H1 Flashcards Preview

Ondernemingsrecht > H1 > Flashcards

Flashcards in H1 Deck (3):
1

Wat wordt verstaan onder een beroep?

Een beroep is iedere maatschappelijke werkkring waarde de desbetreffende persoon inkomen verwerft.
- Vaste werkkring
- Verrichten van bepaalde werkzaamheden
- Tegen een betaling

2

Wat wordt verstaan onder een bedrijf?

Een bedrijf is een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren.

- Moet zelfstandig optreden

3

Wat zijn de 3 verplichtingen van een onderneming?

Publicatielicht
art 17 lid 1 Hrgw, 2:69 en 180 lid 2, 2:394 BW.

Administratieplicht
art 3:15i BW

Instellen van een ondernemingsraad
Art 1 en 2 WOR