H2 Flashcards Preview

Gs > H2 > Flashcards

Flashcards in H2 Deck (27):
1

Polis

Stadstaat

2

Democratie

regeringsvorm waarin alle burgers kunnen meebeslissen over het bestuur

3

Burger

vrije, volwassen mannen die geboren zijn in de stadstaat
burgerrechten

4

Aristocratie

regeringsvorm waarin een kleine groep edelen de staat bestuurt

5

Burgerrechten

rechten van de burgers in een stadstaat. Burgers mogen bijvoorbeeld stemmen in de volksvergadering

6

Edelen

burgers uit belangrijke families

7

Kolonie

Gebied dat bestuurd wordt door mensen die oorspronkelijk in een gebied woonden

8

Grootgrondbezitter

iemand die veel grond bezit
kolonie

9

oligarchie

regeringsvorm waarin een kleine groep van edelen en rijke mensen de staat bestuurt

10

monarchie

regeringsvorm waarin een koning de staat bestuurt

11

regeringsvorm

manier waarop een staat bestuurd kan worden

12

Slaaf

inwoners van een stadstaat die bezit zijn van rijke burgers

13

Stadstaat

Griekse stad met een eigen bestuur en leger
tiran alleenheerser
tirannie regeringsvorm waarin een alleenheerser de staat bestuurt
volksvergadering

14

Tiran

Alleenheerser

15

Tirannie

regeringsvorm waarin een alleenheerser de staat bestuurt

16

Volksvergadering

bijeenkomst waarop alle burgers kunnen stemmen over wetten, benoemingen en maatregelen van de staat

17

vreemdeling

inwoners van een stadstaat die niet in de stadstaat geboren zijn

18

architectuur

kunst van het ontwerpen van gebouwen

19

filosoof

iemand die niet geloofde dat goden alles bepaalden. Een filosoof ging zelf onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit.

20

mythe

verhaal waarin de Griekse goden de hoofdrol spelen

21

legende

verhaal met een wonderlijke gebeurtenis
olympiade

22

olympiade

periode van vier jaar tussen twee Olympische Spelen

23

Olympische Spelen

sporttoernooi dat ter ere van Zeus in het oude Griekenland werd gehouden

24

Orakel

iemand die contact had met de goden en advies kan geven over wat mensen het beste kunnen doen

25

Sage

verhaal dat gaat over moedige en sterke helden
wetenschap

26

Wetenschap

onderzoek waarmee je ontdekt hoe de wereld in elkaar zit
zuil

27

Zuil

ronde pilaar