Hematologia Flashcards Preview

EnHe > Hematologia > Flashcards

Flashcards in Hematologia Deck (58):
1

Mikä säätelee punasolutuotantoa?

EPO (munuaisten happiosapaine)

2

Mikä kasvutekijä sätelee megakaryopoieesia?

Trombopoietiini

3

Granulosyyttilinjan solut

Neutrofiilit, eosinofiilit, basofiilit, monosyytit ja makrofagit

4

Neutrofiilien tehtävä

Mikrobien ja muiden vierasaineiden fagosytoosi ja digestio.

5

Eosinofiilien tehtävä

Parasiittien tappaminen ja välittävät allergisia reaktioita

6

Mitä ovat syöttösolut?

Kudoksissa olevia basofiileja.

7

Basofiilien tehtävä

Välittävät yliherkkyysreaktioita.

8

Mikä on dendriittisolu?

Antigeeneja esittelevä solu, joka kykenee kuljettamaan antigeenin imusolmukkeeseen.

9

Raudanpuuteanemian laboratoriolöydökset

Mikrosyyttinen, S-TfR koholla, S-Ferrit matala

10

Raudanpuuteanemian syyt

Lisääntynyt tarve, vähentynyt imeytyminen, dieettivirheet, verenvuoto.

11

Mitkä tautitilat ja perussairaudet voivat aiheuttaa anemiaa?

Krooninen infektio, tulehdus, syövät, maksa- ja munuaissairaudet.

12

Megaloblastisen anemian tärkeimmät syyt

B12-vitamiinin ja foolihapon puute.

13

Miten toteat B12-vitamiinin puutteen?

S-B12-TC2

14

Mikä arvo hemolyyttisessä anemiassa koholla?

Retikulosyytit. Normaalitaso poissulkee hemolyysin.

15

Mitä tarkoittaa agranulosytoosi?

Lääkkeen aiheuttama neutropenia ja siihen liittyvä infektio.

16

Mikä yleisimmin tunnettu agranulosytoosia aiheuttava lääke?

Klotsapiini

17

Neutropenian hoito

Aiheuttajalääkkeen lopetus, granulosyyttikasvutekijä (filgrastiimi) ja kortikosteroidi.

18

Milloin potilaalla on trombosytopenia? Entä spontaanit vuodot?

alle 150 x 10^9 /l trombosytopenia, spontaanit vuodot alle 50 x 10^9/l

19

Mistä johtuu idiopaattinen trombosytopenia?

Vasta-aineiden muodostuminen -> trombosyyttien tuhoutuminen pernassa tai maksassa.

20

Mikä saa aikaan reaktiivisen trombosytoosin?

Infektio
Inflammaatio
Leikkaus, verenvuoto
solusalpaajahoidon jälkitila
pernan poiston jälkitila

21

Mikä mutaatio polysytemia verassa?

JAK2 95%:lla potilaista

22

Millainen labralöydös polysytemia verassa tyypillinen?

Hb, Hkr ja B-eryt koholla. Usein myös B-tromb ja B-leuk koholla.

23

Polysytemia veran hoito

- VENESEKTIOT
- Hydroksiurea, interferoni-alfa, radiofosfori.
- ASA

24

Essentiellin trombosytopenian valtamutaatio

JAK2 50%:lla

25

Primaarin myelofibroosin patofysiologia

Luuytimen hematopoieettinen kudos korvautuu retikuliinisäikeistöllä ja fibroosilla. Hematopoieesi siirtyy luuytimestä pernaan ja maksaan, jotka suurenevat.

26

Multippelin myelooman yleisin oire

Luustokivut (selkä). Patologisia murtumia ja osteoporoosia voi olla.

27

Multippelin myelooman diagnosointi

Seerumin ja virtsan paraproteiini + lyyttiset luuleesiot.

28

Mitä on CRAB-kriteerit?

Hyperkalsemia (C)
Munuaisten vajaatoiminta (R)
Anemia (A)
Luustokivut (B)
Vähintään yksi kriteereistä pitää täyttyä, että voidaan diagnosoida multippeli myelooma.

29

Multippelin myelooman hoito nuorilla potilailla

autologinen kantasolusiirto ja sitä edeltävästi deksametasoni + bortetsomibi. Allogeenista voidaan harkita nuorilla potilailla (taudin parantamiseksi).

30

Mikä on AL-amyloidoosi?

Plasmasoluproliferaatio, jossa kudoksiin kertyy kevytketjuista tai sen osasta muodostuvaa liukenematonta amyloidiproteiinia.

31

AL-amyloidoosin hoito nuorilla

Bortetsomibi + deksametasoni. Autologinen kantasolusiirto voinnin salliessa.

32

AL-amyloidoosin hoito vanhoilla

Sytostaatti + deksametasoni

33

Mitä tarkoittaa B-oireet?

kuumeilu, yöhikoilu, laihtuminen

34

CHOP-hoito

MONISOLUSALPAAJAHOITO
syklofosfamidi, doksorubisiini, vinkristiini, prednisoni

35

Yleisin lymfooma

Diffuusi suurten B-solujen lymfooma

36

DLBCL hoito

R-CHOP

37

Follikulaarisen lymfooman hoito

Solusalpaaja + rituksimabi

38

Manttelisolulymfooman hoito

Rituksimabi + solusalpaaja

39

Hodgkinin lymfooman hoito

ABVD (monisolusalpaaja) + sädehoito (jos paikallinen)

40

AML:n hoito

Remission induktio 1-2 kuuria ja konsolidaatio 3-4 intensiivistä kuuria. Myös allogeeninen kantasolusiirto.

41

ALL:n hoito

Remission induktio 1-2 kuuria ja konsolidaatio 4-5 intensiivistä kuuria. Allogeeninen kantasolusiirto mahdollinen.

42

Kroonisen myelooisen leukemian tyyppimutaatio

Philadelphia-kromosomin BCR-ABL.

43

KML:n hoito

Imatinibi (TKE)
Allogeeninen kantasolusiirto, jos resistenssi TKE:lle

44

Mikä on Binet'n luokitus?

Arvioi KLL:n ennustetta diagnoosivaiheessa (Hb, Tromb, levinneisyys)

45

KLL:n hoito

Solusalpaajat + rituksimabi

46

Mutaatio hemokromatoosissa

HFE-geeni C282Y

47

Kliininen hemokromatoosi-epäily. Miten selvittelet?

Transferriinin rautakyllästeisyys -> suurentunut -> HFE-genotyypitys -> Dg

48

Hemokromatoosin hoito

venesektiot

49

Mikä on myelodysplastinen oireyhtymä?

Kantasolutason häiriö solujen kypsymisessä ja proliferaatiossa -> sytopeniat.

50

Autologisen kantasolusiirteen suoritus

Solusalpaaja + G-CSF-hoito -> kerätty siirre takaisin laskimoon, josta hakeutuu luuydintiloihin ja käynnistää hematopoieesin.

51

Allogeenisen kantasolusiirron suoritus

- Luovuttajalta kerätään kantasolut luuytimestä tai verenkierrosta kasvutekijämobilisaation jälkeen.
- Vastaanottaja saa esihoidon, jossa sädetys. Kantasolut siirretään potilaalle ja niistä rakentuu potilaalle hematopoieesi ja luovuttajaperäinen immuunijärjestelmä -> veriryhmä muuttuu.

52

Ensisijainen syöpäpotilaan pahoinvointilääke

setronit

53

Mikä on DIC

Disseminoitu intravaskulaarinen koagulaatio. Hyytymisjärjestelmän hallitsematon aktivoituminen, verenvuodot ja tukokset.

54

Hemostaasia häiritsevät lääkkeet ja luontaistuotteet.

- ASA, ADP-reseptorisalpaaja, varfariini, hepariini
- NSAID, SSRI, SNRI
- Vankomysiini, kiniini, valproaatti, kortikosteroidit.
- Omega3, E-vitamiini, pellavansiemenet

55

Minkä hyytymistekijän vajaus A-hemofiliassa

Faktori VIII

56

Minkä hyytymistekijän vajaus B-hemofiliassa

Faktori IX

57

Hemofilian ja von Willebrandin taudin hoito

Desmopressiini ja traneksaamihappo. Hyytymistekijöiden korvaus

58

Mihin viittaa retikulosytoosi anemiaselvittelyissä?

Hemolyysi tai vuoto