Hermoston osat Flashcards Preview

PS7 Biologisen psykologian kertaus (+uni) > Hermoston osat > Flashcards

Flashcards in Hermoston osat Deck (38):
1

isot aivot

Sisältävät korteksin ja aivokurkiaisen.
Hoitavat aistimiseen, havaitsemiseen, ajatteluun ja liikkeiden hallitsemiseen liittyviä tehtäviä.

2

korteksi

Aivokuori eli isojen aivojen uloin osa, tärkein aivojen osa kognitiivisten toimintojen kannalta.
 

3

harmaa aine

Korteksin uloin osa, joka koostuu pääasiassa hermosoluista. Sen eri alueet oivat erikoistuneet mm. puheen, hahmottamisen ja muistin hoitamiseen.
 

4

valkea aine

 Harmaan aineen alapuolella, koostuu pääasiassa hermosolujen aksoneista.
 

5

pikkuaivot

 Osallistuvat erityisesti lihasliikkeiden hallintaan ja hienosäätöön.
 

6

aivorunko

 Keskiaivot, aivosilta ja ydinjatkos muodostavat aivorungon. Se säätelee elintärkeitä toimintoja, kuten valvetilaa ja vireyttä, verenpainetta ja hengitystä.
 

7

selkäydin

Siinä on hermoratoja, joiden kautta sekä liike- että tuntoviestit kulkevat aivojen ja muun kehon välillä. Laskevat radat vievät aivoista käskyjä lihaksistoon ja nousevat radat tuovat kehosta viestejä aivoihin.

8

hippokampus

Aivojen osa, joka on keskeinen mieleen painamisessa ja mieleen palauttamisessa (muistin välivarasto). Ainoa aivojen osa, jossa tunnetusti syntyy uusia neuroneja.  Pitkäkestoinen stressi heikentää toimintaa.

9

hypotalamus

Aivojen osa, joka tarkkailee kehon homeostaasitilaa eli esim. lämmön, verensokerin ja hormonien tasapainoa. Ohjaa aivolisäkkeen kautta hormonituotantoa eri umpieritysrauhasissa.

10

amygdala eli mantelitumake

Aivojen osa, joka osallistuu erityisesti pelon ja aggression syntyyn (mielihyvän lähteenä puolestaan on nucleus accumbens). Saattaa sisältää tiedostamattomia tunnemuistoja. 

11

talamus

Aivojen keskellä oleva keskus, joka ohjaa hermoimpulssien kulkua aivokuoren eri osiin.

12

limbinen järjestelmä

Sisältää mantelitumakkeen, hypotalamuksen, talamuksen ja hippokampuksen. Osallistuu erityisesti tunteiden ja fysiologisten tarpeiden säätelyyn.

13

aivolisäke

Aivoissa sijaitseva umpieritysrauhanen, joka ohjaa muiden umpieritysrauhasten toimintaa ja siten hormonituotantoa.

14

sympaattinen hermosto

Autonomisen hermoston osa, joka kiihdyttää toimintavalmiutta (fight or flight - reaktio).

15

parasympaattinen hermosto

Autonomisen hermoston osa, joka rauhoittaa kehon ja tehostaa ruoansulatusta ja energian varastointia.

16

autonominen hermosto

Tahdosta riippumaton hermoston osa, joka säätelee keskisiä elintoimintoja ja aktivoituu tunnereaktioissa.

17

sympaattisen hermoston aktivaation ilmeneminen "taistele tai pakene"-reaktiossa

  • sykkeen nousu
  • hengityksen tihentyminen
  • hikoilu
  • lihasjännityksen lisääntyminen
  • sulkijalihasten supistuminen ja rentoutuminen
     
  • pupillien laajeneminen
  • ihokarvojen nousu

18

Sisältävät korteksin ja aivokurkiaisen.
Hoitavat aistimiseen, havaitsemiseen, ajatteluun ja liikkeiden hallitsemiseen liittyviä tehtäviä.

isot aivot

19

Aivokuori eli isojen aivojen uloin osa, tärkein aivojen osa kognitiivisten toimintojen kannalta.
 

korteksi

20

 Osallistuvat erityisesti lihasliikkeiden hallintaan ja hienosäätöön.
 

pikkuaivot

21

 Keskiaivot, aivosilta ja ydinjatkos muodostavat aivorungon. Se säätelee elintärkeitä toimintoja, kuten valvetilaa ja vireyttä, verenpainetta ja hengitystä.
 

aivorunko

22

Aivojen osa, joka on keskeinen mieleen painamisessa ja mieleen palauttamisessa (muistin välivarasto). Ainoa aivojen osa, jossa tunnetusti syntyy uusia neuroneja.  Pitkäkestoinen stressi heikentää toimintaa.

hippokampus

23

Aivojen osa, joka tarkkailee kehon homeostaasitilaa eli esim. lämmön, verensoekrin ja hormonien tasapainoa. Ohjaa aivolisäkkeen kautta hormonituotantoa eri umpieritysrauhasissa.

hypotalamus

24

Aivojen osa, joka osallistuu erityisesti pelon ja aggression syntyyn (mielihyvän lähteenä puolestaan on nucleus accumbens). Saattaa sisältää tiedostamattomia tunnemuistoja. 

amygdala eli mantelitumake

25

Aivojen keskellä oleva keskus, joka ohjaa hermoimpulssien kulkua aivokuoren eri osiin.

talamus

26

Sisältää mantelitumakkeen, hypotalamuksen, talamuksen ja hippokampuksen. Osallistuu erityisesti tunteiden ja fysiologisten tarpeiden säätelyyn.

limbinen järjestelmä

27

Aivoissa sijaitseva umpieritysrauhanen, joka ohjaa muiden umpieritysrauhasten toimintaa ja siten hormonituotantoa.

aivolisäke

28

Autonomisen hermoston osa, joka kiihdyttää toimintavalmiutta (fight or flight - reaktio).

sympaattinen hermosto

29

Autonomisen hermoston osa, joka rauhoittaa kehon ja tehostaa ruoansulatusta ja energian varastointia.

parasympaattinen hermosto

30

Tahdosta riippumaton hermoston osa, joka säätelee keskeisiä elintoimintoja ja aktivoituu tunnereaktioissa.

autonominen hermosto

31

lateralisaatio

Vasemman ja oikean aivopuoliskon erikoistuminen tiettyihin toimintoihin. Oikeakätisillä vasen aivopuolisko tyypillisesti vastaa kielellisestä prosessoinnista ja kehon oikean puolen ohjaamisesta. Oikea aivopuolisko puolestaan vastaa kehon vasemmasta puolesta, visuaalisesta ja avaruudellisesta (tilan ja suuntien) hahmottamisesta sekä puheen tunnesävyjen erottelusta. Vasenkätisillä kielen prosessointi voi olla myös oikealla aivopuoliskolla.

(HUOM! Muitakin poikkeuksia on - aivot sopeutuvat yksilöllisesti; esim. vain toisen aivopuoliskon varassa elävät ihmiset)

32

Brocan alue

Vasemman aivopuoliskon etuosassa (otsalohkoalueella) sijaitseva puheen tuottamiseen erikoistunut aivojen osa

33

Wernicken alue

Vasemman aivopuoliskon ohimolohkolla sijaitseva puheen sisällön ymmrätmiseen erikoistunut alue.

34

otsalohko eli frontaalilohko

Aivokuoren etuosa, joka on erikoistunut toiminnanohjaukseen ja itsesäätelyyn. Kehittyy myöhemmin kuin muut aivojen osat (osittain vasta nuoruusiässä).

Lähellä päälakiosaa motorinen aivokuori.

Tunnettu tapausesimerkki vaurioista Phineas Gage.

35

päälakilohko eli parietaalilohko

Sisältää tuntoaivokuoren ja "missä"-radan päätepisteen. Osallistuu myös tarkkaavuuden säätelyyn (neglect seurausta oikean puolen päälakilohon vauriosta)

36

takaraivolohko eli okkipitaalilohko

Sisältää visuaalisen prosessoinnin eli näön primaarisen aivokuoren

37

ohimolohko eli temporaalilohko

Sisältää primaarisen kuuloaivokuoren, kasvojen prosessointiin liittyivä alueita ja ns. "mikä"-radan päätepisteen.

38

split brain

Tarkoittaa aivokurkiaisen katkaisua esimerkiksi vaikean epilepsian hoidossa. Sen seurauksena vasen ja oikea aivopuolisko eivät enää ole yhteydessä toisiinsa. Split brain -potilailla tehtyjen tutkimsuten mukaan näyttäisi siltä, että kielellinen prosessointi (yleensä vasen aivopuolisko) on keskeistä ihmisen tietoisuudelle.