Hoe Die Band ... Flashcards Preview

Afrikaans > Hoe Die Band ... > Flashcards

Flashcards in Hoe Die Band ... Deck (32):
0

Harmless

Onskadelik

1

Groundbreaking

Grensverskuiwende

2

Fragrant

Geurige

3

Safe

Veilig

4

Unchallenged attitude

Onuitdagende houding

5

Ease / Comfort

Gemak

6

Unselfish

Onselfsugtig

7

Predictable

Voorspelbare

8

To pray

Te bid

9

Fear

Vrees

10

Desire

Begeerte

11

Ordinary / Normal

Gewoon, doodnormaal, alledaags

12

Burst

Bars uit

13

Peaceful

Rustig

14

Boring

Vervelig

15

Evening prayer

Aandgebed

16

Dinner

Aandete

17

Excess energy

Oortollige energie

18

Anticipation

Afwagting

19

Escape

Ontsnap

20

Average, normal home

Algemene, gemiddelde huishouding

21

Universal value

Universele waarde

22

Average suburban existence

Gemiddelde voorstedelike bestaan

23

Look down upon

Sien neer op

24

Habits

Gewoontes

25

The branches are harmless because there is no wind and they do not move

Die takke is onskadelik want daar is geen wind nie en die takke beweeg nie.

26

Emphasize the normal course of things and tranquility

Beklemtoon normale gang van dinge en rustigheid

27

Obedient

Gehoorsaam

28

Delicious lunch

Heerlike middagete

29

There is nothing that disturbs the normal course if things

Daar is niks wat die normale gang van dinge versteur nie

30

Time does not manage people

Tyd wil nie mense beheer nie.

31

The children experience intense emotions of fear and desire that they find in music

Die kinders ervaar die intense emosies van vrees en begeerte wat hulle in musiek vind