Hervonen, Luku 1 - Johdanto Yläraajan Anatomiaan Flashcards Preview

TuLE > Hervonen, Luku 1 - Johdanto Yläraajan Anatomiaan > Flashcards

Flashcards in Hervonen, Luku 1 - Johdanto Yläraajan Anatomiaan Deck (57):
1

Kaudaalinen

Hännänpuoleinen

2

Lateraalinen

Sivulla

3

Mediaalinen

Keskiviivan puolella

4

Superiorinen

Ylempi

5

Inferiorinen

Alempi

6

Sagittaalitaso

Keskiviivan mukainen pystytaso, myös mediaanitaso

7

Dexter

Oikea

8

Sinister

Vasen

9

Frontaalitaso

Etu- ja takaosaan jakava pystytaso

10

Anteorinen

Etummainen

11

Posteriorinen

Taaimmainen

12

Proksimaalinen

Lähempi

13

Distaalinen

Kauempi

14

Radiaalinen

Radiuksen puoleinen, värttinäluun puoleinen

15

Ulnaarinen

Ulnan puoleinen, kyynärluun puoleinen

16

Superficiale

Pinnallinen

17

Profunda

Syvällä sijaitseva

18

Longitudinale

Pitkittäinen

19

Transversale

Poikittainen

20

Membrum superior

Yläraaja

21

Manus

Käsi

22

Palma manus

Kämmen

23

Dorsum manus

Kädenselkä

24

Planta pedis

Jalkapohja

25

Planta dorsum

Jalkapöytä

26

Pectus

Rinta

27

Scapula

Lapaluu

28

Scapularis

Lapaluun seutu

29

Brachium

Olkavarsi

30

Carpus

Ranne

31

Kyynärvarsi

Antebrachium

32

Digiti manus

Sormet

33

Clavicula

Solisluu

34

Humerus

Olkaluu

35

Radius

Värttinäluu

36

Ulna

Kyynärluu

37

Ossa carpi

Ranneluut

38

Ossa metacarpi

Kämmenluut

39

Phalanges

Sormiluut

40

Axilla

Kainalo

41

Cubita

Kyynärtaive

42

Pollex

Peukalo

43

Margo

Reuna

44

Fossa

Kuoppa

45

Sulcus

Uurre

46

Processus

Lisäke

47

Facies

Pinta

48

Angulus

Kulma

49

Incisura

Lovi

50

Tuberculum

Kyhmy

51

Crista

Harjanne

52

Origo

Lähtokohta

53

Insertio

Kiinnittymiskohta

54

Truncus

Vartalo

55

Fleksori

Koukistaja

56

Ekstensio

Ojentaja

57

Kraniaalinen

Päänpuoleinen