H4: Hemisferische specialisatie (en lateralisatie) Flashcards Preview

Neuropsychologie > H4: Hemisferische specialisatie (en lateralisatie) > Flashcards

Flashcards in H4: Hemisferische specialisatie (en lateralisatie) Deck (38):
1

De rechter hemisfeer steekt .... iets verder uit dan de linker hemisfeer en is breder ....

De rechter hemisfeer steekt anterieur iets verder uit dan de linker hemisfeer en is breder vooraan.

2

Linker hemisfeer is wat .... aan de posterieure kant

Linker hemisfeer is wat breder aan de posterieure kant.

3

- Sylvische fissure loopt ... aan de linkerkant. - Rechts loopt de sylvische fissure iets meer ...

- Sylvische fissure loopt horizontaler aan de linkerkant. - Rechts loopt de sylvische fissure iets meer naar beneden.

4

Planum temporale is groter in LH / RH dan in LH / RH

Planum temporale is groter in LH dan in RH!

5

Norepineprhine: (locatie, gebied, functie?)

Norepinephrine: - locatie: meer aan de RECHTERKANT - gebied: Thalamys - functie: AANDACHT!

6

Dopamine: (locatie, gebied, functie?)

Dopamine: - locatie: meer aan de LINKERKANT - gebied: Globus Pallidus - functie: readiness -> klaar staan voor ACTIE!

7

Locatie gebied van Broca:

Inferieure frontale gyrus

8

Locatie gebied van Wernicke:

Superieure temporale gyrus

9

Cerebrale dominantie

= de overtuiging dat de linker hemisfeer de dominante hemisfeer is bij mensen

10

Sperry: onderzoek naar taallateralisatie: LH

- Spraakproductie - Lezen

11

Sperry: onderzoek naar taallateralisatie: RH

- Begrijpen van simpele grammatica - Begrijpen van veel voorkomende objecten & handelingen

12

Grand mal

functioneren van heel de hersenen raakt verstoord

13

Commissurtomie

Corpus Callosum doorsnijden zodat er slechts één hemisfeer wordt aangetast *! Subcorticaal is er echter ook communicatie tussen de hemisferen!

14

Sperry: onderzoek naar taallateralisatie: Experimenten met blinden

Blinden kregen objecten die moesten benoemd worden: - Met de rechterhand (verbonden met LH) kon men meestal perfect zeggen welk object men vast had. - Met de linkerhand (verbonden met RH) kon men niet zeggen welk object het was (men vond het woord niet!)

15

Experiment Chimerische gezichten:

Men kreeg een foto met: - Links een vrouwengezicht - Rechts een gezicht van een jong kind = BENOEMEN gebeurde via de LH dus het RECHTER visueel veld telde. = LINKS WIJZEN gebeurde met de RH dus telde het LINKER visueel veld.

16

Het tekenen van 3D vormen ging in de experimenten van Sperry beter met de ..... dan met de ....

Het tekenen van 3D vormen ging in de experimenten van Sperry beter met de linkerhand dan met de rechterhand, ongeacht of het hun dominante hand was! (doordat het rechts verwerkt werd -> spatiaal)

17

RH / LH dominant bij gezichtsherkenning

RH dominant bij gezichtsherkenning

18

Specialisaties rechter hemisfeer (4):

- Visuo-spatiaal - Gezichtsherkenning - Herkenning emotionele expressie - Timbre, intonatie (vb: ironie)

19

Tast wordt ..... verwerkt

Contralateraal

20

Gehoor wordt ... verwerkt

Contralateraal dominant maar ook ipsilateraal! Bij competitie: Wint contralaterale verwerking, ipsilaterale reacties worden onderdrukt.

21

Perceptuele assymetrie

Hoe goed is de perceptie in één van de hemisferen en hoe goed is het in de andere kant? Uit de perceptuele assymetrie kan de hemisferische specialisatie worden afgeleid.

22

Bevindingen voor de drie modaliteiten (visueel - tactiel - auditief) qua LH / RH:

Linkerhemisfeer = verbaal Rechterhemisfeer = non-verbaal

23

Met de linker / rechter hand kan je beter geometrische figuren herkennen op de tast:

Met de linkerhand

24

Met de linker / rechter hand kan je beter letters herkennen op de tast:

Met de rechterhand

25

Drie verklaringen voor het verschil in perceptie van audio / visuele info bij de LH / RH:

1. Directe toegangstheorie (de ontvangende hemisfeer verwerkt, als die daar minder goed in is, so be it).
2. Callosale doorschakeling: Degradatie (wanneer de ene hemisfeer het niet kan wordt er doorgeschakeld naar de andere, dit kost tijd en degradatie).
3. Activatie oriëntatie: Aandachtsbias zorgt voor grotere activatie in gespecialiseerde hemisfeer.

26

Analytisch vs Holistisch: LH is...

LH is ANALYTISCH en meer bezig met DETAIL en TEMPORELE RELATIES

27

Analytisch vs Holistisch: RH is...

RH is HOLISTISCH en meer bezig met RELATIES en GEHEEL en GEZICHTSHERKENNING

28

Personen met een letsel aan de LH / RH zullen nog details kunnen tekenen maar geen geheel.

Letsel aan de rechter hemisfeer

29

Personen met een letsel aan de LH / RH zullen geen details meer kunnen tekenen maar wel nog een geheel.

Letsel aan de linker hemisfeer

30

LH heeft een hoge / lage spatiale frequentie

LH heeft een HOGE spatiale frequentie en meer oog voor details

31

RH heeft een hoge / lage spatiale frequentie

RH heeft een LAGE spatiale frequentie en meer oog voor het geheel

32

LH: analytisch / holistisch - temporeel / spatiaal

LH is eerder analytisch + temporele relaties

33

RH: analytisch / holistisch - temporeel / spatiaal

RH is eerder holistisch + spatiale relaties

34

Corpus callosum heeft in het MIDDEN de .... neuronen en POSTERIEUR de ...

Corpus callosum heeft in het MIDDEN de motorneuronen en POSTERIEUR de visuele

35

Bij eenvoudige / complexe taken is hemisferische interactie voordelig

Bij complexe taken is hemisferische interactie voordelig

36

Bij eenvoudige / complexe taken is hemisferische interactie niet voordelig

Bij eenvoudige taken is hemisferische interactie niet voordelig

37

Percentage taaldominantie Rechtshandigen:

- 95% taaldominant links - 5% taaldominant rechts !!! GEEN ENKELE RECHTSHANDIGE IS BILATERAAL

38

Percentage taaldominantie Linkshandigen:

- 70% taaldominant links - 15% bilateraal - 15% taaldominant rechts