H29 Flashcards Preview

Algemene Economie > H29 > Flashcards

Flashcards in H29 Deck (10):
1

Stappen budget tekort?

1 - Hoge overheidsbestedingen zorgen voor een daling in aanbod van loanable funds, want er wordt minder gespaard. S1 verschuift naar links naar S2.
2 - Door een daling in aanbod van loanable funds, stijgt de reële rente
3 - Als gevolg van hogere rente, daalt de NCO
4 - De daling in NCO zorgt voor een daling in het aanbod van euro's die kunnen worden ingewisseld voor vreemde valuta
5 - Als gevolg van een daling in de aanbod van euro's stijgt de real exchange rate van de euro.

2

Stappen budget overschot?

1 - Lage overheidsbestedingen zorgen voor een stijging in aanbod van loanable funds, want er wordt meer gespaard. S1 verschuift naar rechts naar S2.
2 - Door een stijging in aanbod van loanable funds, daalt de reële rente.
3 - Als gevolg van lage rente, stijft de NCO
4 - De stijging in NCO zorgt voor een stijging in het aanbod van euro's die kunnen worden ingewisseld voor vreemde valuta.
5 - Als gevolg van een stijging in de aanbod van euro's, daalt de real exchange rate.

3

Stappen sparen - belastingvoordeel?

1 - een belastingvoordeel op sparen zorgt voor een stijging in aanbod van loanable funds, want er wordt meer gespaard. S1 verschuift naar rechts naar S2.
2 - Door een stijging in aanbod van loanable funds, daalt de reële rente.
3 - Als gevolg van lage rente, stijft de NCO
4 - De stijging in NCO zorgt voor een stijging in het aanbod van euro's die kunnen worden ingewisseld voor vreemde valuta.
5 - Als gevolg van een stijging in de aanbod van euro's, daalt de real exchange rate.

4

Stappen investering - belastingcredit?

1 - een belastingkrediet op investeren zorgt voor een stijging in vraag naar loanable funds, want er wordt meer geïnvesteerd. D1 verschuift naar rechts naar D2.
2 - Door een stijging in vraag naar loanable funds, stijgt de reële rente.
3 - Als gevolg van hoge rente, daalt de NCO
4 - De daling in NCO zorgt voor een daling in het aanbod van euro's die kunnen worden ingewisseld voor vreemde valuta.
5 - Als gevolg van een daling in de aanbod van euro's, stijgt de real exchange rate.

5

Stappen import quota?

1 - Doordat er minder wordt geïmporteerd, stijgt de export. Dus NX stijgt. Door de stijging van net experts stijgt de vraag naar euro's. D1 verschuift naar rechts naar D2.
2 - Als gevolg van een stijging in vraag naar euro's, stijgt de real exchange rate.
3 - NCO blijft ongewijzigd, want door appreciatie van de euro wordt de import van andere goederen gestimuleerd en verlaagt de export. Uiteindelijk wordt beide import en export verlaagt en blijft de NCO ongewijzigd.

6

Stappen crowding-out?

1 - Hoge overheidsbestedingen zorgen voor een daling in aanbod van loanable funds, want de overheid leent meer en dus wordt er minder gespaard. S1 verschuift naar links naar S2.
2 - Door een daling in aanbod van loanable funds, stijgt de reële rente
3 - Als gevolg van hogere rente, daalt de NCO
4 - De daling in NCO zorgt voor een daling in het aanbod van euro's die kunnen worden ingewisseld voor vreemde valuta
5 - Als gevolg van een daling in de aanbod van euro's stijgt de real exchange rate van de euro.

7

Stappen capital flight?

1 - Investeerders halen massaal hun geld weg uit een land, waardoor de NCO van dat land stijgt.
2 - De daling in NCO zorgt voor een stijging in vraag naar lonable funds
3 - De stijging in vraag naar loanable funds verhoogt de reële rente
4 - De stijging van de NCO zorgt voor een stijging in aanbod van euro's die omgewisseld kunnen worden naar vreemd valuta
5 - als gevolg van een stijging van het aanbod van euro's daalt de real exchange rate van de euro.

8

Wat zorgt voor een verschuiving in aanbod van loanable funds?

Een verlaging of verhoging van de besparingen

9

Wat zorgt voor een verschuiving in vraag naar loanable funds?

Een verlaging of verhoging van binnenlandse investeringen (NCO + I)

10

Wat zorgt voor een verschuiving in vraag naar euro's?

Een verlaging of verhoging van de Net export