H31 Flashcards Preview

Algemene Economie > H31 > Flashcards

Flashcards in H31 Deck (17):
1

Full Employment / volledige werkgelegenheid?

een standpunt waarop mensen die willen werken op het niveau van een marktconforme salaris, een baan kunnen vinden.

2

Plannend spending, saving, investment?

de gewenste of beoogde acties van huishoudens en bedrijven

3

Actual spending, saving, investment?

het gerealiseerde resultaat uit acties van huishoudens en bedrijven

4

Deflation gap?

Huidige inkomen < full employment inkomen
Onvoldoende vraag in de economie of full employment te behalen.
Oplossing: Autonomous spending moet naar nieuwe full employment equilibrium worden getild door de overheid.
Naar boven op 45 lijn

5

Inflation gap?

Huidig inkomen > full employment inkomen
Onvoldoenden middelen in de economie om de vraag bij te houden.
Oplossing: Autonomous spending moet naar nieuwe full employment equilibrium worden getild door de overheid.
Naar beneden op 45 lijn

6

Autonomous spending?

Uitgaven die niet afhankelijk zijn van inkomen / output.

VB: overheidsuitgaven.

7

Keynesian cross grafiek : alle variabelen?

E = Autonomous spending = verticaal
Y = National inkomen = horizontaal
C+I+G+NX lijn = Actual spending
45 lijn = planned spending

Kruisingpunt tussen 45 lijn en C+I+G+NX lijn is waar de economie in evenwicht is.
Plannend = Actual spending

8

Wat is de IS curve?

Verhouding tussen de interest en level van inkomen (y).

9

Wat veroorzaakt een verschuiving van de IS curve?

Een verandering in autonomous spending (E). Sterk verband met de keynesian cross diagram.

10

Wat is de LM curve?

De LM curve toont alle punten waar de geldmarkt in evenwicht is, gegeven een combinatie van de rentevoet en het nationaal inkomen.

11

Wat veroorzaakt een verschuiving van de LM curve?

Een verandering in money supply. Sterk verband met MS/MD grafiek.

12

Wat gebeurt er als de overheid haar bestedingen verhoogt?

De IS curve verschuift naar rechts, zorgt voor hoger nationaal inkomen maar ook een hogere interest.

13

Wat gebeurt er als de overheid de belasting verlaagd om uitgaven te stimuleren?

Een verlaging in belasting betekent een lager inkomen voor de overheid en dus hogere uitgaven. Als gevolg van hogere uitgaven verschuift de IS lijn naar rechts.

14

Leg uit met behulp van IS-LM:
Overheid besluit om minder te besteden.

Overheid besteed minder, creëert minder banen, zorgt voor werkloosheid en verminderd consumptie van goederen. De IS curve verschuift dus naar links waardoor de interes daalt.

15

Leg uit met behulp van IS-LM:
Centrale bank vergroot het geldaanbod.

Een groter aanbod van geld door de CB, doet de LM lijn verschuiven naar rechts waardoor de interest daalt. Doordat interest daalt, wordt investeren interessanter en stijgt de consumptie want lenen is voordeliger.

16

Leg uit met behulp van IS-LM:
Centrale bank vergroot interest rates.

Om de interest te verhogen, verlaagt de CB de money supply. Dus verschuift de LM lijn naar links.

17

Leg uit met behulp van IS-LM:
Overheid vergroot belastingen

Door hogere belastingen, wordt er meer gespaard en minder besteed door huishoudens. Dus verschuift de IS lijn naar links, waardoor interest daalt.