Greetings and Introductions - Key Words and Phrases Flashcards Preview

Philipp EWB > Greetings and Introductions - Key Words and Phrases > Flashcards

Flashcards in Greetings and Introductions - Key Words and Phrases Deck (19):
1

Mr.

Mesye

2

Mrs.

Madanm

3

Ms.

Madmwazèl

4

People

Moun

5

Child

Timoun

6

Adult

Granmoun

7

Excuse me

Eskize mwen

8

Sorry

Eskize mwen

9

Please

Tanpri
Souple

10

Thank you very much

Mèsi anpil

11

OK

Oke

12

No problem

Pa gen pwoblèm
Pa gen pàn

13

God willing

Si Bondye vle

14

Please sit

Chita souple

15

I don't speak Haitian Creole.

Mwen pa pale kreyòl

16

I only speak a little Haitian Creole

Mwen degage mwen nan kreyòl

17

Can you repeat that please?

Ou kapab repete sa souple?

18

Can you speak more slowly?

Ou kapab pale pi dousman?

19

Do you speak English?

Èske ou pale anglè?