hipopituitarizam Flashcards Preview

pf-endokrin > hipopituitarizam > Flashcards

Flashcards in hipopituitarizam Deck (24)
Loading flashcards...
1

koj hormoni se osloboduvat od adenofipofizata?

acth
sth
tsh
prolaktin
fsh
lh

2

Na sto e posledcita hipopituirarizmot?

na nedostig na hormoni od predniot del na hipofizata

3

Kako se vika koga nedostasuvaat site hormoni na hipofizata?

panhipopituitarizam

4

Kako se vika koga ima deficit na eden ili na nekolku hormona na hipofiza?

monotropen hipopituitarizam odnosno hipopituitarizam

5

Koga nastanuva primaren hipopituitarizam?

koga patoloskiot proces ja zafakja samata hipofza. toa se najcesto vaskularni poremetuvanj pr. sahanov sindrom koj nastanuva posle golema krvozagua pri prodouvanje, tumori, infekcii. ima i nasledna forma oznacena kako idiopatski hipopituitarizam

6

koga nastanuva sekundaren hipopituitarizam?

koga ostetuvanjeto e nadvor od hipofizata, vo hipofizarnata petelka, hipotalaum ili delovi od cns nadvor od hipotalamusot,a piricini se tumori, traumi, operacii, zracenje....

7

Dali adenohipofizata ima golema energetska rezerva?

da pa duri i koga e unisteno od 70-75% od nejzinoto tkivo se manifestiraat klinicki znaci na deficit na hormonite

8

Od sto zavisat klinickite znaci na hipopituitarizmot?

od vozrast, brzina na nastanuvanje i od traenjeto na poremetuvanje kako i od toa koj hormon nedostasuva

9

Sto se slucuva ako odednas nastane panhipopituitarizam?

kaj pacientot brzo se razvivaat dve potencijalno zivot zagruzuvacki situacii kako posledica na deficit na ACTH i ADH

10

Koj hormon vo detskata vozrast ima osobeno znacenje i koj go stimulira a koj go inhibira negovoto lacenje?

toa e hormonot za rastenje-sth. GHRH stimulira a somatostatin inhibira

11

Kakvo e dejstovoto vrz celnite kletki na sth?

direktno na pr stimuliranje na rast na rskavicitie ili indirektno preku insluiin slicen faktor za rastenje 1

12

Koj dejstva gji ima STH?

stimulira linearen rast deluvajki na epifiznite ploci na dolgite koski, a ima i mnogu metabolni dejstva vo razlicni tkiva i organi koi moze da se sumirat kako anabolicko, lipoliticko i dijabetogeno dejstvo

13

Koj tipovi na nasledna nanosmija gji ima?

familijarna, nasledna nanosmija koja se prenesuva recesivno i se karakterizira so niska koncentracija na STH vo krvta
Laronova nanosmija i se narekuva sindrom na neostelivost na sth odnosno deficit na receptorot na sth

14

Kakvi se decata so laronova nanosmija i koj tipovi gji ima?

se karakterizirat so zaostanuvanje vo skeletniot i telesniot rast, poenkogaas so sini skleri. ova ne e primarna hipofizna nanosmija, tuku e rezultat na poremeetuvanje na nivo na perifenrite tkiva odnosno poremetena sinteza na IGF1 vo odgovor na Sth. ima 2 tipa na defekti na receptorot na sth- tip 1 defekt na receptorot na sth i tip2-postreceptoren defekt vo prenos na cignalot za sinteza na iGF1

15

Kako se manifestira bolesta koga nedostasuva samo hormonot za rastenje ili negovoto dejstov a ostanttite hormoni na hipofizata se lacat normalno?

edinstveno so dzudzest rast- hipofizna nanosmija

16

Sto e karakteristicno za steknatite nanosmii?

pocesto ima nedostatok i na STH ina dr hormoni od adenohipofiza pa osven zaostanuvanjeto vo rastot ima i nedovolno razvivanje na sekundarite polovi karakteristiki - hipofizen infantilizam

17

Koja e najcesta pricina za steknata nanosmija?

tumor-kraniofaringeom

18

Sto e karakteristicno z nedostatok na gonadotropomini LH i FSH vo dedstsvoto?

ako nastane pred ili vo tek na pubertetot vodi do potpolno ili delumno nerazvivanje na sekundarnite polovi karakteristiki i nepoldnpost

19

Sto e evnuhoiden izgled?

ako lacenjeto na sth e normalno a nezatovranjeto na rskavicite e zaradi deficit na polovi hormoni predizvikuva prodolzeno rastenje na dolgite koski i evnuhoiden izgled

20

Na sto se dolzat najcesto perifernite znaci na nedovolno lacenje na hormoni na adenohipofiza po pubertetot?

na deficit na gonadotropini- Lh iFSH, Acth i tsh

21

Sto predizvikuva nedostatok na gonadotropin LH iFSH kaj vozrasni?

sekundaren hipogonadizam. kAj zenite toj se manifestira so sekundarna amenoreja i klinicki znaci za namaleno estrogeno deluvanje-atrofija na gradi, vaginalna sluzokoza i matka, a kaj mazite postoi sekundarna atrofija na testisite so znaci na namalena aktivnost na androgeni-smaluvanje na seksualna zelba-libido, smaluvanje na seksualna mokj,potencija

22

Sto predizvikuva nedostatok na kortikotropin-acth?

sekundarna hipofunkcija na nadbubreznata zlezda slicna na primarnata-adison, no za razlika od nea ima lacenje na aldosteron zatoa sto e nezavisno od acth

23

Sto predizvikuva nedostatok na prolaktin kaj vrozrasni?

ima samo edna klinicka manifestacija otstustvo na laktacija po poroduvanjeto

24

Koi se simptomite na Sihan sindromot?

otstuvo na laktacija, involucija na mlecni zlezdi, trajna sekundarna amenoreja, gubitok na libido, gubitok na vlakna vo aksilarnite i vo pubicnata regija, kako i simptomi na sekundaren hipokorticizam i sekundaren hipotiroidizam