flashcards Preview

Modul 9 > Glutamatreceptorerne > Flashcards

Flashcards in Glutamatreceptorerne Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hvilke former for glutamatreceptorer findes overordnet?

ionotrope receptorer (iGluR)
metabotrope receptorer (mGluR)

2

Benævn antallet af iGluR og benævn deres navne

der er 3
- AMPA
- NMDA
- Kainat

3

Hvad er karateristika for iGluR?

iGluR er ionotrope ionkanaler, der er hurtig excitatoriske.

4

Benævn antallet af mGluR

der er 3 grupper benævnt gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3

5

Hvad er karakteristika for mGluR?

Gruppe 1: langsom excitatorisk (Gq-koblet receptor)
Gruppe 2: langsom inhibatorisk (Gi-koblet receptor)
Gruppe 3: langsom inhibatorisk (Gi-koblet receptor)

6

Hvad skal til for at aktivere NMDA?

Det kræver både binding af glutamat OG glycin samt en spændingsafhængig konformationsændring for at aktivere NMDA

Magnesium blokerer kanalen, og magnesium fjernes først når postsynaptiske celle depolariseres.

7

Hvilken ion strømmer helst gennem AMPA?

natrium

8

Hvilken ion strømmer helst igennem NMDA?

calcium

9

Beskriv processen, hvorved der sker EPSP af først den præsynaptiske celle og herefter den postsynaptiske celle (mhb. glutamat).

1. Et aktionspotentiale når nerveterminalen og depolariserer cellen.
2. Spændingsafhængige calciumkanaler åbner, hvilket bevirker en yderligere depolarisering.
3. Calciuminflux stimulerer transmitterfyldte vesikler til at fussionere med præsynaptiske membran.
4. Transmittersubstans (glutamat) frigives.
5. Glutamat flyder hen over synapsekløften og binder til postsynaptiske receptorer.
6. Binding til AMPA bevirker natriuminflux-->depolarisering
7. Depolarisering bevirker fjernelse af magnesiumblokeringen på NMDA
8. Glycin binder også til NMDA og kombinationen af binding af både glutamat og glycin medfører åbning af kanalen og calcium influx
9. aktivering af second messengers pathways
10. Der produceres NO i postsynaptiske celle som transporteres til præsynapsen med besked om dannelse af nye og flere AMPA receptorer
11. Second messenger pathways øger også direkte indsættelsen/følsomheden af AMPA

10

Angiv 3 måder glutamat kan fjernes fra synapsekløften på

Glutamat fjernes via EAAT. EAAT er lokaliseret på den præsynaptiske membran, den postsynaptiske membran og på astrocytterne.
Selve mekanismen med postsynaptisk er stadig forholdsvis ukendt og de 2 andre måder er dominerende.

Præsynaptisk: glutamat binder til EAAT, hvor den nedbrydes eller lagres i nye vesikler
Postsynaptisk: glutamat omdannes oftest til ketoglutarat
Astrocytter: glutamat omdannes til glutamin via gluthaminsynthetasen