H32 Flashcards Preview

Algemene Economie > H32 > Flashcards

Flashcards in H32 Deck (20):
1

Wat houdt de aggregaten demand curve in?

De hoeveelheid goederen en diensten die huishoudens, bedrijven en de overheid op elk prijsniveau willen kopen

2

Wat houdt de aggregaten supply curve in?

De hoeveelheid goederen en diensten die bedrijven kiezen te produceren en verkopen op elk prijsniveau

3

Waarom is de AD lijn aflopend?

Omdat een verlaging in prijs level een verhoging naar vraag goederen betekent

4

Wat zijn de 3 effecten die zorgen voor een aflopende AD lijn?

De Wealth effect
De Interest effect
De Exchange rate effect

5

De Wealth effect?

Prijs niveau ↓ = Geldwaarde ↑
Geldwaarde ↑ = Vraag naar goederen en diensten ↑

6

De Interest effect?

Prijs niveau ↓ = Interest ↓
Interest ↓ = Investeren ↑
Investeren ↑ = Vraag naar goederen en diensten ↑

7

De Exchange rate effect?

Prijs niveau ↓ = Interest ↓
Interest ↓ = depreciate valuta
depreciatie valuta = NX ↑
NX ↑ = Vraag naar goederen en diensten ↑

8

Wat veroorzaakt een verschuiving in de AD curve

Verandering in Consumptie
Verandering in Investeringen
Verandering in Overheidsuitgaven
Verandering in Net Exports

9

Wat veroorzaakt een verschuiving van de ASLR curve?

Verandering in Arbeid (werkgelegenheid)
Verandering in Kapitaal
Verandering in natuurlijke bronnen
Verandering in technologische ontwikkelingen

10

Waarom is de AS lijn oplopend?

Omdat een verlaging in prijs level een verlaging van vraag naar goederen en diensten betekent

11

Wat zijn de 3 effecten die zorgen voor een oplopende AS lijn?

Sticky Wagees
Sticky prices
Misperceptions

12

Sticky Wagees?

Omdat de lonen zich niet onmiddellijk aanpassen aan het prijsniveau, maakt een lager prijsniveau werkgelegenheid en productie minder rendabel, dus bedrijven verminderen de hoeveelheid goederen en diensten die zij leveren.

13

Sticky prices?

Omdat niet alle prijzen zich onmiddellijk aanpassen aan veranderende omstandigheden, een onverwachte daling van het prijsniveau sommige bedrijven met hogere dan gewenste prijzen laat, drukken deze prijzen de verkoop en leiden bedrijven ertoe om de hoeveelheid goederen en diensten die zij produceren te verminderen.

14

Misperceptions?

Een lager prijsniveau veroorzaakt misverstanden over relatieve prijzen. Leveranciers reageren op deze misverstanden door de hoeveelheid geleverde goederen en diensten te verminderen.

15

Wat veroorzaakt een verschuiving van de ASSR curve?

Verandering in Arbeid (werkgelegenheid)
Verandering in Kapitaal
Verandering in natuurlijke bronnen
Verandering in technologische ontwikkelingen
Verandering in verwachting van het prijsniveau

16

Welk effect heeft de volgende gebeurtenis op de ASLR lijn:
De VS ervaart een golf van immigratie.

immigratie → beroepsbevolking ↑ → BBP ↑ dus verschuift ASLR naar rechts.

17

Welk effect heeft de volgende gebeurtenis op de ASLR lijn:
De overheid verhoogt het minimumloon boven het nationale gemiddelde loonniveau

Lonen ↑ → werkloosheid ↑ → productie in de economie ↓ → dus verschuift ASLR naar links

18

Welk effect heeft de volgende gebeurtenis op de ASLR lijn:
Intel bedenkt een nieuwe en krachtigere computerchip.

Technologie ↑ → productie in de economie ↑ dus verschuift de ASLR naar rechts

19

Welk effect heeft de volgende gebeurtenis op de ASLR lijn:
Een zware orkaan beschadigt fabrieken langs de kust.

Schade ↑ → productie in de economie ↓ dus verschuift ASLR naar links.

20

Wat er zal op korte termijn als mensen hun verwachtingen van de prijzen verhogen?

Hoge prijs verwachting = Hogere lonen
Hogere lonen = Hoge kosten
Hogere kosten = Lagere productie
ASSR verschuift dus naar links.