Gramadach- Briathartha Neamhrialta san aimsir chaite Flashcards Preview

Gaeilge > Gramadach- Briathartha Neamhrialta san aimsir chaite > Flashcards

Flashcards in Gramadach- Briathartha Neamhrialta san aimsir chaite Deck (11):
0

Tar

Ar tháinig tú? Tháinig mé / Níor tháinig mé

1

Tabhair

Ar thug tú? Thug mé / Níor thug mé

2

Ith

Ar ith tú? D'ith mé / Níor ith mé

3

Clois

Ar chuala tú? Chuala mé / Níor chuala mé

4

Beir + ar

Ar rug tú? Rug mé / Níor rug mé

5

Abair* Aimsir chaite *BAFFTD

An ndúirt tú? Dúirt mé / Ní dúirt mé

6

Déan* Aimsir chaite *BAFFTD

An ndearna tú? Rinne mé / Ní dhearna mé

7

Téigh* Aimsir chaite *BAFFTD

An ndeachaigh tú? Chuaigh mé / Ní dheachaigh mé

8

Faigh* Aimsir chaite *BAFFTD

An bhfuair mé? Fuair mé / Ní bhfuair mé

9

Feic* aimsir chaite *BAFFTD

An bhfaca tú? Chonaic mé / Ní fhaca mé

10

Bí* Aimsir chaite *BAFFTD

An raibh tú? Bhí mé / Ní raibh mé