H1 Flashcards Preview

Ondernemingsrecht > H1 > Flashcards

Flashcards in H1 Deck (14):
1

Wat wordt verstaan onder een beroep?

Iedere maatschappelijke werkkring waarmee de desbetreffende persoon inkomen verwerft. Dus een vaste werkkring en tegen betaling bepaalde werkzaamheden verrichten.

2

Wat wordt verstaan onder een bedrijf?

Treedt iemand zelfstandig, regelmatig en openlijk in een zekere kwaliteit op.
Gericht op maken van winst.
De persoon moet zelfstandig optreden.

3

Wat wordt verstaan onder een onderneming?

art 2 lid 1 Hrb (Handelsregisterbesluit)

4

Wanneer is er sprake van een onderneming?

1. sprake zijn van leveren van goederen of diensten

2. vergoeding betaald, dus geen vrijwilligerswerk

3. regelmatig deelnemen aan normale economische verkeer

4. hebben van meer dan 1 opdrachtgever

5. naar eigen inzicht kunnen uitvoeren van de werkzaamheden

5

Welke ondernemingen moeten ingeschreven worden in het KvK?

Art 5 Hrgw (Handelsregisterwet)

6

Welke rechtsvormen van een onderneming zijn er?

- eenmanszaak
- openbare maatschap
- vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv)
- coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (owm)
- naamloze en besloten vennootschap (nv en bv)

7

Wat zijn de 3 verplichtingen van een onderneming?

Publicatielicht - art 17 lid 1 Hrgw, 2:69 en 180 lid 2, 2:394 BW.

Administratieplicht - art 3:15i BW

Instellen van een ondernemingsraad - Art 1 en 2 WOR

8

Hoe kan erachter gekomen worden dat er sprake is van een onderneming?

Opvragen bij het handelsregister.
Art 21 Handelregisterwet.

9

Mag een vennoot een schuldeiser weigeren als hij nog staat ingeschreven in het handelsregister als vennoot?

Nee, want zolang hij in het handelsregister staat ingeschreven als vennoot, is hij hoofdelijk aansprakelijk. Pas na uitschrijving mogelijk.
Art 24 handelsregisterwert

10

Mag de handelsnaam van een onderneming apart verkocht worden?

Nee, handelsnaam mag alleen samen met de onderneming worden verkocht.
art 2 HNW

11

Op wie rust de verplichting om de onderneming in het
handelsregister in te schrijven?

Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister is verplicht degene aan wie een onderneming toe behoort.
art 18 Hregw

12

Wanneer ben je als eigenaar verplicht om een ondernemings raad te vormen?

Wanneer het totaal aan werknemers onder jou 50 of meer is. art 2 WOR

13

Wanneer moet de jaarlijkse boekhouding uiterlijk zijn opgesteld.

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
art 2:10 BW

14

In welke situatie zou openlegging van de boekhouding opgelegd kunnen worden?

In geval van faillissement
art 3:15j BW