H3 Zinnen Sprich Mal! Flashcards Preview

Duits VWO 5 H3 > H3 Zinnen Sprich Mal! > Flashcards

Flashcards in H3 Zinnen Sprich Mal! Deck (35):
1

Hallo, ik zou mij graag willen voorstellen.

Hallo, ich möchte mich gerne vorstellen.

2

Kunnen jullie mij goed verstaan

Könnt ihr mich gut verstehen?

3

Ik zou jullie graag iets over onze school vertellen

Ich möchte euch gern etwas über unsere Schule erzählen

4

Op de eerste verdieping zijn er lokalen voor de onderbouw

Im ersten Stock gibt es die Klassenräume für die Unterstufe.

5

Wij hebben een eigen scheikunde- en natuurkundelokaal.

Wir haben einen eigenen Chemie- und Physikraum.

6

Tot slot laat ik jullie nog onze sporthal zien.

Zum Schluss zeige ich euch noch unsere Turnhalle.

7

Er gaan 800 leerlingen naar onze school

Es gehen 800 Schüler auf unsere Schule.

8

120 leraren geven hier les

120 Lehrer geben hier Unterricht.

9

In dit gebouw zitten alleen maar bovenbouwleerlingen.

In diesem Gebäude gibt es nur Oberstufenschüler.

10

De leerlingen gaan als ze 12 jaar zijn naar de eerste klas.

Die Schüler kommen mit 12 Jahren in die erste Klasse.

11

Wij maken elk jaar een schoolreis naar Engeland

Wir machen jedes Jahr eine Schulfahrt nach England.

12

Het project wordt door twee docenten begeleid.

Das Projekt wird von zwei Lehrern betreut.

13

In de aula zijn er soms feesten en uitvoeringen

In der Aula gibt es manchmal Feste und Aufführungen.

14

Na zes jaar doe je op het gymnasium eindexamen

Nach sechs Jahren macht man Abitur am Gymnasium.

15

Onze school heeft een goede reputatie

Unsere Schule hat einen guten Ruf.

16

Wij hebben uitwisselingsprojecten met Polen en Spanje

Wir haben Austauschprojekte mit Polen und Spanien.

17

Hartelijk dank voor de aandacht

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

18

Wij hebben van half één uur tot één uur middagpauze.

Wir haben von halb eins bis eins Mittagspause.

19

Dat hangt van het onderwijs op de school af.

Das hängt vom Unterricht in der Schule ab.

20

Zijn er vragen tot zover?

Gibt es Fragen bis hierher?

21

Graag gedaan!

Gern geschehen!

22

Ik weet zeker dat veel leerlingen zouden willen meehelpen

Ich bin mir sicher, dass viele Schüler mithelfen möchten.

23

Als u het ermee eens bent dan stuur ik een e-mail.

Wenn Sie damit einverstanden sind, dann schicke ich eine E-Mail.

24

Ik zou mijn medeleerlingen kunnen vragen of ze meedoen

Ich könnte meine Mitschüler fragen, ob sie mitmachen.

25

Zal ik de conciërge vragen welke klaslokalen nog vrij zijn?

Soll ich den Hausmeister fragen, welche Klassenräume noch frei sind?

26

Dat is volgens mij een domme uitspraak

Das halte ich für eine blöde Aussage.

27

Dat ene heeft met het andere niet veel te maken

Das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun.

28

Bij het leren van een vreemde taal helpt de moedertaal

Beim lernen einer Fremdsprache hilft die Muttersprache.

29

Dat kan ik mij absoluut niet voorstellen

Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.

30

Een leraar zou in de les meer films moeten laten zien

Der Lehrer sollte im Unterricht mehr Filme zeigen.

31

Wij zouden ook vaker naar Duitsland moeten gaan.

Wir sollten auch öfter nach Deutschland fahren.

32

Ik zou graag meer muziek in de lessen Frans willen horen.

Ich möchte gern mehr Musik in den Französischstunden hören.

33

Als ik voor Engels niet wil zakken, moet ik de woorden beter leren.

Wenn ich in Englisch nichts durchfallen will, muss ich die Vokabeln besser lernen.

34

Ik ben van plan om meer Duitse boeken te lezen.

Ich habe vor, mehr deutsche Bücher zu lesen

35

Soms vertaal ik songteksten in het Nederlands.

Manchmal übersetze ich Songtexte ins Niederländische.