H13 Flashcards Preview

Recht > H13 > Flashcards

Flashcards in H13 Deck (29)
Loading flashcards...
1

incoterms betekenis

algemene voorwaarden bij internationale handel

2

Algemene afspreken aflevering

vervoerings en leveringsvoorwaarden

3

EXW (Ex works)

Verkoper niet verantwoordelijk voor vervoer en kosten hiervan

4

FCA (Free Carrier)

Verkoper levert goederen af bij vervoerder. Vervoerder is door koper aangewezen. Na inladen gaat het risico naar de koper. Tijdens inladen ligt het risico bij verkoper

5

CIP (Carriage and insurance paid to)

Na lader verkoper aansprakelijk. Verkoper heeft wel een verzekering

6

DPP (Delivered Duty Paid)

Verkoper verantwoordelijk voor risico, vervoer en kosten

7

FOB (Free On Board)

Na goederen op schip zitten, is koper aansprakelijk

8

CIF (Cost, insurance, freight)

Verkoper draagt risico tot aflevering schip. Verkoper verantwoordelijk t/m vervoer over water.
Verzekering aanbevolen

9

Verplichtingen afzender

Wanneer afzender niet afspraken nakomt, moet hij geleden schade betalen

10

Verplichtingen vervoerder

Afleveren goederen in ontvangen staat, zonder vertraging.
Aansprakelijk schade afzender, alleen niet bij overmacht

11

CMR-verdrag

Regels aansprakelijkheid wegvervoerder

12

Wanneer is het CMR-verdrag van toepassing?

1. Overeenkomsten goederen over de weg door middel van voertuigen
2. Ontvangst en aflevering in twee verschillende landen gelegen
3. Één van deze landen heeft verdrag tekent

13

Vervoerder is aansprakelijk, tenzij

- eigen schuld afzender
- gevolg aard goederen
- gebrek aan goederen
- overmacht

14

aansprakelijkheidsbeperking

Verlies - max 11,- per kilo
Vertraging - hoogte bedrag waarde vervoerde goederen
opzet/schuld - geen beperking

15

Handelsagent

Zelfstandig tussenpersoon
- recht op provisie (beloning werk)
- delcrederebeding (aansprakelijkheid bij niet-nakoming derden, maximaal bedrag overeengekomen provisie)
- klantenvergoeding
- concurrentiebeding van toepassing

16

Handelsvertegenwoordiger

- in dienst van opdrachtgever
- bemiddelt in naam van en voor risico opdrachtgever
- loon bestaat uit provisie

17

Wederverkoper

Zelfstandig tussenpersoon die in eigen naam en voor eigen risico goederen koopt en deze doorverkoopt

18

Distributieovereenkomst

Wederverkoper eigenaar en bepaalt over producten

19

Exclusieve distributie overeenkomst

Verkoper verkoopt alleen binnen een bepaald gebied aan de wederverkoper

20

Exclusieve afname overeenkomst

Wederverkoper verplicht bepaalde goederen alleen van verkoper af te nemen

21

Selectieve distributie overeenkomst

Wordt er alleen verkocht aan wederverkoper die aan bepaalde eisen voldoen

22

Licentie overeenkomst

wederverkoper krijgt licentie (intellectueel eigendomsrechten) denk hierbij aan merknaam, handelsnaam, octrooi

23

Franchiseovereenkomst

Tegen vergoeding gebruik maken van franchise concept van franchisegever

24

Cheque

opdracht aan de bank om geld af te schrijven van schuldenaar en over te maken aan de begunstigde

25

Documentair incasso

Koper krijgt beschikking over goederen nadat koper betaalt heeft voor benodigde documenten, verkoper krijgt geld na verstrekking documenten

26

Documentair krediet

bank voldoet bedrag aan verkoper. Verkoper geeft documenten aan deze bank (L/C, Letter of Credit)

27

D/P

Documents against Payments (Wanneer koper betaling voldoet aan de bank krijgt hij de documenten)

28

D/A

Documents against Acceptance (Koper ontvangt documenten als hij een wissel heeft geaccepteerd)

29

Wissel

Opdracht van de trekker om bedrag op een bepaalde datum over te maken naar de begunstigde. Wissel heeft ook een vervaldatum.