Hodepine Flashcards Preview

Nevrologi > Hodepine > Flashcards

Flashcards in Hodepine Deck (28):
1

Hvor mange prosent av voksne har migrene?

15-20 %.

2

Migrene rammer hvor mange flere kvinner enn menn?

Dobbelt så mange.

3

Hva er primære og hva er sekundære hodepiner?

Primær hodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundær hodepine har en påviselig underliggende sykdom

4

Diagnostiske fallgruver ved akutt hodepine?

Meningitt
Malign hypertensjon
Subaraknoidalblødning
Apoplexia cerebri
Tumor cerebri
Temporalisarteritt
Akutt glaukom

5

Primære hodepiner? Sekundære?

Primære: Migrene, spenningshodepine, trigeminale autonome hodepiner (som cluster).
Sekundære: Traumeassosierte, vaskulære, medikamentinduserte, infeksiøse, psykiske.

6

Anamnese ved hodepine?

Er den anfallsvis eller kronisk? Hvor lenge varer den? Endisig eller tosidig? Intensitet? Karakter? Verre ved fysisk aktivitet? Ledsages den av kvalme, lys- og lydoverfølsomhet, oppkast, rødhet på øyet, tåreflod, tetthet i eller renning fra nese, ptose, miose, svett ansikt eller bevegelsestrang?

7

Mulige undersøkelser ved mistanke om sekundær hodepine?

CT/MR for å se på årer, spinalpunksjon ved mistanke om infeksjon, oftalmologi ved mistanke om høyt trykk eller glaukom eller skjeling. Psykiater ved mistanke om psykisk.

8

TO hovedformer for migrene?

Med og uten aura.

9

Hva er aura?

Reversible nevrologiske forstyrrelser av syn, følesans, språk og noen ganger motorisk funksjon i forkant av migreneanfall.

10

Diagnostiske kriterier for migrene uten aura?

Minst fem anfall som er mellom 4-72 timer og har minst to av følgende karakteristika:
- ensidig
- pulserende
- moderat til alvorlig intensitet
- forverring ved fysisk aktivitet
Og som under anfall har enten kvalme eller lys- og lydskyhet.

11

Diagnostiske kriterier for migrene med aura?

Minst to anfall med fullt reversible aurasymptomer av enten visuell, sensorisk, motorisk art og minst to av følgende:
- Minst ett aurasymptom er ensidig
- Gradvis utvikling over 5 eller mer min, eller ulike aurasymptomer etter hverandre
- Hvert symptom mellom 5-60 min
- Hodepine innen 60 min etter aura.

12

Hvordan ser visuell aura ut?

Lysende siksakklinjer (flimmerskotomer) som beveger seg fra sentralt til perifert.

13

Hvordan arter oftest sensorisk aura seg?

Som prikninger ensidig som vandrer fra hånd opp til arm, ansikt, leppe og tunge, ofte etterfulgt av nummenhet.

14

Akutt anfallsbehandling ved migrene, medikamentelt? Hva er viktig å huske på angående administrering?

Hvis det er mye kvalme, husk å gi nasal, parenteral eller rektalt grunnet lite peristaltikk. Også viktig å gi tidlig i anfallet.
Triptaner lindrer smertene hos 70 % i løpet av et par timer.
ASA, paracet, NSAIDS har godt effekt.

15

Når prøver man forebyggende medisin ved migrene?

Ved mer enn 3 anfall i måneden.

16

Nevn to migrenemedikament til forebygging?

Kan prøve betablokker i lavere dose, eller amitriptyline.

17

Hva kan pasienten selv gjøre for å redusere migreneanfall?

Det er lurt å leve regelmessig, rutiner. Unngå stress, for mye sukker og uregelmessige måltider og leggetider.

18

Diagnostiske kriterier for spenningshodepine?

- Mild til moderat intesitet
- Strammende, trykkende
- Tosidig
- Kan ledsages av lyd- og lysoverfølsomhet, men ikke begge deler

19

Skillet mellom episodisk, hyppig episodisk og kronisk spenningshodepine?

Episodisk er under 1 dag, hyppig episodisk er mellom 1-15 dager og kronisk er mer enn 15 dager i måneden i tre måneder.

20

Behandling av episodisk og kronisk spenningshodepine?

Episodisk med svake analgetika, men med forsiktighet når det gjelder kronisk, for det kan indusere MOH. Forebygende med amitriptylin har dokumentert effekt ved kronisk spenningshodepine.

21

Beskrivelse av klasehodepine?

Anfall på 15min-3 timer opptil 8 ganger om dagen i perioder av uker eller måneders varighet (clusterperiode).
- Ofte nattlige anfall
- Kraftig smerte bak øyet, skifter ikke side
- Ofte rødt øye, tåreflom, svetting, miose, ptose, renning fra nese
- Bevegelsestrang
- Lysskyhet, men ikke kvalme eller lydfølsomhet

22

Anfallskuperende behandling av cluster?

Oksygen på maske (7l).
Sumatriptan som injeksjon.
Disse funker bare hvis gitt umiddelbart etter anfallsstart.

23

Forebyggende behandling av cluster?

Verapamil, litium eller prednisolon.

24

Typisk hodepine ved økt intrakranielt trykk? Andre symptomer?

Global hodepine, ledsaget av kvalme og brekninger. Verre om morgenen, ved fremoverbøyning eller Valsalva-manøvre. Økt søvnighet, peronlighetsendring, andre nevrologiske utfall er typisk. Sees som økt størrelse av ventrikkelsystemet på CT.

25

Typisk hodepine ved for lavt trykk intrakranielt? Oftest årsak?

Ortostatisk hodepine som forverres umiddelbart etter oppreisning, er intens, ledsages av kvalme, nakkestivhet, syns- og hørselsfenomener. Bedre i liggende leie. Forårsakes oftest av spinalpunksjon.

26

Typisk hodepine ved subaraknoidalblødning?

Hyperakutt start med nakke- og ryggstivhet, kvalme, oppkast og redusert bevissthet.

27

Vanligste årsak til medikamentoverforbrukshodepine (MOH)?

Paracet og NSAIDS brukt 15 dager eller mer i tre måneder.

28

Ømme temporalisarterier og høy senkningsreaksjon - sannsynlig?

temporalis arteritt