H9 Flashcards Preview

Recht > H9 > Flashcards

Flashcards in H9 Deck (17)
Loading flashcards...
1

Octrooi

exclusief recht voor uitvinder om uitvinding te exploiteren

2

Eisen voor octrooi

1. nieuw (geheimhouding verplicht)
2. inventief (Geen gevolg van innovatie)
3. Industrieel toepasbaar

3

Eisen aanvraag octrooi

- onderzoek stand techniek binnen 13 maanden
- toetsing nieuwheid, inventiteit en industriële toepasbaarheid
- bij afkeuring inventiviteit kan patent alsnog verleent worden

4

bescherming en duur octrooi

18 maanden na indiening moet octrooi openbaar zijn. Er is dan 20 jaar bescherming. Octrooi is verhandelbaar

5

Waarom vragen bepaalde bedrijven juist geen octrooi aan?

- ingrediënten openbaar
- werking product openbaar
- onderdelen openbaar

6

Auteursrecht

Exclusief recht bedenker werk niet-stoffelijke aard (films, foto's, schilderijen). Als enige mag werk openbaar gemaakt of gekopieërd worden. Exclusief recht voor exploitatie

7

Uitzonderingen auteursrecht

1. de media mag deel stukken overnemen
2. Bij duidelijk doel en als het noodzakelijk is mag werk geciteerd worden.
3. Toelichting bij onderwijs
4. voor eigen gebruik

8

Bescherming auteursrecht

- mate van originaliteit verplicht
- zeventig jaar na eerste januari na sterfdag vervalt auteursrecht

9

Is auteursrecht overdraagbaar?

Ja, bij toestemming komt het weer terug bij de eigenaar

10

portretrecht

toestemming geportretteerde bij openbaring. Als voorkoming publicatie niet meer mogelijk is, kan er een schadevergoeding worden geëist

11

merkenrecht

1. Woordmerk (letters, cijfers, benamingen)
2. Beeldmerk (logo, ontwerp, verpakking)
3. Vormmerk (Ontwerp verpakking, onderscheidend vermogen)

12

Aanvraag merkrecht

Deponeren bij Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom

13

Merkinbreuk

1. Bij kopiëring bij dezelfde waren en diensten
2 Bij kopiëring bij dezelfde of soortgelijke waren en diensten waardoor er verwarring ontstaat
3. inbreuk op bestaand merk om totaal ander product
4. Reputatieschade door het voor iets anders te gebruiken

14

Hoe ga je verwatering tegen?

- Onderscheid merknaam
- gebruik R (Registered Trademark) om aan te geven dat merk geregistreerd is

15

Wanneer vervalt merkbescherming?

Als registreert merk 5 jaar niet meer wordt gebruikt, vervalt het merkrecht

16

Verplichtingen bij handelsnaamrecht

- Voldoende onderscheidend
- uitgesproken

17

Wat mag niet bij een handelsnaam?

- geen verkeerde rechtsvorm
- geen naam ander persoon
- registreert merk mag niet worden gebruikt
- geen sprake gelijkenis