Heuvels in Limburg Flashcards Preview

Sara's aardrijkskunde toets > Heuvels in Limburg > Flashcards

Flashcards in Heuvels in Limburg Deck (10):
1

Waaruit bestaat de bodem van Limburg?

Uit löss

2

Wat weet je van lösskorrels?

löskorrels zijn kleiner dan zandkorrels, maar groter dan kleideeltjes.

3

Noem 2 eigenschappen van löss?

- het is vruchtbaar
- het houdt regenwater vast

4

Waar om is het handig dat löss vruchtbaar is en het regenwater vasthoudt?

Daardoor is het goede landbouwgrond.

5

Waarom is löss goede landbouwgrond?

Omdat het vruchtbaar is en het regenwater vasthoudt.

6

Waar vindt je akkers en boomgaarden in Zuid-Limburg?

boven op de heuvels

7

Wat vind je in Zuid-Limburg boven op de heuvels?

akkers en boomgaarden

8

Waar vind je Zuid-Limburg de bossen?

Op de steilste hellingen.

9

Wat vind je in Zuid-Limburg op de steilste hellingen?

Bos

10

Wat zit er in de bodem van de Limburgse heuvels?

Mergel