Groeipunt Deel 1 Flashcards Preview

SJH Nederlands > Groeipunt Deel 1 > Flashcards

Flashcards in Groeipunt Deel 1 Deck (10)
Loading flashcards...
1

How do you spell that?

Hoe spel je dat?

2

I’m sorry, what are you saying?

Wablief? Wat zeg je?

3

I do not understand that. What does ___ mean?

Ik begrijp het niet. Wat betekent...?

4

May I ask a question please

Mag ik iets vragen, alstublieft / alsjeblieft

5

What is this?

Wat is dit?

6

I do not know that

Ik weet het niet

7

I can’t hear you, can you speak louder please?

ik versta je niet, kan je trager spreken alsjeblieft

8

How do you say...?

Hoe zeg je...?

9

Can you repeat that please

kan je dat herhalen, alsjeblieft

10

Who is that?

Wie is dat?