H3 Zinnen Schreib Mal! Flashcards Preview

Duits VWO 5 H3 > H3 Zinnen Schreib Mal! > Flashcards

Flashcards in H3 Zinnen Schreib Mal! Deck (30):
1

Ik vind dat een zeer goed idee

Ich halte das für ein sehr gute Idee.

2

Leraren weten vaak niet wat ze anders zouden kunnen doen

Lehrer wissen oft nicht was sie anders machen könnten

3

Ik ben van mening dat de eisen steeds hoger worden

Ich bin der Meinung, dass die Anforderungen immer höher werden.

4

Dit standpunt neem ik in

Diesen Standpunkt vertrete ich.

5

Met deze stelling ben ik het helemaal niet eens

Mit dieser These bin ich überhaupt nicht einverstanden

6

Leraren zou je niet op het internet moeten beoordelen.

Lehrer sollte Mann nicht im Internet bewerten.

7

Zoals ik al heb uitgelegd, ben ik er tegen

Wie ich bereits erklärt habe, bin ich dagegen.

8

In dit artikel gaat het over teksten, die van internet gedownload zijn

In diesem Artikel geht es um Texte, die vom Internet heruntergeladen sind.

9

Ik zou graag dit onderwerp willen behandelen.

Ich möchte gern über diesem Thema sprechen.

10

Ik wil graag met betrekking tot dit onderwerp een standpunt innemen

Ich möchte gern zu diesem Thema Stellung nehmen

11

Volgens mij leer je zo niets

Meiner Meinung nach lernt man so nichts

12

Ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet beslissen

Ich bin der Meinung, dass das jeder für sich selber entscheiden muss.

13

Je leert je tijd beter in te delen

Man lernt, sich seine Zeit besser einzuteilen.

14

Een goede opleiding is tegenwoordig belangrijk

Eine gute Ausbildung ist heutzutage wichtig.

15

Niet alles wat op internet staat moet je zonder meer overnemen

Nicht alles, was im Internet steht, sollte man ohne Weiteres übernehmen.

16

Ik ben van mening dat je geen werkstukken van anderen zou moeten kopiëren

Ich bin der Ansicht, dass man keine Arbeiten von anderen kopieren sollte.

17

Het is niet eerlijk tegenover de anderen

Es ist nicht fair den anderen gegenüber

18

Af en toe iets van internet halen, dat doet toch iedereen

Ab und zu mal was vom Internet downloaden, das macht ja jeder.

19

Alle leraren zouden door de leerlingen beoordeeld moeten worden

Alle Lehrer sollte von den Schülern beurteilt werden.

20

Ik geloof dat leerlingen over het algemeen rechtvaardig oordelen

Ich glaube, dass Schüler im Allgemeinen gerecht urteilen.

21

Wij moeten over de leraren een enquête invullen

Wir müssen über die Lehrer einen Fragebogen ausfüllen.

22

Ik kan niet goed met mijn biologieleraar opschieten

Ich verstehe mich nicht gut mit meinem Biologielehrer.

23

Ik kan het goed met mijn leraar geschiedenis vinden

Ich komme gut mit meinem Geschichtslehrer aus.

24

Mijn leraar wiskunde is op school erg geliefd

Mein Mathe Lehrer ist in der Schule sehr beliebt

25

Is je klassenleraar begripvol en humoristisch

Ist dein Klassenlehrer verständnisvoll und Humorvoll?

26

Huiswerk maken hoort er nu eenmaal bij

Hausaufgaben machen gehört halt dazu.

27

Zou u mij a.u.b. nadere informatie kunnen mailen?

Könnten Sie mir bitte nähere Informationen mailen?

28

Kun je ook als beginner aan deze cursus deelnemen?

Kann man auch als Anfänger an diesem Kurs teilnehmen?

29

Zou u mij a.u.b. een folder kunnen sturen?

Könnten Sie mir bitte einen Prospekt schicken?

30

Kunt u mij alstublieft over de cursustijden informeren?

Könnten Sie mich bitte über die Kurszeiten informieren?